نویسنده = میرزاطاهری، مژگان
تعداد مقالات: 8
2. تهیه چسب حساس به فشار آکریلی و بررسی عوامل مؤثر بر خواص چسبندگی آن

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 476-465

سید مجتبی تقی‌زاده؛ مژگان میرزاطاهری؛ حسین عابدی مقدم


3. بررسی پارامترهای مؤثر در تهیه آزمایشگاهی رزول مورد استفاده در اسفنج فنولی

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383

مهدی باریکانی؛ مژگان میرزاطاهری؛ احمد توکلی


4. سنتز و شناسایی رزول مناسب تهیه اسفنج فنولی

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1382

مهدی باریکانی؛ مژگان میرزاطاهری؛ احمد توکلی


5. مطالعه و بررسی اثر جایگزینی SBR با PU در خواص آمیزه لاستیکی

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1381

مهدی باریکانی؛ علی احمدزاده؛ مژگان میرزاطاهری


7. بررسی نقش عوامل موثر بر سنتز آزمایشگاهی الیاف پلی پارافنیلن ترفتالامید

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1377

مژگان میرزاطاهری؛ مهدی باریکانی


8. سنتز پلی ( پارافنیلن ترفتالامید ) جهت تهیه ابر الیاف کولار

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1376

مژگان میرزاطاهری؛ مهدی باریکانی