دوره و شماره: دوره 33، شماره 1 - شماره پیاپی 165، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 1-92 
1. مروری بر خواص و تهیه پلیمرهای سلولی پیزوالکتریک

صفحه 3-24

سورنا آزیدهاک؛ علی‌اکیر یوسفی؛ احمدرضا تقی‌زاده؛ علی‌اکبر زارعی


2. بهینه‌سازی خواص سدگری گاز در نانوکامپوزیت‌های بر پایه پلی‌اتیلن پرچگالی-نانوخاک‌رس با روش سطح پاسخ

صفحه 25-39

سپیده گماری؛ اسماعیل قاسمی؛ سمیرا کریمی؛ الهه نامدارپور بنگر؛ مهدی اکبرشاهی


4. اثر میکروتوپوگرافی سطحی بر ترشوندگی فیلم پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان: ابرآب‌گریزی

صفحه 51-62

شایسته خاک‌وند؛ کیومرث جلیلی؛ فاطمه حسن‌پور؛ فرهنگ عباسی