دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1371 
2. عایق الاستومری راکتها

داود مجیدیان؛ غلامرضا بخشنده


6. کاربرد پلاستیکها در زمین

حسن دبیری اصفهانی؛ آذر محمدلوی عباسی