نویسنده = فرامرز افشارطارمی
تعداد مقالات: 14
1. تهیه اسفنج پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی با استفاده از تابش گاما

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1383

محسن دانایی؛ نسرین شیخ؛ فرامرز افشارطارمی


2. تهیه و شناسایی رزین اپوکسی مایع دی گلیسیدیل اتر بیس فنول A

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382

فرحناز شیران؛ اعظم رحیمی؛ فرامرز افشارطارمی


3. بررسی رسانندگی الکتریکی لاستیک کلروپرن تقویت شده با دوده و الیاف کوتاه کربن

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1381

علیرضا خوش نیت؛ محمد میرعلی؛ محمود همتی؛ فرامرز افشارطارمی؛ علی اصغر کتباب


4. عامل دار کردن موم پلی پروپیلن با مالئیک انیدرید به وسیله تابش گاما

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1380

صادق محمدی ارباطی؛ نسرین شیخ؛ فرامرز افشارطارمی


5. تهیه رزینهای اپوکسی - نووالاک و تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی آنها

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1373

فرامرز افشارطارمی؛ احمد رمضانی


6. مقدمه ای بر پلیمر شدن میکروامولسیونی

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1372

فرامرز افشارطارمی


7. نقش مقاومهای پلیمری درمیکرولیتوگرافی

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1372

سعید پورمهدیان؛ فرامرز افشارطارمی


9. بررسی پلیمر شدن وینیل پیرولیدون به روش محلول و مطالعه سینتیک آن

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1372

فرامرز افشارطارمی؛ وحید ولادوست تبریزی


11. پلیمرهای بلور مایع

دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1369

فرامرز افشارطارمی؛ مهدی وفائیان


12. مهندسی ما کرومولکولها به روشهای پلیمر شدن آنیونی

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1369

فرامرز افشارطارمی؛ پرتو جلایر


13. تکنولوژی لاتکس

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1368

فرامرز افشارطارمی


14. پلیمرهای هادی جریان برق

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1368

فرامرز افشارطارمی؛ حسین امیدیان