نویسنده = علی اکبر یوسفی
اثر شرایط اختلاط بر رفتار رئولوژیکی نانوکامپوزیت های اپوکسی - خاک رس

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1391، صفحه 241-250

10.22063/jipst.2012.564

غلامحسین صدیقیان؛ حمیدرضا نیکوآمال؛ علی اکبر یوسفی


بررسی وابستگی دمایی ابعاد زنجیر پلی(وینیلیدن فلوئورید) در حالت محلول و مذاب

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 31-40

10.22063/jipst.2012.546

علی سلیمی؛ علی اکبر یوسفی؛ محمد رضوی نوری


اثر پلی آمید ۶ بر ساختار بلوری پلیمر در نانوکامپوزیت پلی وینیلیدن فلوئورید- نانوخاک رس

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 41-51

10.22063/jipst.2012.547

علی اکبر یوسفی؛ محمدمهدی سالاریان


اثر پلیمرهای ضایعاتی بازیافتی، قیر طبیعی و برش HVS بر خواص پس مانده تقطیر در خلاء

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 85-95

10.22063/jipst.2013.650

یحیی رسول زاده؛ سید باقر مرتضوی؛ علی اکبر یوسفی؛ علی خوانین؛ انوشیروان کاظم نژاد لیلی


شبکه سازهای دی آکریلاتی بلندزنجیر و استفاده از اتصالات عرضی PEG درابرجاذب های کامپوزیتی پلی(پتاسیم آکریلات-آکریلیک اسید)-کائولن

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 107-116

10.22063/jipst.2013.627

کوروش کبیری؛ سیاوش نفیسی؛ محمد جلال‌الدین ظهوریان مهر؛ علی اکبر یوسفی


خواص مکانیکی آمیخته پلی پروپیلن بازیافتی با قیرهای دمیده و نرم

دوره 20، شماره 6، بهمن و اسفند 1386، صفحه 539-550

10.22063/jipst.2008.738

وحید حدادی؛ علی اکبر یوسفی؛ محمدتقی گنجی؛ مرتضی خسروی


خواص مکانیکی کامپوزیت های الیاف نبافته پلی استر و قیر پلیمری

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1386، صفحه 489-502

10.22063/jipst.2007.781

وحید حدادی؛ علی اکبر یوسفی؛ تقی گنجی؛ مرتضی خسروی


رفتار ویسکوالاستیک ژلهای سریش - بوراکس

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 3-11

10.22063/jipst.2006.808

محمدمهدی خراسانی؛ علی اکبر یوسفی؛ امیر ارشاد لنگرودی


بررسی اثر جریان کششی بر تشکیل فاز بلوری بتا در فیلمهای اکسترودر شده پلی وینیلیدن فلوئورید

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 43-51

10.22063/jipst.2006.844

هادی سبحانی؛ علی اکبر یوسفی؛ محمد رضوی نوری