کلیدواژه‌ها = آکریلونیتریل
تعداد مقالات: 5
1. اصلاح سلولوز با پیوندزدن پلی‌آکریلونیتریل به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 332-323

10.22063/jipst.2015.1288

مجتبی عباسیان؛ موسی پاک‌زاد؛ علی رمضانی؛ کبری نظری


3. آمیزه سازی آلیاژهای فنولی - نیتریل : 2- بررسی اثر نوع الاستومر نیتریل

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1380

10.22063/jipst.2001.364

محمدحسین بهشتی؛ سید کمال افضلی؛ قاسم نادری


4. بررسی عوامل موثر بر کوپلیمر شدن دوغابی آکریلونیتریل - وینیل استات برای تهیه الیاف آکریلیک

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1380

10.22063/jipst.2001.341

مرتضی حاجیان؛ تورج توکلی؛ محمود آذرنسب؛ ماسیس هوسپیان


5. استفاده از روشهای مختلف در تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر استیرن - آکریلونیتریل

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378

10.22063/jipst.1999.292

آتوسا کاوسیان؛ فرشید ضیایی؛ سید محمد سید محقق؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ کریم زارع