دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1388 
بررسی خواص چسبندگی آمیزه های چسب های تماسی آکریلیک- سیلیکون

صفحه 97-105

10.22063/jipst.2013.626

سید مجتبی تقی زاده؛ حمید میرزاده؛ مهدی باریکانی؛ آرزو سروش‌نیا


تهیه آمیزه NR/BR حاوی نانوذرات اکسید روی

صفحه 117-124

10.22063/jipst.2013.628

غلامرضا بخشنده؛ قاسم نادری؛ علی ابوالفتحی؛ مهدی باریکانی؛ علی پروین؛ محمدحسین آسترکی