دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 1-96 
2. اثر امواج فراصوت بر خواص فیزیکوشیمیایی نشاسته گندم

صفحه 23-15

10.22063/jipst.2014.1017

مهسا مجذوبی؛ نگین سیف‌زاده؛ عسگر فرحناکی؛ فوژان بدیعی


3. سنتز کاتالیزور متالوسن برای ترپلیمرشدن اتیلن، پروپیلن و دی‌ان

صفحه 35-25

10.22063/jipst.2014.1018

سید محمد مهدی مرتضوی؛ سعید احمدجو؛ مهدی نکومنش؛ حسن عربی؛ غلامحسین ظهوری