دوره و شماره: دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 259-172 
رئولوژی آمیزه‌های نیمه‌پخت لاستیک سیلیکون

صفحه 259-251

10.22063/jipst.2014.1069

زهرا سالاری‌فر؛ فرود عباسی سورکی؛ محمد ایمانی