دوره و شماره: دوره 29، شماره 5 - شماره پیاپی 145، آذر و دی 1395 
1. آمیخته پلی وینیل الکل-پلی‌اترسولفون سولفون‌دار شده برای کاربرد در غشای تبادل پروتون

صفحه 405-414

فاطمه عسکری؛ مهرزاد مرتضایی؛ محمدرضا پورحسینی؛ ساناز سلیمان نیا


2. تبلور القاشده برشی نانوکامپوزیت پلی‌لاکتیک اسید-گرافن

صفحه 415-427

مژده رقت؛ پروین احسانی نمین؛ حامد عزیزی؛ اسماعیل قاسمی؛ محمد کرابی


5. تبدیل زیست توده لیگنوسلولوزی باگاس به هیدروژل

صفحه 455-467

فرزانه امیری؛ علیرضا سبزواری؛ کوروش کبیری؛ حسین بوهندی؛ محسن سیاه کمری