دوره و شماره: دوره 31، شماره 2 - شماره پیاپی 154، خرداد و تیر 1397، صفحه 97-207 
اثرهای اصلاح سطحی گرافن بر رفتار مکانیکی کامپوزیت‌های اپوکسی-الیاف بازالت

صفحه 155-170

10.22063/jipst.2018.1569

سید نوید حسینی آب‌بندانک؛ سید محمد حسینی سیادتی؛ رضا اسلامی فارسانی