دوره و شماره: دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی 162، مهر و آبان 1398، صفحه 281-370 
1. مروری بر روش‌های مختلف تغییر خواص پیزوالکتریک در پلی‌(وینیلیدن فلوئورید)

صفحه 283-301

مینا عباسی‌پور؛ رامین خواجوی؛ علی‌اکبر یوسفی؛ محمد اسماعیل یزدانشناس؛ فرهاد رزاقیان


2. تثبیت کاتالیزگر متالوسن بر نانوسیلیکای دودی برای تهیه پلی‌اتیلن بدون گره‌خوردگی

صفحه 303-315

حسن کشاورز میرزامحمدی؛ سعید طالبی؛ مصطفی رضایی؛ امین حیدری