دوره و شماره: دوره 32، شماره 2 - شماره پیاپی 160، خرداد و تیر 1398، صفحه 99-186 
1. خواص و کاربردهای نانوکامپوزیت‌های پلیمر-نانوصفحه‌های گرافن

صفحه 101-121

سپیده گماری؛ پروین احسانی نمین؛ اسماعیل قاسمی


6. اثر حلال‌های قطبی مختلف و غلظت پایدارکننده و کمک‌پایدارکننده بر پلیمرشدن پراکنشی استیرن

صفحه 171-181

محمدرضا جوزق‌کار؛ فرشید ضیایی؛ محمدرضا افخمی عقدا؛ نکیسا یعقوبی؛ سیدمهرداد جلیلیان