نویسنده = محمد حقیقت کیش
مقایسه تغییرات شیمیایی حاصل از نوراکسایش فیلم و رشته های پلی پروپیلن دارای رنگدانه فتالوسیانین

دوره 20، شماره 6، بهمن و اسفند 1386، صفحه 561-574

10.22063/jipst.2008.740

زهرا احمدی؛ محمد حقیقت کیش؛ ریچارد کوتک؛ علی اصغر کتباب


اثر دکالین بر خواص رشته‌های مداوم پلی‌پروپیلن

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1386، صفحه 465-479

10.22063/jipst.2007.779

طاهره معینی؛ محمد حقیقت کیش


مقایسه رسانندگی الکتریکی الیاف پوشش دهی شده با پلی آنیلین و پلی پیرول

دوره 18، شماره 5، آذر و دی 1384، صفحه 291-301

10.22063/jipst.2005.818

مهدی نوری؛ محمد حقیقت کیش؛ علی اکبر انتظامی


الیاف رسانای الکتریسیته از آمیخته پلی‌آنیلین و پلی‌آکریلونیتریل

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1384

10.22063/jipst.2005.479

مهدی نوری؛ محمد حقیقت کیش؛ علی‌اکبر انتظامی


اثر تعدادی از متغیرهای فرایندکشش بر برخی خواص نخ چند رشته ای یکسره نایلون 6

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1382

10.22063/jipst.2003.426

محمدعلی توانایی؛ محمدرضا محدث مجتهدی؛ محمد حقیقت کیش


روشهای اندازه گیری قابلیت تر شدن الیاف نساجی و مشکلات آن

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1381

10.22063/jipst.2002.373

ناهید انصاری؛ محمد حقیقت کیش


اثر نسبت اجزا و سازگار کننده بر خواص رئولوژیکی، شکل شناسی و گرمایی آلیاژ پلی پروپیلن - نایلون 6

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1380

10.22063/jipst.2001.354

مهدی افشاری؛ محمد حقیقت کیش؛ حسین نازکدست؛ عبدالرسول ارومیه ای


پوشش دهی برخی الیاف مصنوعی با پلی آنیلین برای بهبود رسانایی الکتریکی

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1376

10.22063/jipst.1997.243

علی شمس ناتری؛ محمد حقیقت کیش؛ علی اکبر انتطامی


زیست پرداخت آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز نور سپوراکراسا بر خواص پارچه پنبه ای

دوره 9، شماره 3، مهر و آبان 1375

10.22063/jipst.1996.233

غلامرضا گودرزی؛ سیدمجتبی طباطبائی یزدی؛ محمد حقیقت کیش؛ سهیلا سلحشور کردستانی


زیست تراش آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز تری کودرما بر خواص پارچه پنبه ای

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1375

10.22063/jipst.1996.218

غلامرضا گودرزی؛ محمد حقیقت کیش؛ سید مجتبی طباطبایی یزدی؛ سهیلا سلحشور کردستانی


شیوه انتقال آب در نخ

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1374

10.22063/jipst.1995.199

ناهید انصاری؛ محمد حقیقت کیش


ضریب شکست مضاعف الیاف

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1372

10.22063/jipst.1993.155

فاطمه داداشیان؛ محمد حقیقت کیش


تارتنی و خواص تارهای عنکبوت

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1371

10.22063/jipst.1992.131

محمد حقیقت کیش؛ جبرئیل گرجیان؛ عباس میرجلیلی