نویسنده = جلیل مرشدیان
تعداد مقالات: 20
1. تهیه و مطالعه پلی‌اتیلن تخریب‌پذیر بر پایه نشاسته

دوره 18، شماره 2، خرداد و تیر 1384

هنگامه هنرکار؛ مهدی باریکانی؛ جلیل مرشدیان


2. مطالعه رفتار رئولوژیکی دینامیکی پلی اتیلن پرشده با دوده

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1382

حسن اسلامی؛ حسین علی خنکدار سنگدهی؛ جلیل مرشدیان؛ سید حسن جعفری


3. بررسی اثر پرتو الکترونی بر چند مخلوط پلی اتیلن

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1382

جلیل مرشدیان؛ عباس پوررشیدی


7. بررسی اثر الیاف شیشه بر خواص ترکیبات قالبگیری ملامین - فرمالدهید

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1380

مرادعلی خطیبی؛ محمدحسین بهشتی؛ جلیل مرشدیان


8. بررسی و اصلاح خواص فیزیکی و مکانیکی پلی اتیلن با شبکه ای کردن

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1380

فرود عباسی سورکی؛ جلیل مرشدیان


9. بررسی اثر الیاف آلفا سلولوز بر خواص ترکیبات قالبگیری ملامین - فرمالدهید

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1380

مرادعلی خطیبی؛ محمدحسین بهشتی؛ جلیل مرشدیان


10. شبیه سازی فرایند اکستروژن فیلم دمشی: بررسی فرایندهای انتقال حرارت و تغییر شکل

دوره 13، شماره 3، مهر و آبان 1379

حسین علی خنکدار؛ جلیل مرشدیان؛ محمود محراب زاده؛ عزیزالله نودهی


13. تهیه پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی سیلانی: بررسی عوامل موثر بر فرایند پیوندزنی و ایجاد پیوندهای عرضی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1377

محمود محراب زاده؛ جلیل مرشدیان؛ جلال برزین


14. کاربرد C NMR حالت جامد با قدرت تفکیک بالا در شناسایی پلیمرها

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1376

فرهید فرهمند قوی؛ جلیل مرشدیان


15. تهیه و شناسایی مواد حالت پذیر بر پایه آلژینات برای کاربردهای دندانپزشکی

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1374

فرهید فرهمند قوی؛ جلیل مرشدیان؛ محمدحسین رفیعی فنود


16. تجزیه کیفی و کمی موم مدلسازی و بررسی امکان ساخت آن

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1374

گلچهره خلیلی نجفی؛ جلیل مرشدیان


17. اثر پیرسازی بر خواص مکانیکی کامپوزیتهای الیاف شیشه و اپوکسی

دوره 7، شماره 4، آذر و دی 1373

سید اشرف قاسمپور؛ جلیل مرشدیان


18. بررسی سینتیک پخت رزینهای فنولی - نووالاک

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1371

جلیل مرشدیان؛ یوسف جهانی


19. بررسی و بهبود خواص ضایعات پلی اتیلنی

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1370

جلیل مرشدیان؛ مینا جلیلی مقدم


20. چگونه مواد سلولزی ترموپلاستیک می شوند

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1367

جلیل مرشدیان