نویسنده = جلیل مرشدیان
تعداد مقالات: 20
1. تهیه و مطالعه پلی‌اتیلن تخریب‌پذیر بر پایه نشاسته

دوره 18، شماره 2، خرداد و تیر 1384

10.22063/jipst.2005.489

هنگامه هنرکار؛ مهدی باریکانی؛ جلیل مرشدیان


2. مطالعه رفتار رئولوژیکی دینامیکی پلی اتیلن پرشده با دوده

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1382

10.22063/jipst.2003.430

حسن اسلامی؛ حسین علی خنکدار سنگدهی؛ جلیل مرشدیان؛ سید حسن جعفری


3. بررسی اثر پرتو الکترونی بر چند مخلوط پلی اتیلن

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1382

10.22063/jipst.2003.416

جلیل مرشدیان؛ عباس پوررشیدی


7. بررسی اثر الیاف شیشه بر خواص ترکیبات قالبگیری ملامین - فرمالدهید

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1380

10.22063/jipst.2001.355

مرادعلی خطیبی؛ محمدحسین بهشتی؛ جلیل مرشدیان


9. بررسی اثر الیاف آلفا سلولوز بر خواص ترکیبات قالبگیری ملامین - فرمالدهید

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1380

10.22063/jipst.2001.340

مرادعلی خطیبی؛ محمدحسین بهشتی؛ جلیل مرشدیان


10. شبیه سازی فرایند اکستروژن فیلم دمشی: بررسی فرایندهای انتقال حرارت و تغییر شکل

دوره 13، شماره 3، آذر و دی 1379

10.22063/jipst.2000.325

حسین علی خنکدار؛ جلیل مرشدیان؛ محمود محراب زاده؛ عزیزالله نودهی


14. کاربرد C NMR حالت جامد با قدرت تفکیک بالا در شناسایی پلیمرها

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1376

10.22063/jipst.1997.254

فرهید فرهمند قوی؛ جلیل مرشدیان


15. تهیه و شناسایی مواد حالت پذیر بر پایه آلژینات برای کاربردهای دندانپزشکی

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1374

10.22063/jipst.1995.214

فرهید فرهمند قوی؛ جلیل مرشدیان؛ محمدحسین رفیعی فنود


16. تجزیه کیفی و کمی موم مدلسازی و بررسی امکان ساخت آن

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1374

10.22063/jipst.1995.209

گلچهره خلیلی نجفی؛ جلیل مرشدیان


18. بررسی سینتیک پخت رزینهای فنولی - نووالاک

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1371

10.22063/jipst.1992.111

جلیل مرشدیان؛ یوسف جهانی


19. بررسی و بهبود خواص ضایعات پلی اتیلنی

دوره 4، شماره 3، آذر و دی 1370

10.22063/jipst.1991.92

جلیل مرشدیان؛ مینا جلیلی مقدم


20. چگونه مواد سلولزی ترموپلاستیک می شوند

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1367

10.22063/jipst.1988.6

جلیل مرشدیان