نویسنده = میرحمیدرضا قریشی
بررسی تجربی خواص مکانیکی، سازوکار شکست و رشد ترک نانوکامپوزیت‌های PA6-NBR-خاک رس

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 159-172

10.22063/jipst.2020.1732

محمدرضا نخعی؛ قاسم نادری؛ میرحمیدرضا قریشی


بهینه‌سازی خواص مکانیکی، دینامیکی و گرمایی آمیزه رویه تایر رادیال سواری کارآمد

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 125-138

10.22063/jipst.2013.899

میرحمیدرضا قریشی؛ قاسم نادری؛ علی کشاورز


خواص مکانیکی و شکل‌شناسی لاستیک NR/SBR تقویت‌شده با الیاف کوتاه ضایعاتی نایلون و نانوخاک‌رس

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 491-501

10.22063/jipst.2013.857

محمد آندیده؛ میرحمیدرضا قریشی؛ قاسم نادری؛ صدیقه سلطانی


بررسی اثر استفاده از پرکننده سیلیکا همراه با دوده بر مقاومت در برابر خستگی آمیزه رویه تایرهای سواری

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1390، صفحه 329-337

10.22063/jipst.2012.579

میرحمیدرضا قریشی؛ سعید تقوایی؛ رامین ظفرمهرابیان


اثر شرایط اختلاط بر خواص فیزیکی و مکانیکی آمیزه‫های نانوکامپوزیتی بر پایه‫ NBR/PVC/Nanoclay

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 293-304

10.22063/jipst.2010.669

الناز اسمی زاده؛ قاسم نادری؛ میرحمیدرضا قریشی؛ غلامرضا بخشنده


تحلیل اجزای محدود و تعیین ناحیه جاپای تایر اریبی باری زیر بار عمودی ایستا با استفاده از روش کلی- جزئی

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 247-254

10.22063/jipst.2010.666

میرحمیدرضا قریشی؛ صدیقه سلطانی؛ امیرهوشنگ اعتمادی


شبیه سازی رایانه ای فرایند پخت قطعه لاستیکی متقارن محوری تقویت شده با صفحات فلزی با استفاده از نرم افزار توسعه داده شده ABAQUS

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 121-131

10.22063/jipst.2013.652

میرحمیدرضا قریشی؛ مهدی رافعی؛ قاسم نادری؛ غلامرضا بخشنده؛ محمود نصیری


مطالعه و بررسی اثر افزودن EPDM به آمیزه NR/BR با روش اختلاط واکنشی

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1388، صفحه 331-339

10.22063/jipst.2013.635

مرتضی احسانی؛ مرتضی بدری پور؛ میرحمیدرضا قریشی


مطالعه خواص کامپوزیت‌های لاستیک طبیعی تقویت شده با الیاف کوتاه

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1387، صفحه 259-267

10.22063/jipst.2008.757

میرحمیدرضا قریشی؛ صدیقه سلطانی؛ قاسم نادری


مدل‌سازی رفتار تو رفتگی دیواره های ساندویچی لانه زنبوری گرمانرم

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 157-166

10.22063/jipst.2008.764

وحید خلیلی مغامیر؛ حمید رحیمی؛ میرحمیدرضا قریشی؛ امیرمسعود رضادوست؛ مسعود اسفنده


مطالعه خواص رئولوژی آمیزه های لاستیک - دوده در مرحله در هم فرورفتن مواد در مخلوط کنهای داخلی

دوره 18، شماره 3، مرداد و شهریور 1384، صفحه 159-169

10.22063/jipst.2005.825

سپهر رواتی؛ میرحمیدرضا قریشی؛ غلامرضا بخشنده؛ فرود عباسی سورکی