نویسنده = مهرداد کوکبی
اثر نانوخاک‌رس بر خواص مکانیکی و رفتار فداشوندگی عایق گرمایی بر پایه لاستیک نیتریل

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 449-458

10.22063/jipst.2013.853

فاطمه عربگل؛ مهرداد کوکبی؛ احمدرضا بهرامیان


بررسی عملکرد حفاظت گرمایی مواد تغییردهنده فاز بر پایه پلی‌اتیلن گلیکول

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1391، صفحه 193-202

10.22063/jipst.2012.560

لیلاسادات احمدی؛ احمدرضا بهرامیان؛ مهرداد کوکبی


اثر اصلاح سطح نانوذرات سیلیکا بر خواص ویسکوالاستیک نانوکامپوزیت آن با پلی‌استیرن

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1387، صفحه 523-531

10.22063/jipst.2008.724

مهرزاد مرتضایی؛ محمدحسین نویدفامیلی؛ مهرداد کوکبی


مدل سازی رهایش دارو از سامانه نوین پلیمری پاسخگو به دما

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1386، صفحه 257-269

10.22063/jipst.2007.803

محمد سیروس آذر؛ هاجر جعفری عنصررودی؛ مهرداد کوکبی


ارزیابی آرایش یافتگی الیاف در لوله های تولیدی با استفاده از سامانه حدیده چرخان

دوره 19، شماره 5، آذر و دی 1385

10.22063/jipst.2006.509

مهرداد کوکبی؛ فاطمه هادی؛ آرش جعفریان؛ غلامحسین لیاقت


ارزیابی کارایی لوله های پلاستیکی تقویت شده در سامانه حدیده چرخان

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1385

10.22063/jipst.2006.502

مهرداد کوکبی؛ فاطمه هادی؛ غلامحسین لیاقت


طراحی و ساخت محرک بر پایه پلیمر هوشمند با حافظه شکلی

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 23-32

10.22063/jipst.2006.842

سید احمد ابراهیمی؛ مهرداد کوکبی؛ محمدعلی سمسارزاده


ساخت محرک مغناطیسی رئولوژیکی بر پایه لاستیک سیلیکون

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1384

10.22063/jipst.2005.482

سیدعلی معتضدی؛ مهرداد کوکبی؛ محمدحسین نوید فامیلی


طراحی و ساخت اکسترودر خود پاک کن برای اکستروژن واکنشی ملامین فرمالدهید

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1383

10.22063/jipst.2004.460

محمدرضا شفیعی؛ محمدحسین نوید فامیلی؛ مهرداد کوکبی


بررسی سینتیک پخت رزین اپوکسی در شرایط ناهمدما

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1383

10.22063/jipst.2004.454

مجتبی مشیرنیا؛ مهرداد کوکبی؛ همایون معدل


آمیخته PVC/NBR -SBR و استحکام پارگی مطلوب آن

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1383

10.22063/jipst.2004.448

محمد میرعلی بیداخویدی؛ مهرداد کوکبی؛ علی احمدی؛ محمود همتی


طراحی و ساخت فنر شمشی کامپوزیتی

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383

10.22063/jipst.2004.442

مهرداد کوکبی؛ مجتبی مشیرنیا


مدلسازی فرایند تخریب کامپوزیتهای فداشونده

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1382، صفحه 313-318

10.22063/jipst.2003.382

احمدرضا بهرامیان؛ مهرداد کوکبی


آهنربای کامپوزیتی پلیمری دائمی NdFeB-PEG

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1382

10.22063/jipst.2003.421

مهرداد کوکبی؛ فاطمه عربگل؛ مهرداد منطقیان


فنر تخت کامپوزیتی پلیمری

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1381

10.22063/jipst.2002.400

مهرداد کوکبی؛ احمدرضا بهرامیان


سینتیک تخریب گرمایی رزینهای فنولی بکار رفته در سپرهای گرمایی فدا شونده

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1381

10.22063/jipst.2002.392

رسول محسنی لاوی؛ مهرداد کوکبی؛ محمدحسین بهشتی


ساخت سیستمهای نگهدارنده متخلخل غشاها به روش پلیمر شدن درجا

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1381

10.22063/jipst.2002.387

علی اکبر بابالو؛ مهرداد کوکبی


بررسی سازگارسازی الیاف آمیزه ای PP/PET به وسیله سازگار کننده PP-g-MA

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1381

10.22063/jipst.2002.381

محمد رئوف دهکردی؛ نادره گلشن ابراهیمی؛ مهرداد کوکبی


اثر سیستم پخت بر چسبندگی نخ پلی استر به لاستیک در تایرهای رادیال

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1378

10.22063/jipst.1999.304

مهرداد کوکبی؛ سعید سلطانی نژاد؛ عباس عباسی ابیانه