کلیدواژه‌ها = پلیمر
تعداد مقالات: 6
1. اثر پارامترهای ساخت غشای نامتقارن ماتریس ترکیبی ماتریمیدMIL-53/ PMHS بر جداسازی CO2 از CH4

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 63-73

فاطره درستی؛ محمدرضا امیدخواه


3. کاربرد پلیمر DRISPAC در کنترل هرزروی آب در گل حفاری

دوره 14، شماره 6، آذر و دی 1380

مجید سالاریه؛ اسماعیل قاسمی


5. کاربرد طیف بینی رامان در شیمی پلیمر

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1372

امان الله امین زاده


6. کنترل دمای راکتورهای پلیمر شدن ناپیوسته

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1370

محمد شاهرخی؛ محمود پروازی نیا