دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1387 
4. بهبود کربن‌دهی رزین فنولی به منظور استفاده در ساخت کامپوزیت‌های کربن ـ کربن

صفحه 127-132

مریم حاجی حسینی؛ آرش پیامی؛ سیدرضا غفاریان؛ امیرمسعود رضادوست


5. اثر دما و نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص کششی پلی اتیلن با چگالی متوسط

صفحه 133-140

سمانه صاحبیان سقی؛ سیدمجتبی زبرجد؛ سیدعبدالکریم سجادی


7. مطالعه پخت محیطی رزین فنولی و کامپوزیت تقویت شده آن با الیاف سیلیکا

صفحه 149-155

مهدی کرمی قهی؛ محمدحسین بهشتی؛ مسعود اسفنده؛ امیرمسعود رضادوست


8. مدل‌سازی رفتار تو رفتگی دیواره های ساندویچی لانه زنبوری گرمانرم

صفحه 157-166

وحید خلیلی مغامیر؛ حمید رحیمی؛ میرحمیدرضا قریشی؛ امیرمسعود رضادوست؛ مسعود اسفنده