نویسنده = محمود محراب زاده
سازگاری آمیزه های پلی استال - لاستیک NBR: نقش سازگار کننده و وولکانش دینامیکی

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1380

10.22063/jipst.2001.350

مهرزاد مرتضایی؛ محمدحسین نوید فامیلی؛ محمود محراب زاده


شبیه سازی فرایند اکستروژن فیلم دمشی: بررسی فرایندهای انتقال حرارت و تغییر شکل

دوره 13، شماره 3، آذر و دی 1379

10.22063/jipst.2000.325

حسین علی خنکدار؛ جلیل مرشدیان؛ محمود محراب زاده؛ عزیزالله نودهی


سنتز و مطالعه پلی ( 4 و'4 - اکسی بیس فنیلن پیروملیتیمید) و چند مونومر آن

دوره 13، شماره 1، خرداد و تیر 1379

10.22063/jipst.2000.317

فاطمه میرخلیل زاده؛ مسعود تقی گنجی؛ محمود محراب زاده


تهیه و بررسی خواص آلیاژ PP/PET

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1378

10.22063/jipst.1999.305

فریبرز ابراهیمیان؛ نادره گلشن ابراهیمی؛ محمود محراب زاده


تهیه فیلمهای سد نفوذ اکسیژن بر پایه پلی اتیلن سبک و سبک خطی

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1378

10.22063/jipst.1999.297

محمدحسین نویدفامیلی؛ محمود محراب زاده؛ سیف اله فرجی


واکنش مالئیک انیدرید با پلی اتیلن سنگین و تهیه پلی اتیلن مقاوم با استفاده از کلسیم کربنات

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378

10.22063/jipst.1999.294

محمدعلی سمسارزاده؛ محمود محراب زاده؛ محمد صالحی


بررسی آلیاژهای پلی وینیل کلرید و لاستیک نیتریل

دوره 10، شماره 4، آذر و دی 1376

10.22063/jipst.1997.262

محمود محراب زاده؛ سعید بختیاری؛ عبدالصمد زرین قلم


بررسی عملکرد سوختن کف پوشها و مواد پلیمری به روش گرماسنجی مخروطی

دوره 9، شماره 3، مهر و آبان 1375

10.22063/jipst.1996.231

عبدالصمد زرین قلم؛ محمد رضا رضایی؛ محمود محراب زاده


مروری بر فیلمهای رادیولوژی (2)

دوره 3، شماره 1، خرداد و تیر 1369

10.22063/jipst.1990.51

محمود محراب زاده؛ مژگان احمدی


کامپوزیتها (4)

دوره 2، شماره 2، مرداد و شهریور 1368

10.22063/jipst.1989.27

محمود محراب زاده؛ ماسیس اکبریان


کامپوزیتها (3)

دوره 2، شماره 1، خرداد و تیر 1368

10.22063/jipst.1989.20

ماسیس اکبریان؛ محمود محراب زاده


تنوع اپوکسی ها

دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 1367

10.22063/jipst.1988.13

محمود محراب زاده


کامپوزیتها (2)

دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 1367

10.22063/jipst.1988.15

ماسیس اکبریان؛ محمود محراب زاده


کامپوزیتها

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1367

10.22063/jipst.1988.7

محمود محراب زاده؛ ماسیس اکبریان