نویسنده = محمود محراب زاده
تعداد مقالات: 24
2. سازگاری آمیزه های پلی استال - لاستیک NBR: نقش سازگار کننده و وولکانش دینامیکی

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1380

مهرزاد مرتضایی؛ محمدحسین نوید فامیلی؛ محمود محراب زاده


3. ساخت آلیاژ PVC/ABS/NBR و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی، رفتارگرمایی و شکل شناسی

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1380

هنگامه هنرکار؛ محمود محراب زاده


5. شبیه سازی فرایند اکستروژن فیلم دمشی: بررسی فرایندهای انتقال حرارت و تغییر شکل

دوره 13، شماره 3، مهر و آبان 1379

حسین علی خنکدار؛ جلیل مرشدیان؛ محمود محراب زاده؛ عزیزالله نودهی


6. سنتز و مطالعه پلی ( 4 و'4 - اکسی بیس فنیلن پیروملیتیمید) و چند مونومر آن

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1379

فاطمه میرخلیل زاده؛ مسعود تقی گنجی؛ محمود محراب زاده


8. تهیه و بررسی خواص آلیاژ PP/PET

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1378

فریبرز ابراهیمیان؛ نادره گلشن ابراهیمی؛ محمود محراب زاده


9. تهیه فیلمهای سد نفوذ اکسیژن بر پایه پلی اتیلن سبک و سبک خطی

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1378

محمدحسین نویدفامیلی؛ محمود محراب زاده؛ سیف اله فرجی


10. واکنش مالئیک انیدرید با پلی اتیلن سنگین و تهیه پلی اتیلن مقاوم با استفاده از کلسیم کربنات

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378

محمدعلی سمسارزاده؛ محمود محراب زاده؛ محمد صالحی


13. تهیه پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی سیلانی: بررسی عوامل موثر بر فرایند پیوندزنی و ایجاد پیوندهای عرضی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1377

محمود محراب زاده؛ جلیل مرشدیان؛ جلال برزین


14. بررسی آلیاژهای پلی وینیل کلرید و لاستیک نیتریل

دوره 10، شماره 4، آذر و دی 1376

محمود محراب زاده؛ سعید بختیاری؛ عبدالصمد زرین قلم


15. مطالعه خواص مکانیکی، رفتار گرمایی و شکل شناسی آلیاژهای PP/HDPE و PP/LDPE

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1376

محمود محراب زاده؛ اسماعیل قاسمی


16. بررسی عملکرد سوختن کف پوشها و مواد پلیمری به روش گرماسنجی مخروطی

دوره 9، شماره 3، مهر و آبان 1375

عبدالصمد زرین قلم؛ محمد رضا رضایی؛ محمود محراب زاده


17. مروری بر فیلمهای رادیولوژی (2)

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1369

محمود محراب زاده؛ مژگان احمدی


18. مروری بر فیلمهای رادیولوژی بخش اول: پایه فیلمهای رادیولوژی

دوره 2، شماره 4، آذر و دی 1368

محمود محراب زاده؛ مژگان احمدی


20. کامپوزیتها (4)

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1368

محمود محراب زاده؛ ماسیس اکبریان


21. کامپوزیتها (3)

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1368

ماسیس اکبریان؛ محمود محراب زاده


22. کامپوزیتها (2)

دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 1367

ماسیس اکبریان؛ محمود محراب زاده


23. تنوع اپوکسی ها

دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 1367

محمود محراب زاده


24. کامپوزیتها

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1367

محمود محراب زاده؛ ماسیس اکبریان