نویسنده = علی اکبر انتظامی
بررسی دوپه شدن پلی آنیلین با اسیدهای آلی به وسیله طیف بینی ناحیه مرئی و فرابنفش

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383

10.22063/jipst.2004.445

زینب ساجدی فردقلی بگلو؛ حسن نمازی؛ علی اکبر انتظامی


سنتز پلی (L- لاکتید) به روش پلیمر شدن حلقه گشا در توده مذاب

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1382

10.22063/jipst.2003.429

طاهره دارستانی فراهانی؛ علی اکبر انتظامی؛ حمید مؤبدی؛ مجتبی ابطحی؛ مریم پلاشی


اصلاح پلی فنول - فرمالدهیدها با برخی روغنهای طبیعی

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1382

10.22063/jipst.2003.425

داریوش سالاری؛ علی مخبر یوسف آباد؛ علی اکبر انتظامی


مروری بر سنتز، خواص و کاربردهای پلی فورانهای رسانا

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1376

10.22063/jipst.1997.260

عباس قلی پور شیلابین؛ علی اکبر انتظامی


پلیمر شدن رادیکالی زنده

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1376

10.22063/jipst.1997.249

موسی علیپور؛ علی اکبر انتظامی


کاربرد پلیمر شدن جابه جایی زنده در سنتز پلیمرهای مشخص

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1375

10.22063/jipst.1996.229

علی رحمت پور لیاسی؛ علی اکبر انتظامی


تهیه کامپوزیت پلی آنیلین - سیلیکای رسانا

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1375

10.22063/jipst.1996.221

حمیدرضا کلهری؛ سیروس زهزاد؛ سعید ابوالقاسمی فخری؛ علی اکبر انتظامی


نورشکست در پلیمرها

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1375

10.22063/jipst.1996.222

حبیب خوش سیما؛ حبیب تجلی؛ علی اکبر انتظامی


بررسی ساختار درشت مولکولها در محلول با روش طیف نمایی NMR

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1374

10.22063/jipst.1995.210

معصومه باقری؛ سعید ابوالقاسمی فخری؛ علی اکبر انتظامی


سیستمهای پلیمری زنده: طراحی و کاربرد ( بخش 2)

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1374

10.22063/jipst.1995.204

علی رحمت پورلیاسی؛ علی اکبر انتظامی


سیستمهای پلیمری زنده: طراحی و کاربرد

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1374

10.22063/jipst.1995.197

علی رحمت پور لیاسی؛ علی اکبر انتظامی


کاربرد پلیمرها در سیستمهای دارورسانی نوین

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1372

10.22063/jipst.1993.163

سودابه داوران؛ علی اکبر انتظامی


دوپه کردن پلیمرهای رسانای الکتریسیته

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1371

10.22063/jipst.1992.123

اکبر دادرس مدنی؛ علی اکبر انتظامی


الکتروپلیمر شدن تیوفن و برخی مشتقات آن

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1371

10.22063/jipst.1992.128

بهزاد پورعباس خیرالدین؛ ناصر ارسلانی؛ علی اکبر انتظامی


سولیتون، پلارون وبی پلارون در پلیمرهای رسانا

دوره 4، شماره 4، بهمن و اسفند 1370

10.22063/jipst.1991.102

بهزاد پورعباس؛ علی اکبر انتظامی


کاربرد پلیمرهای رسانای الکتریسیته

دوره 4، شماره 2، مرداد و شهریور 1370

10.22063/jipst.1991.85

ناصر ارسلانی؛ علی اکبر انتظامی


تهیه شیمیایی پلی تیوفن رسانا

دوره 3، شماره 3، آذر و دی 1369

10.22063/jipst.1990.65

ناصر ارسلانی؛ علی اکبر انتظامی