کلیدواژه‌ها = استیرن
تعداد مقالات: 17
1. اثر حلال‌های قطبی مختلف و غلظت پایدارکننده و کمک‌پایدارکننده بر پلیمرشدن پراکنشی استیرن

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 171-181

محمدرضا جوزق‌کار؛ فرشید ضیایی؛ محمدرضا افخمی عقدا؛ نکیسا یعقوبی؛ سیدمهرداد جلیلیان


2. اثر ید مولکولی و بازدارنده‌ رادیکالی 4-ترشیوبوتیل کتکول بر پلیمرشدن رادیکالی استیرن

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 95-104

مجتبی بزرگ؛ مهدی عبداللهی؛ محمدعلی سمسارزاده


3. بازیافت مونومر استیرن از تخریب گرمایی پلی استیرن

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

محمدرضا عبدالهی مقدم


4. مواد جاذب مایعات هیدروکربنی، قسمت دوم: سنتز بهینه کوپلیمر پیوندی باگاس - شبکه پلی استیرن

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1383

جعفر فیروزی؛ محمد جلال ظهوریان مهر؛ کوروش کبیری


5. کوپلیمر شدن آزئوتروپ استیرن - آکریلونیتریل (SAN) به روش پلیمر شدن تعلیقی در فشار اتمسفری

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1381

مهرسا امامی؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ فرزین هرمزی


6. بررسی مقایسه ای خواص گرمایی و مکانیکی رزینهای چسبناک کننده آروماتیک

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1379

محمدجلال الدین ظهوریان مهر؛ احمد ربیعی


7. ارائه مدل ریاضی برای تعیین رفتار سینتیکی پلیمر شدن استیرن

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1378

علی نیک اختر؛ فاطمه جهانزاد؛ مهدی نکومنش حقیقی


8. استفاده از روشهای مختلف در تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر استیرن - آکریلونیتریل

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378

آتوسا کاوسیان؛ فرشید ضیایی؛ سید محمد سید محقق؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ کریم زارع


10. مکانیسم انتقال در پلیمرهای شبکه ای

دوره 9، شماره 4، آذر و دی 1375

اردشیر خزایی؛ سیدمهرداد جلیلیان؛ مهدی نکومنش حقیقی


11. تعیین ترکیب درصد کوپلیمر استیرن - بوتیل آکریلات

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1375

فرشید ضیایی؛ مهدی نکومنش حقیقی


13. شبیه سازی و بهینه سازی واحد استیرن

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1372

حسن دبیر اصفهانی؛ آذر محمدلوی عباسی


14. استیرن (4)

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1368

حسن دبیری اصفهانی


15. استیرن

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1368

حسن دبیری اصفهانی


16. استیرن (2)

دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 1367

حسن دبیری اصفهانی


17. استیرن

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1367

حسن دبیری اصفهانی