نویسنده = حمید میرزاده
اثر کشش سطحی محلول پلیمر بر شکل شناسی الیاف الکتروریسی شده PLGA و ژلاتین

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 3-10

10.22063/jipst.2012.543

سید مهدی سعید؛ مژگان زندی؛ حمید میرزاده


بررسی خواص چسبندگی آمیزه های چسب های تماسی آکریلیک- سیلیکون

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 97-105

10.22063/jipst.2013.626

سید مجتبی تقی زاده؛ حمید میرزاده؛ مهدی باریکانی؛ آرزو سروش‌نیا


ساخت داربست های متخلخل از پلی(D،L ـ لاکتیک اسید) به روش جدایی فاز مایع – مایع

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1387، صفحه 495-501

10.22063/jipst.2008.721

علی طالبی؛ محمدتقی خراسانی؛ حمید میرزاده


طراحی و ساخت داربست‌های هیبریدی متخلخل زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه کیتوسان-ژلاتین-تری‌فسفات کلسیم برای مهندسی بافت

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1386، صفحه 297-308

10.22063/jipst.2007.807

یوسف محمدی؛ حمید میرزاده؛ فتح اله مضطرزاده؛ مسعود سلیمانی؛ اسماعیل جباری


اصلاح سطحی الاستومر سیلیکون به منظور افزایش آبگریزی آن

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1382

10.22063/jipst.2003.424

محمدتقی خراسانی؛ حمید میرزاده؛ زهرا کرمانی


ساخت و بررسی خواص مکانیکی و خون سازگاری واشر حلقه ای سیلیکونی بکار رفته در دیالیزگرهای خون

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382

10.22063/jipst.2003.411

غلامرضا بخشنده؛ حمید میرزاده؛ محمدتقی خراسانی؛ فرود عباسی سورکی؛ فاطمه شکرالهی؛ علی پروین


بررسی عوامل مؤثر بر میزان ماندگاری سرما در ژلهای نگهدارنده سرما

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1381

10.22063/jipst.2002.406

محمدتقی خراسانی؛ بهروز سادات نیا؛ حمید میرزاده


ساخت یک پروتز چشمی پلیمری برای درمان بیماری آب سیاه

دوره 13، شماره 1، خرداد و تیر 1379

10.22063/jipst.2000.299

محمدرضا جعفری؛ حمید میرزاده؛ یدالله اسلامی؛ حیدر امینی


بررسی اثر لیزرهای اکسایمر و کربن دیوکسید بر خواص سطحی پلی اتیلن ترفتالات - 1

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378

10.22063/jipst.1999.290

ماهرخ دادستان؛ حمید میرزاده؛ ناصر شریفی سنجانی


سازه های پلی استر تقویت شده با کنف

دوره 2، شماره 2، مرداد و شهریور 1368

10.22063/jipst.1989.24

محمدعلی سمسارزاده؛ حمید میرزاده؛ عبدالرضا لطفعلی