کلیدواژه‌ها = سینتیک
تعداد مقالات: 12
1. سینتیک پلیمرشدن توده گرمایی دمازیاد متیل‌ استیرن

دوره 32، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 225-238

محمدرضا جوزق‌کار؛ فرشید ضیایی؛ حمیدرضا حیران اردکانی؛ سمانه آشناگر؛ مهرداد جلیلیان


2. کنترل سینتیک تجزیه اسپینودال در آمیخته‌های PS/PVME با رفتار LCST با استفاده از نانوذرات کروی

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 288-277

جعفر خادم‌زاده یگانه؛ فاطمه گوهرپی؛ رضا فودازی


4. ارزیابی پارامترهای سینتیکی و فعالسازی پلیمر شدن الکتروشیمیایی ارتوآمینوفنول

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1379

عباسعلی رستمی؛ سیده مریم وحدتی محدث


5. بررسی سینتیک خوداکسایش پلی یورتان

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1378

محمدعلی سمسارزاده؛ حامد صالحی


6. ارائه مدل ریاضی برای تعیین رفتار سینتیکی پلیمر شدن استیرن

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1378

علی نیک اختر؛ فاطمه جهانزاد؛ مهدی نکومنش حقیقی


7. سنتز، شناسایی و بررسی سینتیک واکنش آلکیل دار شدن ملامین فرمالدهید با متانول

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1377

مژگان طباطبایی زواره؛ نورالدین گودرزیان؛ محمود ترابی انگجی


9. بررسی پلیمر شدن وینیل پیرولیدون به روش محلول و مطالعه سینتیک آن

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1372

فرامرز افشارطارمی؛ وحید ولادوست تبریزی


10. مطالعه سینتیک واکنش پلی یورتان با طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR)

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1371

مهدی باریکانی؛ احمد بابانعلبندی؛ علی احمدی


11. بررسی سینتیک پلیمر شدن آکریل آمید در محیط آبی با سیستم اکسایشی - کاهشی پتاسیم فرات گلیسین

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1370

علی اکبر میرزایی؛ تقی تقی زاده؛ علی اکبر انتظامی