کلیدواژه‌ها = سینتیک
سینتیک تخریب گرمایی ضایعات پلی‌استیرن و پلی‌استیرن انبساط‌یافته

دوره 34، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 469-483

10.22063/jipst.2021.2930.2082

حدیث موسوی؛ علی افشار ابراهیمی؛ علیرضا مادی


مطالعه سینتیک فرایند آمین‌کافت پلی‌(اتیلن ترفتالات) بدون استفاده از کاتالیزگر

دوره 33، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 435-443

10.22063/jipst.2020.1765

صدیقه قربان‌تبار؛ مجید غیاث؛ حسین بوهندی؛ نکیسا یعقوبی


سینتیک پلیمرشدن توده گرمایی دمازیاد متیل‌ استیرن

دوره 32، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 225-238

10.22063/jipst.2019.1661

محمدرضا جوزق‌کار؛ فرشید ضیایی؛ حمیدرضا حیران اردکانی؛ سمانه آشناگر؛ مهرداد جلیلیان


کنترل سینتیک تجزیه اسپینودال در آمیخته‌های PS/PVME با رفتار LCST با استفاده از نانوذرات کروی

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 288-277

10.22063/jipst.2015.1283

جعفر خادم‌زاده یگانه؛ فاطمه گوهرپی؛ رضا فودازی


بررسی سینتیک خوداکسایش پلی یورتان

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1378

10.22063/jipst.1999.296

محمدعلی سمسارزاده؛ حامد صالحی


ارائه مدل ریاضی برای تعیین رفتار سینتیکی پلیمر شدن استیرن

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1378

10.22063/jipst.1999.298

علی نیک اختر؛ فاطمه جهانزاد؛ مهدی نکومنش حقیقی


سنتز، شناسایی و بررسی سینتیک واکنش آلکیل دار شدن ملامین فرمالدهید با متانول

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1377

10.22063/jipst.1998.274

مژگان طباطبایی زواره؛ نورالدین گودرزیان؛ محمود ترابی انگجی


بررسی پلیمر شدن وینیل پیرولیدون به روش محلول و مطالعه سینتیک آن

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1372

10.22063/jipst.1993.139

فرامرز افشارطارمی؛ وحید ولادوست تبریزی


مطالعه سینتیک واکنش پلی یورتان با طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR)

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1371

10.22063/jipst.1992.117

مهدی باریکانی؛ احمد بابانعلبندی؛ علی احمدی