کلیدواژه‌ها = ژل
تعداد مقالات: 88
27. طراحی و ساخت اکسترودر خود پاک کن برای اکستروژن واکنشی ملامین فرمالدهید

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1383

محمدرضا شفیعی؛ محمدحسین نوید فامیلی؛ مهرداد کوکبی


28. شبیه سازی عددی جریان آمیزه آج تایر در حدیده مویین و حدیده اکسترودر آزمایشگاهی

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1383

محمد کرابی؛ غلامرضا بخشنده؛ میرحمیدرضا قریشی


29. تهیه رزین پلی استر کربوکسیل دار بر پایه 1، 6 - هگزان دی ال برای استفاده در پوشش های پودری گرماسخت

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1383

شهلا پازوکی فرد؛ مجتبی میرعابدینی؛ سیامک مرادیان؛ سیدرضا غفاریان


30. اثر دمای خشک کردن چیپس پلی استر بر خواص نخ نیمه جهت یافته

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1383

لاله قاسمی؛ محمد مرشد؛ محمد ذره بینی اصفهانی


33. بررسی سینتیک پخت رزین اپوکسی در شرایط ناهمدما

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1383

مجتبی مشیرنیا؛ مهرداد کوکبی؛ همایون معدل


34. مواد جاذب مایعات هیدروکربنی، قسمت دوم: سنتز بهینه کوپلیمر پیوندی باگاس - شبکه پلی استیرن

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1383

جعفر فیروزی؛ محمد جلال ظهوریان مهر؛ کوروش کبیری


35. تهیه آلفا سلولز از خاک اره صنوبر

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1383

محمد پورجوزی؛ جمشید محمدی روشنده؛ شهرام نوایی زاده


36. اثر تابش ریزموج بر رنگرزی الیاف پلی استر: بررسی اثر پیش عمل آوری الیاف در حلال آلی

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1383

اکبر خداپرست حقی؛ معصومه ولی زاده؛ کتایون محمدی


37. بررسی کیفیت پراکندگی رنگدانه در پیمانه های اصلی رنگی با استفاده از روش تجزیه تصویری

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1383

علی زادهوش؛ ارجمند رجبی دهکی؛ سعید اسدی شهیدی


38. آمیخته PVC/NBR -SBR و استحکام پارگی مطلوب آن

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1383

محمد میرعلی بیداخویدی؛ مهرداد کوکبی؛ علی احمدی؛ محمود همتی


39. بررسی مدلهای رئولوژیکی صورتبندی برای مذابها و محلولهای غلیظ پلیمری

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1383

حسن اسلامی؛ احمد رمضانی سعادت آبادی؛ حسین علی خنکدار سنگدهی


40. تحلیل رفتار تنش - کرنش واشرهای حلقه ای لاستیکی در شرایط کارکرد به کمک تحلیل اجزای محدود

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1383

گودرز خدابخشی؛ غلامرضا بخشنده؛ میرحمیدرضا قریشی


41. تهیه اسفنج پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی با استفاده از تابش گاما

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1383

محسن دانایی؛ نسرین شیخ؛ فرامرز افشارطارمی


44. بررسی اثر نوع دوده بر خواص ویسکوالاستیک آمیزه های الاستومری

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383

فرود عباسی سورکی؛ صدیقه سلطانی


45. بررسی دوپه شدن پلی آنیلین با اسیدهای آلی به وسیله طیف بینی ناحیه مرئی و فرابنفش

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383

زینب ساجدی فردقلی بگلو؛ حسن نمازی؛ علی اکبر انتظامی


46. بررسی پارامترهای مؤثر در تهیه آزمایشگاهی رزول مورد استفاده در اسفنج فنولی

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383

مهدی باریکانی؛ مژگان میرزاطاهری؛ احمد توکلی


47. طراحی و ساخت فنر شمشی کامپوزیتی

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383

مهرداد کوکبی؛ مجتبی مشیرنیا


48. مطالعه رفتار رئولوژیکی آمیخته سازگار شده پلی استیرن مقاوم در برابر ضربه و پلی اتیلن سنگین

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383

جمال اعلائی؛ علیرضا خوش نیت؛ محمدعلی میرعلی؛ علی رحمت پور


50. شکل شناسی و خواص رئولوژیکی، گرمایی و گرما مکانیکی آمیخته های پلی پروپیلن و پلی اتیلن ترفتالات

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1382

حسن عبادی؛ علی اکبر یوسفی؛ عبدالرسول ارومیه ای