نمایه نویسندگان

آ

 • آب خضر، عطیه بررسی اثر افزودن نانوذرات بوهمیت بر خواص چسب‌های دندانی [دوره 23، شماره 5، 1389، صفحه 423-433]
 • آتشی، حسین بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی لاستیک بوتادی‌ان با استفاده از سیستم تقویت‌کننده سیلیکا - سیلان [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • آتشی، حسین مطالعه ساز و کارهای بهبود دهنده مقاومت در برابر پارگی در سامانه‌های تقویت‌کننده دوده /سیلیکا /سیلان [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • آتشی، حسین بهینه سازی خواص شکست و رفتار پخت آمیزه رویه تایر سواری [دوره 23، شماره 3، 1389، صفحه 187-201]
 • آتشی، حسین اثر فرایند اختلاط بر گرانروی مونی و تورم پس از حدیده آمیزه لاستیکی [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 389-399]
 • آتشی، حسین بهبود مقاومت پارگی و رشد ترک آمیزه رویه تایر با سامانه های پخت موثر و استفاده از پرکننده های نیمه تقویت کننده [دوره 21، شماره 4، 1387، صفحه 285-295]
 • آتشی پور، سید رسول جریان رزین داخل الیاف پیش شکل داده شده در فرایند قالب گیری انتقالی رزین به کمک خلاء با ابزارهای انعطاف پذیر [دوره 21، شماره 4، 1387، صفحه 329-338]
 • آخرتی ثانی، سید رضا بهبود چقرمگی شکست نانوکامپوزیت اپوکسی با استفاده هم‌زمان از نانوذرات سیلیکا با اندازه‌های مختلف [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 3-17]
 • آذرنسب، محمود بررسی عوامل موثر بر کوپلیمر شدن دوغابی آکریلونیتریل - وینیل استات برای تهیه الیاف آکریلیک [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • آریانژاد، محمود پودر لاستیک جت آبی در آمیزه رویه تایر سواری [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 111-127]
 • آزادفلاح، محمد اثر نشاسته کاتیونی و کیتوسان بر مقاومت خشک خمیرکاغذ رنگ‌بری شده حاصل از باگاس پیش‌استخراج شده و پیش‌استخراج نشده [دوره 25، شماره 5، 1391، صفحه 383-392]
 • آزاده، مائده تهیه سیلیکای میان منفذ با استفاده از کوپلیمرهای قطعه ای و ستیل تری متیل آمونیوم برمید به عنوان عامل کنترل کننده ساختار [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 445-453]
 • آزادی، نسیم آثار افزودن نانوسیلیکا بر پوشش‌های آب‌گریز آکریلی و سیلوکسانی برای محافظت از سنگ‌های کلسیتی [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 15-29]
 • آزیدهاک، سورنا مروری بر خواص و تهیه پلیمرهای سلولی پیزوالکتریک [دوره 33، شماره 1، 1399، صفحه 3-24]
 • آسترکی، محمدحسین تهیه آمیزه NR/BR حاوی نانوذرات اکسید روی [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 117-124]
 • آشناگر، سمانه تعیین نسبت‌های واکنش‌پذیری مونومرها درکوپلیمرشدن اتیل آکریلات-متاکریلیک اسید با استفاده از روش‌های برون خطی 1H NMR [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 31-42]
 • آشناگر، سمانه سینتیک پلیمرشدن توده گرمایی دمازیاد متیل‌ استیرن [دوره 32، شماره 3، 1398، صفحه 225-238]
 • آقاجانی، رامبد بررسی اثر نسبتهای محمل موم پلی اتیلن سنگین بر استحکام مکانیکی ماهیچه های سرامیکی تهیه شده با فرایند قالبگیری تزریقی [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • آقاجانی، مسعود سنتز و شناسایی غشای نانوکامپوزیت پلی(اتر-b-آمید) برپایه چارچوب‌های ایمیدازولات زئولیتی عامل‌دارشده برای جداسازی گازهای کربن دی‌اکسید و متان [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 3-14]
 • آقاجری، احسان پاسخ نانوکامپوزیت‌های پلی‌‌‌استیرن- نانولوله کربنی چنددیواره به امواج الکترومغناطیسی و اثر پراکنش نانولوله‌ها [دوره 27، شماره 3، 1393، صفحه 201-193]
 • آقایی، مهدی بررسی اثر نانوذرات سیلیکون کربید بر خواص مکانیکی و گرمایی رزین اپوکسی آرالدایت با روش دینامیک مولکولی [دوره 32، شماره 3، 1398، صفحه 211-224]
 • آقبلاغی، سمیرا پایدارسازی سلول‌های خورشیدی پلیمری و اهمیت آن‌ها‌ در سامانه‌های فوتوولتایی [دوره 34، شماره 2، 1400، صفحه 100-130]
 • آکو، محمد هسته‌گذاری ناهمگن در اسفنجی‌شدن ناپیوسته پلی‌استیرن با استفاده از نانوسیلیکا به عنوان عامل هسته‌زا [دوره 25، شماره 3، 1391، صفحه 231-240]
 • آکو، محمد اثر مقدار و خواص سطح نانوذرات سیلیکا بر اسفنج پلی‌استیرن [دوره 25، شماره 5، 1391، صفحه 393-404]
 • آکو، محمد بررسی اثر سرعت برش بر انحلال گاز و تعداد حباب در فرایند تولید پیوسته اسفنج [دوره 22، شماره 3، 1388، صفحه 209-215]
 • آکو، محمد اثر نانوذرات و سرعت برش بر تولید اکستروژنی اسفنج پلی‌استیرن در مجاورت گاز نیتروژن [دوره 26، شماره 6، 1392، صفحه 511-499]
 • آکو، محمد کنترل ساختار اسفنج در سامانه پلی‌استیرن-نانوسیلیکا-کربن دی‌اکسید: اثر دما و نانوذرات [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 73-88]
 • آلبویه، علیرضا اثر نانوذرات میان متخلخل سیلیکا و هیدروکسی آپاتیت بر خواص کششی و گرمایی مکانیکی - دینامیکی پلی پروپیلن و اسفنج پلی پروپیلن [دوره 27، شماره 5، 1393، صفحه 439-423]
 • آمدی، حمیدرضا سنتز و شناسایی غشای نانوکامپوزیت پلی(اتر-b-آمید) برپایه چارچوب‌های ایمیدازولات زئولیتی عامل‌دارشده برای جداسازی گازهای کربن دی‌اکسید و متان [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 3-14]
 • آندیده، محمد خواص مکانیکی و شکل‌شناسی لاستیک NR/SBR تقویت‌شده با الیاف کوتاه ضایعاتی نایلون و نانوخاک‌رس [دوره 25، شماره 6، 1391، صفحه 491-501]
 • آور، سجاد مطالعه مقایسه‌ای میسل‌های کرم‌مانند پاسخگو به CO2 تهیه شده با درشت‌مولکول‌ها و کوچک‌مولکول‌ها [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 265-274]
 • آیت الهی، مجیدرضا بررسی رفتار شکست نانوکامپوزیت اپوکسی نانولوله کربنی دودیواره به کمک روش شبیه سازی دینامیک مولکولی [دوره 25، شماره 4، 1391، صفحه 315-322]
 • آیت الهی، مجیدرضا بررسی شکست در مواد پلیمری ترد دارای شیار V شکل در بارگذاری برشی خالص [دوره 22، شماره 1، 1388، صفحه 63-73]
 • آیت الهی، مجیدرضا بررسی چقرمگی شکست مواد پلیمری ترد در بارگذاری مرکب کششی- برشی [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 107-117]
 • آیتی، بیتا اثر پلیمرها در تصفیه پساب صنایع سلولوزی و مقایسه آنها با منعقد کننده های شیمیایی [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • آیتی، بیتا اثر کاربرد پلیمرهای طبیعی و تولیدی بر سرعت دانه‌سازی در سامانه UASB [دوره 18، شماره 1، 1384]

ا

 • ابراهیم زاده، حسن بررسی کمی و کیفی لاستیک طبیعی در شیرابه و گیاه کامل دوگونه فرفیون: افوربیلاریکا و افوربیاتیروکالی [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • ابراهیم زینالی، محمد اصلاح خواص قیر با استفاده از آمیخته PB/PS [دوره 16، شماره 5، 1382، صفحه 303-311]
 • ابراهیمی، حمیدرضا تهیه نانوهیبریدهای مقاوم گرمایی بر پایه رزین‌های نووالاک و اپوکسی و نانولوله‌های کربن اپوکسی‌دارشده [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 373-383]
 • ابراهیمی، رجبعلی بررسی بارگذاری و رهایش داروی فلووکسامین در هیدروژل ساخته شده با فراصوت دهی [دوره 28، شماره 3، 1394، صفحه 232-225]
 • ابراهیمی، سید احمد طراحی و ساخت محرک بر پایه پلیمر هوشمند با حافظه شکلی [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 23-32]
 • ابراهیمی، قنبر تفاوتهای مهم برخی خواص تخته گچ مسلح با دو نوع الیاف طبیعی (باگاس و چوب) [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • ابراهیمی، قنبر بررسی اثر درجه استخلاف نشاسته کاتیونی در تشکیل چندلایه‌‌های نشاسته کاتیونی و آنیونی روی الیاف بازیافتی [دوره 25، شماره 1، 1391، صفحه 11-18]
 • ابراهیمی، قنبر تقویت اتصالات برشی دوگانه پیچ و مهره در سازه های چوبی با استفاده از صفحات GFRP [دوره 24، شماره 3، 1390، صفحه 171-179]
 • ابراهیمی، قنبر بررسی مقایسه ای رفتار خزش کامپوزیت آرد چوب – پلی پروپیلن با تخته فیبر نیمه سنگین و تخته خرده چوب [دوره 22، شماره 5، 1388، صفحه 363-371]
 • ابراهیمی، قنبر بررسی کامپوزیت‌های حاصل از مشتقات سلولوز و نانوذرات باریم استرانسیم تیتانات [دوره 22، شماره 5، 1388، صفحه 381-388]
 • ابراهیمی، قنبر اصلاح خواص مکانیکی کامپوزیتهای الیاف سلولوزی - پلیمر گرمانرم [دوره 18، شماره 3، 1384، صفحه 143-150]
 • ابراهیمی، محمد ساخت و بررسی عملکرد جداسازی و خواص ضدگرفتگی غشای نانوفیلتری ماتریس ترکیبی بر پایه پلی‌اتر سولفون دارای نانوذرات کبالت فریت [دوره 33، شماره 5، 1399، صفحه 385-400]
 • ابراهیمی، مرتضی روشی نو برای تهیه رزین آلکید آبکاه با پایداری آبکافتی زیاد [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • ابراهیمی، مرتضی بررسی خواص مکانیکی و ضدباکتری چسب دندانی حاوی نانوذرات الماس [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 121-131]
 • ابراهیمیان، فریبرز تهیه و بررسی خواص آلیاژ PP/PET [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • ابراهیمیان، محمدرضا مدلسازی ریاضی و رایانه ای دینامیک تعلیق لیفهای انعطاف پذیر [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • ابطحی، سید مجتبی بررسی نظری و تجربی تحلیل جاپای یک تایر رادیال ۱۸۵/۶۵R۱۴ با طرح رویه به کمک روش اجزای محدود [دوره 20، شماره 6، 1386، صفحه 589-598]
 • ابطحی، سید مهدی اثر پلیمر SBS بر خواص قیر و درجه کارایی آن [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 201-208]
 • ابطحی، سیدمجتبی اثر پلیمر SBS بر خواص دینامیکی آسفالت [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 465-470]
 • ابطحی، مجتبی مطالعه و ولکانش پروکسیدی و خواص مکانیکی لاستیک EPDM پرشده با سیلیکای رسوبی با عامل جفت کننده TAC [دوره 15، شماره 6، 1381]
 • ابطحی، مجتبی سنتز پلی (L- لاکتید) به روش پلیمر شدن حلقه گشا در توده مذاب [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • ابطحی، مجتبی اثر عوامل جفت کننده مختلف بر خواص مکانیکی آمیزه های لاستیکی EPDM تقویت شده با پرکننده سیلیکا [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • ابطحی، مجتبی بررسی بهبود خواص آمیخته لاستیک طبیعی و لاستیک بازیافتی با استفاده از عوامل جفت کننده [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • ابطحی، مجتبی مطالعه اثر لاستیک بازیافتی بر خواص ویسکوالاستیک و رئولوژی لاستیک طبیعی [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • ابوالفتحی، علی تهیه آمیزه NR/BR حاوی نانوذرات اکسید روی [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 117-124]
 • ابوالقاسمی فخری، سعید بررسی ساختار درشت مولکولها در محلول با روش طیف نمایی NMR [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • ابوالقاسمی فخری، سعید تهیه کامپوزیت پلی آنیلین - سیلیکای رسانا [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • ابوالقاسمی فخری، لیلا اثر مونت موریلونیت و نانوبلورسلولوز بر خواص فیزیکی فیلم های آمیخته کربوکسی متیل سلولوز- پلی وینیل الکل [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 455-466]
 • احسانی، صادق اثر پلی‌سولفید‌‌‌ پلیمر مایع ضایعاتی و نانوخاک‌رس بر خواص مهند‌‌‌سی قیر [دوره 30، شماره 3، 1396، صفحه 255-268]
 • احسانی، مرتضی مطالعه و بررسی اثر افزودن EPDM به آمیزه NR/BR با روش اختلاط واکنشی [دوره 22، شماره 5، 1388، صفحه 331-339]
 • احسانی، مرتضی ارزیابی رفتار رئولوژیکی مذاب آمیخته های پلی تری متیلن ترفتالات- پلی اتیلن و پلی تری متیلن ترفتالات- پلی آمید ۱۲ با مدل های امولسیونی و میکرومکانیکی [دوره 22، شماره 5، 1388، صفحه 399-407]
 • احسانی، مرتضی خواص مکانیکی و ریزساختار نانوکامپوزیت‌های تهیه شده بر پایه لاستیک بوتادی‌ان، نانوخاک‌رس و هیبرید اپوکسی - پلی استر [دوره 26، شماره 3، 1392، صفحه 242-233]
 • احسانی، مرتضی خواص حافظه شکلی نانوکامپوزیت بر پایه پلی‌یورتان-نانوصفحه گرافن [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 31-42]
 • احسانی زنوز، جواد خواص مکانیکی، رفتار جمع‌شدگی و جذب آب در نانوکامپوزیت‌های PA6/PP/CaCO3 [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 481-492]
 • احسانی سهی، دل‌آرا هیدروژل ابرجاذب پلی‌آکریل آمید سولفون‌دار-آلومینیم نیترات: خواص تورمی، مکانیکی، گرمایی و ساختاری [دوره 30، شماره 5، 1396، صفحه 419-433]
 • احسانی نمین، پروین بررسی اثر اندازه ذره چوب بر خواص فیزیکی ـ مکانیکی و رفتار رئولوژیکی کامپوزیت پلی پروپیلن ـ چوب [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 45-52]
 • احسانی نمین، پروین سازگاری، شکل شناسی، خواص مکانیکی و زیست تخریب پذیری آمیخته های پلی(استیرن-اتیلن-پروپیلن-استیرن)- نشاسته گرمانرم اصلاح شده [دوره 29، شماره 4، 1395، صفحه 311-321]
 • احسانی نمین، پروین تبلور القاشده برشی نانوکامپوزیت پلی‌لاکتیک اسید-گرافن [دوره 29، شماره 5، 1395، صفحه 415-427]
 • احسانی نمین، پروین عامل‌دارکردن نانوصفحه‌های گرافن و خواص حافظه شکلی نانوکامپوزیت‌های برپایه الاستومر گرمانرم پلی‌یورتان-پلی‌وینیل کلرید- نانوصفحه‌های گرافن (TPU/PVC/GNP) [دوره 30، شماره 4، 1396، صفحه 287-297]
 • احسانی نمین، پروین خواص حافظه شکلی نانوکامپوزیت بر پایه پلی‌یورتان-نانوصفحه گرافن [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 31-42]
 • احسانی نمین، پروین خواص و کاربردهای نانوکامپوزیت‌های پلیمر-نانوصفحه‌های گرافن [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 101-121]
 • احمد جو، سعید مطالعه تغییرات ترکیب شیمیایی الاستومر EPDM سنتز شده با کاتالیزور زیگلر - ناتا بر پایه وانادیم طی واکنش ترپلیمر شدن [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • احمد محرابی، حمید بررسی اثر نسبتهای محمل موم پلی اتیلن سنگین بر استحکام مکانیکی ماهیچه های سرامیکی تهیه شده با فرایند قالبگیری تزریقی [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • احمد موسوی شوشتری، سید مطالعه اثر شرایط واکنش و نوع واکنشگر بر خواص مکانیکی الیاف آکریلی اصلاح شده با قابلیت جذب ترکیبات یونی [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • احمدپور، علی ‌آبگیری ماست با استفاده از غشای تراوا و هیدروژل ابرجاذب آکریلی [دوره 20، شماره 6، 1386، صفحه 551-559]
 • احمدجو، سعید ساخت کاتالیزور بیس ایندنیل زیرکونیم دی کلرید برای کوپلیمرشدن اتیلن و پروپیلن و بررسی اثر عوامل مختلف بر مقدار محصول‌دهی [دوره 23، شماره 5، 1389، صفحه 379-386]
 • احمدجو، سعید مقایسه ریز ساختار کوپلیمرهای اتیلن/۱- هگزن سنتز شده با کاتالیزور‌های متالوسن همگن و ناهمگن [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 15-24]
 • احمدجو، سعید پلیمرشدن اتیلن با استفاده از کاتالیزور α- دی‌ایمین نیکل [دوره 26، شماره 4، 1392، صفحه 335-327]
 • احمدجو، سعید سنتز کاتالیزور متالوسن برای ترپلیمرشدن اتیلن، پروپیلن و دی‌ان [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 35-25]
 • احمدجو، سعید اثر پلی‌سولفون و نانوصفحه‌های گرافن بر انعطاف‌پذیری پوشش‌های اپوکسی [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 105-114]
 • احمدجو، سعید پلیمرشد‌‌‌ن 1-هگزن با استفاد‌‌‌ه از سامانه کاتالیزوری زیگلر- ناتا به روش سطح پاسخ [دوره 30، شماره 3، 1396، صفحه 197-206]
 • احمدجو، سعید سنتز و عامل‌دارکردن کوپلیمرهای شانه‌ای آلفااولفین (6 و 10 کربنی)-مالئیک انیدرید و کاربرد آن‌ها در نانوهیبرید سیلیکا و هیدروژل [دوره 33، شماره 6، 1399، صفحه 537-551]
 • احمدخان بیگی، فرزانه اثر وزن مولکولی کیتوسان بر مقدار آزاد سازی داروی پردنیزولون سدیم فسفات از ریزگویهای کیتوسان تهیه شده با خشک کن افشانه ای [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • احمدزاده، علی مطالعه و بررسی اثر جایگزینی SBR با PU در خواص آمیزه لاستیکی [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • احمدی، ابراهیم پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم متیل‌متاکریلات با استفاده از بیس(2-دودسیل‌سولفانیل-اتیل)-آمین- مس‌برمید: مطالعه سینتیکی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 143-154]
 • احمدی، ابراهیم سنتز کاتالیزگرهای بر پایه کروم و بررسی حلال‌های مختلف بر شکل‌شناسی و عوامل ساختاری کاتالیزگر در پلیمرشدن اتیلن [دوره 34، شماره 3، 1400، صفحه 233-247]
 • احمدی، امین سنتز هیدروژل نانوکامپوزیتی بر پایه سدیم آلژینات برای حذف مؤثر آبی متیلن از محلول‌های آبی و کاربردهای ضدباکتری [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 186-202]
 • احمدی، حامد بررسی تجربی اثر زنجیرافزای پنتان‌دی‌ال بر خواص مکانیکی اسفنج‌های پلی‌یورتان برپایه MDI [دوره 32، شماره 4، 1398، صفحه 317-326]
 • احمدی، رضا از گاز طبیعی تا پلیمر، تهیه اتیلن و اتیلن اکسید [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • احمدی، ریحانه اصلاح خواص غشای پلی(اتر-b-آمید) با استفاده از گلیسرول برای جداسازی گاز CO2/N2 [دوره 31، شماره 5، 1397، صفحه 461-474]
 • احمدی، زهرا اثر تنش بر پایداری نوری نخهای چند رشته ای یکسره پلی پروپیلن [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • احمدی، زهرا مقایسه تغییرات شیمیایی حاصل از نوراکسایش فیلم و رشته های پلی پروپیلن دارای رنگدانه فتالوسیانین [دوره 20، شماره 6، 1386، صفحه 561-574]
 • احمدی، زهرا مروری بر فرایند نوراکسایش الیاف پلی‌پروپیلن و عوامل مؤثر بر آن [دوره 26، شماره 3، 1392، صفحه 208-179]
 • احمدی، شروین خواص مکانیکی و زیست‌تخریب‌پذیری آمیخته‌های پلی‌پروپیلن- نشاسته تقویت‌شده با نانوخاک‌رس [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 139-148]
 • احمدی، شروین اثر عامل‌های فرایند بر تهیه الاستومرهای گرمانرم پلی‌یورتان با آمیخته‌سازی واکنشی مذاب [دوره 33، شماره 1، 1399، صفحه 41-49]
 • احمدی، علی مطالعه و بررسی سینتیک پلیمر شدن پلی یورتان با روش DSC [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • احمدی، علی گاز کروماتوگرافی پیزولیزی پلیمرها [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • احمدی، علی مطالعه سینتیک واکنش پلی یورتان با طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR) [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • احمدی، علی فرایند تولید فیلم پلی اتیلن خطی سبک [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • احمدی، علی فرایند شکل دهی پلی اتیلن خطی سبک با استفاده از فلوئور و الاستومرها [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • احمدی، علی تهیه اسفنج سخت پلی وینیل کلرید با روش روزن رانی بررسی آثار متغیرهای فراروش [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • احمدی، علی آمیخته PVC/NBR -SBR و استحکام پارگی مطلوب آن [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • احمدی، عیسی نطریه سینتیکی استحکام شکست در پیش بینی عمر خستگی کامپوزیت‌های اپوکسی - الیاف کربن [دوره 29، شماره 5، 1395، صفحه 429-441]
 • احمدی، کامران مروری بر کاربردهای نانومواد پلیمری در حفاظت آثار تاریخی [دوره 30، شماره 5، 1396، صفحه 371-389]
 • احمدی، لیلاسادات بررسی عملکرد حفاظت گرمایی مواد تغییردهنده فاز بر پایه پلی‌اتیلن گلیکول [دوره 25، شماره 3، 1391، صفحه 193-202]
 • احمدی، محمدصالح توسعه روش قیطان بافی ـ پولتروژن و بررسی خواص مکانیکی میله‌های کامپوزیتی تولید شده با این روش [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 141-149]
 • احمدی، مژگان مروری بر فیلمهای رادیولوژی بخش اول: پایه فیلمهای رادیولوژی [دوره 2، شماره 4، 1368]
 • احمدی، مژگان مروری بر فیلمهای رادیولوژی (2) [دوره 3، شماره 1، 1369]
 • احمدی، مهدی میرایی امواج مکانیکی با لاستیک استیرن- بوتادی ان پر شده با ذرات پلی استیرن: اثر اندازه ذرات و بسامد موج [دوره 20، شماره 3، 1386، صفحه 227-234]
 • احمدی، مهدیه بررسی اثر سامانه پرکننده هیبریدی دوده- خاک رس اصلاح شده بر خواص آمیزه رویه تایر [دوره 21، شماره 4، 1387، صفحه 339-346]
 • احمدی، مهدیه بررسی اثر لاستیک بازیافتی و پودر لاستیک بر خواص فیزیکی، دینامیکی و فرایندی آمیزه NR/BR [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 217-223]
 • احمدی، مهدیه اثر پارامترهای فرایندی اختلاط بر خواص فیزیکی ـ مکانیکی و جریان یابی آمیزه لاستیکی [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 225-234]
 • احمدی روشن، مصطفی مطالعه شکل شناسی و گاز تراوایی در غشای اتیلن - وینیل استات تهیه شده با فرایند وارونگی فاز گرمایی [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • احمدی شولی، سیما مطالعه خواص آمیخته SBR/ENR50 دارای پرکننده دوتایی نانوخاک‌رس و دوده پخت شده با پرتو الکترونی [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 127-137]
 • احمدیان، عباسعلی ساخت غشای الیاف توخالی پلی سولفون و اثر حلال و فاصله هوایی بر شکل شناسی آن [دوره 19، شماره 6، 1385]
 • احمدیان اعلم، لیلا سنتز نانوکامپوزیت پلی‌(استیرن‌ـ کوـ بوتیل‌ آکریلات) - خاک رس به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم درجا با استفاده از فعال‌کننده تولید شده با انتقال الکترون [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 101-112]
 • احمدیان علم، لیلا سنتز و تعیین مشخصات لاتکس نانوکامپوزیت پلی(‌استیرن- کو- بوتیل‌آکریلات)- خاک رس به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم در جا در محیط ریز‌امولسیون: استفاده از فعال‌کننده تولید‌شده با انتقال الکترون [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 55-67]
 • اختری، سعیده ترکیبات آلومینیم تهیه‌شده با پیرولیز افشانه‌ای در فرمول‌بندی آمیزه‌های تایر: خواص مکانیکی و رفتار رسانندگی گرمایی رویه تایر [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 43-53]
 • اخلاقی آستانه، رضا اثر نانوذرات گرافیت بر پایداری گرمایی و فداشوندگی نانوکامپوزیت‌های فنولی- الیاف کربن- گرافیت [دوره 27، شماره 3، 1393، صفحه 249-241]
 • اخوان، اعظم بررسی تخریب نوری - زیستی فیلمهای پلی اتیلنی پرشده با نشاسته در شرایط جوی تهران [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • ادیب نظری، سعید ارزیابی و توسعه مدل ریز مکانیکی ماتریس واسطه با استفاده از آزمونهای مشخصه سازی خواص مکانیکی مواد کامپوزیتی [دوره 18، شماره 6، 1384، صفحه 369-376]
 • ارجمند، مهدی خواص آسفالت پلیمری حاصل از اختلاط پس مانده تقطیر در خلاء و ضایعات واحد تولید پلی اتیلن و لاستیک استیرن ـ بوتادی ان [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 235-241]
 • ارجمندی، جلال مطالعه طیف‌الکتروشیمیایی درجای نانوکامپوزیت‌های رسانای سنتزشده الکتروشیمیایی زبرپایه پلی(۲-آمینوفنول)-تیتانیم دی‌اکسید و روی اکسید [دوره 30، شماره 4، 1396، صفحه 325-335]
 • ارسلانی، ناصر تهیه شیمیایی پلی تیوفن رسانا [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • ارسلانی، ناصر کاربرد پلیمرهای رسانای الکتریسیته [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • ارسلانی، ناصر الکتروپلیمر شدن تیوفن و برخی مشتقات آن [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • ارسلانی، ناصر بررسی اثر پروتون دار شدن و دوپه شدن الکتروشیمیایی بر رسانندگی پلی آنیلین بازی [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • ارشاد لنگرودی، امیر اثر مقدار موم بر خواص فیزیکی پلی اتیلن سنگین [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • ارشاد لنگرودی، امیر بهبود مقاومت خوردگی پوشش‌های هیبریدی آلی - معدنی بر پایه اپوکسی - سیلیس با استفاده از عامل پخت دیول آروماتیک [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 367-357]
 • ارشاد لنگرودی، امیر تهیه و شناسایی پوششهای نانوکامپوزیتی هیبرید آلی - معدنی بر پایه تترامتوکسی سیلان و رزین اپوکسی به روش سل - ژل [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • ارشاد لنگرودی، امیر تهیه ‌و شناسایی نانوکامپوزیت هیبریدی پلی‌آکریل‌آمید - نانوذرات سیلیکا [دوره 25، شماره 5، 1391، صفحه 405-414]
 • ارشاد لنگرودی، امیر رفتار ویسکوالاستیک ژلهای سریش - بوراکس [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 3-11]
 • ارشاد لنگرودی، امیر مروری بر کاربردهای نانومواد پلیمری در حفاظت آثار تاریخی [دوره 30، شماره 5، 1396، صفحه 371-389]
 • ارشاد لنگرودی، امیر آثار افزودن نانوسیلیکا بر پوشش‌های آب‌گریز آکریلی و سیلوکسانی برای محافظت از سنگ‌های کلسیتی [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 15-29]
 • اروانه، امیر رضا کاربرد پلی استرهای آلیفاتیک زیست تخریب پذیر در مهندسی بافت [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارومیه ای، عبدالرسول نگرشی بر روشهای تجزیه طیف بینی مادون قرمز و کاربرد آنها برای شناسایی پلیمرها [دوره 3، شماره 1، 1369]
 • ارومیه ای، عبدالرسول اثر نسبت اجزا و سازگار کننده بر خواص رئولوژیکی، شکل شناسی و گرمایی آلیاژ پلی پروپیلن - نایلون 6 [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • ارومیه ای، عبدالرسول بازگردانی ضایعات پلی اتیلن ترفتالات ( نوع بطری) و بررسی خواص بلورینگی، مکانیکی و رئولوژیکی آن [دوره 14، شماره 6، 1380]
 • ارومیه ای، عبدالرسول شکل شناسی و خواص رئولوژیکی، گرمایی و گرما مکانیکی آمیخته های پلی پروپیلن و پلی اتیلن ترفتالات [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • ارومیه ای، عبدالرسول فیلم‌های بر پایه زیست‌پلیمر پلی‌(لاکتیک اسید): اثر نانوذرات خاک‌رس و سلولوز بر خواص فیزیکی، مکانیکی و ساختاری [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 127-136]
 • ارومیه ای، عبدالرسول مطالعه اثر همزمان افزودنیهای پلی پروپیلن پیوند خورده با مالئیک انیدرید و MDBS بر دمای تبلور و شفافیت پلی پروپیلن با روش تاگوچی [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 13-21]
 • ارومیه‌ای، عبدالرسول مطالعه تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی بطری‌های PET طی مدت ماندگاری نوشابه‌های گازدار و اثر آن روی نفوذ گاز کربن دیوکسید [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 343-339]
 • ارومیه‌ای، عبدالرسول بازیافت شیمیایی پلی‌اتیلن ترفتالات به ترفتالیک اسید به وسیله آبکافت با سولفوریک اسید [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • ارومیه‌ای، عبدالرسول بررسی بلورینگی PA۶ در آمیخته های ABS/PA۶ تهیه شده به روش پلیمرشدن و سازگاری درجا [دوره 22، شماره 6، 1388، صفحه 469-482]
 • ارومیه‌ای، عبدالرسول خواص مکانیکی و زیست‌تخریب‌پذیری آمیخته‌های پلی‌پروپیلن- نشاسته تقویت‌شده با نانوخاک‌رس [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 139-148]
 • ازدست، طاهر مطالعه تجربی خواص مکانیکی جهت‌یافته، رئولوژی و نوری نانوکامپوزیت ناهمسانگرد نانولوله‌های کربن چنددیواره-دی‌متیل‌متاکریلات [دوره 29، شماره 3، 1395، صفحه 249-263]
 • ازوجی، مریم بهینه‌سازی پارامترهای فراورش در چاپ سه‌بعدی پلی‌لاکتیک اسید به روش لایه‌گذاری هم‌جوش [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 115-126]
 • اسحاقی، سحر اثر نانوذرات روی اکسید بر خواص مکانیکی، گرمایی و زیست‌تخریب‌پذیری فیلم‌های زیست‌کامپوزیتی بر پایه ژلاتین [دوره 32، شماره 5، 1398، صفحه 411-426]
 • اسحاقی، هاجر بررسی اثر نوع شبکه‌ساز در پلیمرشدن رسوبی آکریلیک‌اسید [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 75-84]
 • اسحاقی، هاجر اثر شبکه‌سازهای دوگانه بر غلیظ‌ کننده‌های پلی‌آکریلاتی جدید سنتز شده به روش پلیمرشدن رسوبی [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 150-143]
 • اسدی، عقیل سنتز میکروژل ضدباکتریایی: اصلاح‌ صوت‌شیمیایی کربوپل برای کاربردهای بهداشتی [دوره 33، شماره 6، 1399، صفحه 525-535]
 • اسدی شهیدی، سعید بررسی کیفیت پراکندگی رنگدانه در پیمانه های اصلی رنگی با استفاده از روش تجزیه تصویری [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • اسدی نژاد، احمد ارزیابی رفتار رئولوژیکی مذاب آمیخته های پلی تری متیلن ترفتالات- پلی اتیلن و پلی تری متیلن ترفتالات- پلی آمید ۱۲ با مدل های امولسیونی و میکرومکانیکی [دوره 22، شماره 5، 1388، صفحه 399-407]
 • اسدی نژاد، احمد شکل شناسی و خواس ویسکوالاستیک خطی آمیخته های HDPE/EVA و LDPE/EVA در حالت مذاب [دوره 18، شماره 5، 1384، صفحه 319-324]
 • اسدی نژاد، احمد مطالعه رئولوژِی دینامیکی آمیخته های پلی اتیلن سبک و سنگین با کوپلیمر اتیلن - وینیل استات در حالت مذاب [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 229-234]
 • اسفنده، مسعود بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت سطح قطعات تولید شده به روش پولتروژن [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • اسفنده، مسعود مطالعه رفتار تغلیظ و خواص مکانیکی آمیزه های قالبگیری ورقه ای تهیه شده به روش تغلیظ قلیایی، ایزوسیاناتی و دوتایی [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • اسفنده، مسعود ساخت میلگردهای کامپوزیتی و بررسی اتصال آنها به بتن [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • اسفنده، مسعود اصلاح سطح نانوذرات سیلیکا با تیتانیم تترا ایزوپروپوکسید و بررسی خواص نورکاتالیزوری آنها [دوره 25، شماره 3، 1391، صفحه 221-230]
 • اسفنده، مسعود توسعه روش قیطان بافی ـ پولتروژن و بررسی خواص مکانیکی میله‌های کامپوزیتی تولید شده با این روش [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 141-149]
 • اسفنده، مسعود بررسی اثر سامانه هیبرید بازدارنده اشتعال تری فنیل فسفات- نانوخاک رس بر اشتعال پذیری و خواص مکانیکی آمیزه PC/ABS [دوره 23، شماره 6، 1389، صفحه 475-485]
 • اسفنده، مسعود مطالعه پخت محیطی رزین فنولی و کامپوزیت تقویت شده آن با الیاف سیلیکا [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 149-155]
 • اسفنده، مسعود مدل‌سازی رفتار تو رفتگی دیواره های ساندویچی لانه زنبوری گرمانرم [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 157-166]
 • اسفنده، مسعود بررسی اثر عامل رهاساز داخلی و پرکننده بر نیروی کشش در فرایند پولتروژن [دوره 20، شماره 3، 1386، صفحه 271-279]
 • اسفنده، مسعود کاربرد ترکیبات سیلانی برای بهبود چسبندگی پوشش الاستومر سیلیکونی روی آستر اپوکسی [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 33-41]
 • اسکانتلبوری، دیوید اثر آماده سازی سطح بر استحکام چسبندگی و مقاومت در برابر خوردگی آلومینیم با پوشش پودری [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • اسکندر نژاد، صفدر بررسی اثر نخ هیبریدی مغزه - تاب شیشه و پلی استر بر خواص مکانیکی رزین پلی استر سیر نشده [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • اسکندری، زهره حذف یون فلوئورید از محلول آبی با استفاده از نانو‌کامپوزیت هیدروژل بر پایه نشاسته - سدیم آکریلات - نانوآلومینیم‌ اکسید [دوره 26، شماره 5، 1392، صفحه 391-381]
 • اسکندری، مهناز کنترل شکل شناسی درغشای سلولوز استات [دوره 11، شماره 4، 1377]
 • اسکندری جم، جعفر اثر چگالی لایه‌میانی اسفنج پلی‌یورتان سخت بر خواص خمشی و فشاری دیواره‌های ساندویچی با جداره‌های اپوکسی - شیشه [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 3-16]
 • اسکندری صدیقی، رضا اثر پلی آلومینیم کرید و پلی آکریل آمید در ترکیب جدید منعقد کننده - لخته ساز برای جداسازی مواد جامد از پسابهای حاوی رنگ [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 111-119]
 • اسلامی، حسن بررسی یک مدل رئولوژیکی برای آمیخته های پلیمری امتزاج پذیر و ارزیابی آن با داده های تجربی [دوره 14، شماره 6، 1380]
 • اسلامی، حسن مطالعه رفتار رئولوژیکی دینامیکی پلی اتیلن پرشده با دوده [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • اسلامی، حسن بررسی مدلهای رئولوژیکی صورتبندی برای مذابها و محلولهای غلیظ پلیمری [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • اسلامی، زهرا بررسی رفتار فداشوندگی کامپوزیت‌های فنولی تهیه‌شده با مقادیر متفاوت زیرکونیا و الیاف پنبه‌نسوز [دوره 25، شماره 3، 1391، صفحه 181-191]
 • اسلامی، زهرا اثر نانوسیلیکا بر خواص استحکام خمشی و پایداری گرمایی نانوکامپوزیت های الیاف شیشه-رزین فنولی [دوره 29، شماره 4، 1395، صفحه 377-386]
 • اسلامی، زهرا بررسی مقاومت گرمایی نانوکامپوزیت‌های رزین فنولی-الیاف شیشه- نانوسیلیکا [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 359-371]
 • اسلامی، یدالله ساخت یک پروتز چشمی پلیمری برای درمان بیماری آب سیاه [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • اسلامی فارسانی، رضا اثرهای اصلاح سطحی گرافن بر رفتار مکانیکی کامپوزیت‌های اپوکسی-الیاف بازالت [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 155-170]
 • اسلامی منش، وحید کوپلیمرشدن اتیلن و پروپیلن با استفاده از کاتالیزور نسل چهارم زیگلر- ناتا : بررسی اثر کمک کاتالیزور، الکترون دهنده خارجی و هیدروژن [دوره 20، شماره 3، 1386، صفحه 281-287]
 • اسماعیل، احمد فوزی کاربرد غشاهای لایه‌نازک پلی‌آمیدی دارای نانولوله‌های اصلاح‌شده منگنز اکسید برای حذف یون‌های سدیم و مس [دوره 34، شماره 2، 1400، صفحه 156-173]
 • اسماعیل پور، بابک بررسی اثر نسبت فاز آلی به آبی و نوع آغازگر بر پلیمر شدن امولسیونی کوپلیمر وینیل استات - اتیلن [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 249-256]
 • اسماعیل زاده، علی تهیه اسفنج سخت پلی وینیل کلرید با روش روزن رانی بررسی آثار متغیرهای فراروش [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • اسماعیل زاده، علی تهیه فسفینو پلی آکریلیک اسید و بررسی کاربرد آن به عنوان بازدارنده رسوب [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • اسماعیلی، مهرداد کاربرد محملهای پلیمری در فراورش سرامیک [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • اسماعیلی، ناصر تهیه فسفینو پلی آکریلیک اسید و بررسی کاربرد آن به عنوان بازدارنده رسوب [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • اسماعیلی پور، بابک سنتز کوپلیمر وینیل استات - اتیلن به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته: 1- بررسی اثر فشار [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • اسماعیلی پور، بابک سنتز کوپلیمر وینیل استات - اتیلن به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته: 2- بررسی اثر بافر و غلظت امولسیون کننده [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • اسماعیلی پور، بابک سنتز کوپلیمر وینیل استات - اتیلن به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته: 3- بررسی اثر افزایش حجم راکتور و مقایسه گرمادهی واکنش [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • اسماعیلی پور، محمود ساخت و شناسایی غشای کامپوزیتی ماتریمید شبکه‌ای شده - پلی‌وینیلیدن فلوئورید برای جداسازی گاز هیدروژن از نیتروژن [دوره 29، شماره 6، 1395، صفحه 505-517]
 • اسماعیلیان، مریم کاربرد کیتوسان به عنوان جاذب سطحی برای رنگزدایی فاضلاب صنایع نساجی [دوره 12، شماره 4، 1378]
 • اسم‌خانی، مسعود بررسی تجربی رفتار خستگی رزین اپوکسی تحت کنترل بار و جا به جایی [دوره 27، شماره 5، 1393، صفحه 382-373]
 • اسمعیلی، عرفان ساخت، شناسایی و بررسی سازوکارهای گرفتگی غشاهای PVDF محتوی نانوذرات تیتانیم دی اکسید [دوره 29، شماره 6، 1395، صفحه 543-558]
 • اسمعیلی نیسیانی، رسول طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه اندازه‌گیری ضریب اصطکاک لاستیک [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 153-164]
 • اسمی زاده، الناز اثر شرایط اختلاط بر خواص فیزیکی و مکانیکی آمیزه‫های نانوکامپوزیتی بر پایه‫ NBR/PVC/Nanoclay [دوره 23، شماره 4، 1389، صفحه 293-304]
 • اشجاری، محسن ساخت و ارزیابی جاذب‌های ایروژلی پلیمری بر پایه الیاف پلی‌آکریلونیتریل برای حذف آلاینده‌های نفتی از آب دریا [دوره 34، شماره 3، 1400، صفحه 299-311]
 • اشرف قاسمپور، سید اثر پیرسازی بر خواص مکانیکی کامپوزیتهای الیاف شیشه و اپوکسی [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • اشکانی، مژده اصلاح شلتوک برنج با لاتکس میکروژل شبکه‌ای‌شده گلیسیدیل برای تهیه هیدروژل هیبریدی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 129-141]
 • اصحابی، لادن توسعه شکل‌شناسی به‌هم ‌پیوسته در طول اکسترودر دومارپیچی همسوگرد و اثر آن بر خواص استحکام ضربه‌ای آمیخته سازگار شده PA۶/ABS [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 41-52]
 • اصغر قریشی، علی بهبود مقاومت الیاف سلولوزی مقوا در برابر آب [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • اصغر کتباب، علی انتقال گرما در ولکانه شدن لاستیک [دوره 1، شماره 1، 1367]
 • اصغر کتباب، علی بهبود زیست سازگاری و قدرت آبدوستی لاستیک EPDM توسط پرتو پیوندزنی مونومرهای NVP، HEMA و Aam [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • اصغر کتباب، علی اصلاح خواص سطحی الاستومر EPR برای بهبود سازگاری با سیستمهای حیاتی توسط پیوندزنی لیزری مونومرهای NVP,HEMA,AAm - مونومر آکریل آمید (AAm) [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • اصغر کتباب، علی اثر پرتو گاما به میزان سترون ساز بر مواد پلیمری موجود در لوازم پزشکی یک بار مصرف [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • اصغر کتباب، علی بررسی رسانندگی الکتریکی لاستیک کلروپرن تقویت شده با دوده و الیاف کوتاه کربن [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • اصغرکتباب، علی اصلاح خواص سطحی الاستومر EPR برای بهبود سازگاری با سیستمهای حیاتی توسط پیوند زنی لیزری مونومرهای HEMA,AAM و NVP ؛ 2- مونومرهای HEMA و NVP [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • اصغری، ژیلا مروری بر روشهای سنتز پلی فسفازینها [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • اصغری، غلامحسین بررسی تجربی سینتیک پخت ناهمدمای آمیزه لاستیک SBR با اندازه گیری مستقیم دما و دستگاه تحلیل فرایند لاستیک [دوره 20، شماره 1، 1386، صفحه 11-23]
 • اصفهانیان، مهری توسعه یک مدل انتقال عمومی برای پیش بینی عملکرد جداسازی مخلوط گازهای اولفینی- پارافینی به وسیله غشاهای پلیمر شیشه ای [دوره 20، شماره 6، 1386، صفحه 575-588]
 • اعتماد، سید غلامرضا ارزیابی زبری سطح نانو لایه های پلی آکریلونیتریل [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 61-69]
 • اعتمادی، امیرهوشنگ تحلیل اجزای محدود و تعیین ناحیه جاپای تایر اریبی باری زیر بار عمودی ایستا با استفاده از روش کلی- جزئی [دوره 23، شماره 3، 1389، صفحه 247-254]
 • اعتمادی، حبیب اثر استخراج‌کننده، سرعت ریسیدن و سرعت جریان سیال سوراخ‌کننده بر ساختار و عملکرد غشای الیاف توخالی پلی‌اتیلنی کم‌چگالی خطی [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 157-169]
 • اعظمیان، فریبا ساخت نانوکامپوزیت‌ پلی‌وینیل‌استات- نانوذرات سیلیکای کلوئیدی به روش پلیمرشدن امولسیونی و مطالعه‌ خواص مکانیکی، گرمایی و رئولوژی [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 151-161]
 • اعظمیان جزی، مهرداد ساخت نانوکامپوزیت‌ پلی‌وینیل‌استات- نانوذرات سیلیکای کلوئیدی به روش پلیمرشدن امولسیونی و مطالعه‌ خواص مکانیکی، گرمایی و رئولوژی [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 151-161]
 • اعلائی، جمال مطالعه رئولوژی آمیزه های پلی اتیلن و پلی پروپیلن [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • اعلائی، جمال مطالعه رفتار رئولوژیکی آمیخته سازگار شده پلی استیرن مقاوم در برابر ضربه و پلی اتیلن سنگین [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • افخمی عقدا، محمدرضا اثر حلال‌های قطبی مختلف و غلظت پایدارکننده و کمک‌پایدارکننده بر پلیمرشدن پراکنشی استیرن [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 171-181]
 • افرازی، حسین اثر میزان پرکننده سیلیسی بر مقاومت محصولات وولکانش NBR در برابر روغن داغ [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • افشار طارمی، فرامرز بررسی سینتیک پلیمر شدن جرمی متیل متاکریلات [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • افشار طارمی، فرامرز تولید اسفنج پلی‌اتیلن شبکه‌ای نشده با استفاده از عوامل پف‌زای شیمیایی [دوره 20، شماره 2، 1386، صفحه 119-124]
 • افشار طارمی، فرامرز جداسازی کربن دی اکسید- نیتروژن با استفاده از غشاهای نانوکامپوزیتی اتیلن پروپیلن دی ان مونومر- نانولوله های کربن چنددیواره [دوره 28، شماره 3، 1394، صفحه 224-211]
 • افشارطارمی، فرامرز تکنولوژی لاتکس [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • افشارطارمی، فرامرز پلیمرهای هادی جریان برق [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • افشارطارمی، فرامرز مهندسی ما کرومولکولها به روشهای پلیمر شدن آنیونی [دوره 3، شماره 1، 1369]
 • افشارطارمی، فرامرز پلیمرهای بلور مایع [دوره 3، شماره 2، 1369]
 • افشارطارمی، فرامرز رزینهای فنولی تهیه شده از کوپلیمر شدن مخلوط نووالاک / رزول: سنتز و کارآروی فرادما [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • افشارطارمی، فرامرز بررسی پلیمر شدن وینیل پیرولیدون به روش محلول و مطالعه سینتیک آن [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • افشارطارمی، فرامرز نقش مقاومهای پلیمری درمیکرولیتوگرافی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • افشارطارمی، فرامرز اثر حجم آزاد سیستم و طول زنجیر بر ثابت سرعت واکنش پایانیدر پلیمر شدن رادیکالی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • افشارطارمی، فرامرز مقدمه ای بر پلیمر شدن میکروامولسیونی [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • افشارطارمی، فرامرز تهیه رزینهای اپوکسی - نووالاک و تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی آنها [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • افشارطارمی، فرامرز عامل دار کردن موم پلی پروپیلن با مالئیک انیدرید به وسیله تابش گاما [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • افشارطارمی، فرامرز بررسی رسانندگی الکتریکی لاستیک کلروپرن تقویت شده با دوده و الیاف کوتاه کربن [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • افشارطارمی، فرامرز تهیه و شناسایی رزین اپوکسی مایع دی گلیسیدیل اتر بیس فنول A [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • افشارطارمی، فرامرز تهیه اسفنج پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی با استفاده از تابش گاما [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • افشاری، مهدی اثر نسبت اجزا و سازگار کننده بر خواص رئولوژیکی، شکل شناسی و گرمایی آلیاژ پلی پروپیلن - نایلون 6 [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • افغانی، طناز کوپلیمر شدن امولسیونی متیل متاکریلات و بوتیل آکریلات: مطالعه اثر عوامل موثر بر تشکیل رزین و خواص فیزیکی آن [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • اکبر، راحله تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت‌های الاستومر پلی‌یورتان مغناطیسی تقویت شده با نانوذرات آهن اکسید اصلاح شده با دی‌پدال سیلان [دوره 28، شماره 6، 1394، صفحه 453-443]
 • اکبر انتطامی، علی پوشش دهی برخی الیاف مصنوعی با پلی آنیلین برای بهبود رسانایی الکتریکی [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • اکبر انتظامی، علی تعیین عامل فعالیت شیمیایی آکریل آمید و 2- وینیل پیریدین در واکنش کوپلیمر [دوره 3، شماره 1، 1369]
 • اکبر انتظامی، علی تهیه شیمیایی پلی تیوفن رسانا [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • اکبر انتظامی، علی کاربرد پلیمرهای رسانای الکتریسیته [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • اکبر انتظامی، علی بررسی سینتیک پلیمر شدن آکریل آمید در محیط آبی با سیستم اکسایشی - کاهشی پتاسیم فرات گلیسین [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • اکبر انتظامی، علی سولیتون، پلارون وبی پلارون در پلیمرهای رسانا [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • اکبر انتظامی، علی بررسی تغییر شکل برخی از ضد اکسنده های فنولی گوگرددار به هنگام واکنش بازدارندگی اکسایشی [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • اکبر انتظامی، علی مطالعه رفتار الکتروشیمیایی فیلم پلی ( آلفا - نفتیل آمین) رسانا - الکتروفعال درمحیط آبی [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • اکبر انتظامی، علی دوپه کردن پلیمرهای رسانای الکتریسیته [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • اکبر انتظامی، علی الکتروپلیمر شدن تیوفن و برخی مشتقات آن [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • اکبر انتظامی، علی بررسی اثر پروتون دار شدن و دوپه شدن الکتروشیمیایی بر رسانندگی پلی آنیلین بازی [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • اکبر انتظامی، علی کاربرد پلیمرها در سیستمهای دارورسانی نوین [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • اکبر انتظامی، علی سیستمهای پلیمری زنده: طراحی و کاربرد [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • اکبر انتظامی، علی سیستمهای پلیمری زنده: طراحی و کاربرد ( بخش 2) [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • اکبر انتظامی، علی بررسی ساختار درشت مولکولها در محلول با روش طیف نمایی NMR [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • اکبر انتظامی، علی تهیه کامپوزیت پلی آنیلین - سیلیکای رسانا [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • اکبر انتظامی، علی نورشکست در پلیمرها [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • اکبر انتظامی، علی کاربرد پلیمر شدن جابه جایی زنده در سنتز پلیمرهای مشخص [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • اکبر انتظامی، علی پلیمر شدن رادیکالی زنده [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • اکبر انتظامی، علی مروری بر سنتز، خواص و کاربردهای پلی فورانهای رسانا [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • اکبر انتظامی، علی تهیه کوپلیمرهای دارای پیوندهای عرضی با استفاده از کوپلیمرهای دو دسته ای و سه دسته ای حاوی گروههای انتهایی TEMPO [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • اکبر انتظامی، علی اصلاح پلی فنول - فرمالدهیدها با برخی روغنهای طبیعی [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • اکبر انتظامی، علی سنتز پلی (L- لاکتید) به روش پلیمر شدن حلقه گشا در توده مذاب [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • اکبر انتظامی، علی بررسی دوپه شدن پلی آنیلین با اسیدهای آلی به وسیله طیف بینی ناحیه مرئی و فرابنفش [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • اکبر بابالو، علی اثر پلی الکترولیتهای پلی متا کریلیک اسید بر پایداری سامانه های تعلیقی آلومینایی [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • اکبر بابالو، علی ساخت سیستمهای نگهدارنده متخلخل غشاها به روش پلیمر شدن درجا [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • اکبر موسوی موحدی، علی تغییرات فعالیت آنزیم کاتالاز آس پرجی لوس نایجر در مجاورت سدیم دودسیل سولفات [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • اکبر میرزایی، علی بررسی سینتیک پلیمر شدن آکریل آمید در محیط آبی با سیستم اکسایشی - کاهشی پتاسیم فرات گلیسین [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • اکبر یوسفی، علی رئومترهای چرخشی و کاربردهای آنها [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • اکبر یوسفی، علی بهبود خواص قیر با مواد پلیمری [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • اکبر یوسفی، علی تعیین تغییرات توزیع وزن مولکولی قیر با تابع رئولوژیکی دلتا [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • اکبر یوسفی، علی مطالعه رفتار ویسکو الاستیک آمیخته های قیر - پلی اتیلن [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • اکبر یوسفی، علی اصلاح خواص قیر با استفاده از آمیخته PB/PS [دوره 16، شماره 5، 1382، صفحه 303-311]
 • اکبر یوسفی، علی اثر مقدار موم بر خواص فیزیکی پلی اتیلن سنگین [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • اکبرشاهی، مهدی بهینه‌سازی خواص سدگری گاز در نانوکامپوزیت‌های بر پایه پلی‌اتیلن پرچگالی-نانوخاک‌رس با روش سطح پاسخ [دوره 33، شماره 1، 1399، صفحه 25-39]
 • اکبری، بابک نقش‌های مختلف خاک‌رس آلی اصلاح شده در کنترل‌ سازوکار تغییرشکل ماتریس‌های پلیمری [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 14-3]
 • اکبری، زهرا اثر پوششهای دریایی مختلف بر نیروی مقاومت اصطکاکی وارد بر بدنه شناور [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • اکبری، ساینا اصلاح ساختاری غشای پلیمری پلی‌اتر سولفون با نانوذرات SiO2/ZIF-8 برای فرایند اسمز مستقیم [دوره 34، شماره 1، 1400، صفحه 29-41]
 • اکبری، علی بررسی اثر دمای حمام انعقاد بر شکل‌شناسی سطح و عملکرد غشای پلی‌اتیلنی ساخته شده به روش TIPSدر فرایند خالص‌سازی پروتئین کلاژن [دوره 28، شماره 5، 1394، صفحه 407-395]
 • اکبری، علی مطالعه رفتار گرفتگی غشاهای ماتریس ترکیبی پلی اتیلنی حاوی نانوذرات سیلیکای سنتز شده طی فیلترکردن محلول هیومیک اسید [دوره 29، شماره 4، 1395، صفحه 347-363]
 • اکبری، علی بررسی رفتار ترشدگی غشای الیاف ‌توخالی پلی‌پروپیلنی نانوکامپوزیتی به‌عنوان تماس‌دهنده غشایی برای حذف کربن دی‌اکسید [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 331-344]
 • اکبری رکن آبادی، سعید تعمیم روش شیارزنی برای اندازه‌گیری هم‌زمان تنش‌های پسماند عمودی و برشی در کامپوزیت‌های پلیمری [دوره 25، شماره 4، 1391، صفحه 301-313]
 • اکبری نژاد، اسماعیل روشی نو برای تهیه رزین آلکید آبکاه با پایداری آبکافتی زیاد [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • اکبریان، ماسیس کامپوزیتها [دوره 1، شماره 1، 1367]
 • اکبریان، ماسیس کامپوزیتها (2) [دوره 1، شماره 2، 1367]
 • اکبریان، ماسیس کامپوزیتها (3) [دوره 2، شماره 1، 1368]
 • اکبریان، ماسیس کامپوزیتها (4) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • اکبریان، ماسیس اسفنجهای ساختاری [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • الاحمدی، محمدجامی خواص رئولوژیکی ژلهای بکار رفته در مخازن نفتی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • الدین رستمی، شمس چگونگی بلوری شدن یک تمخلوط امتزاج پذیر نیم بلوری [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • الدین ظهوریان، محمدجلال سنتز و شناسایی پلی استرهای غیر اشباع آلیفانیک خطی بر پایه سیس - 2 - بوتن - 1، 4- دیول [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • الدین ظهوریان مشمول، محمدجلال واکنشهای اتمهای فلزی با مونومرها و پلیمرها [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • الدین ظهوریان مهر، محمدجلال سنتز رزین اپوکسی با بازمانده آنتراسن: 1، 4- دی هیدروکسی تریپتیسن به جای بیس فنول A [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • الدین ظهوریان مهر، محمدجلال بررسی مقایسه ای خواص گرمایی و مکانیکی رزینهای چسبناک کننده آروماتیک [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • الدین قرنجیک، کمال پلیمرهای خودرنگ [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • الضحی ابوالمعالی، شمس بررسی کمی و کیفی لاستیک طبیعی در شیرابه و گیاه کامل دوگونه فرفیون: افوربیلاریکا و افوربیاتیروکالی [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • الله امین زاده، امان کاربرد طیف بینی رامان در شیمی پلیمر [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • الله امین زاده، امان کاربرد طیف نمایی لیزر رامان در شیمی و تکنولوژی پلیمر [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • الله فرهادی، فتح فرایند پلیمرها در یک بازنگری جامع [دوره 1، شماره 1، 1367]
 • الله فرهادی، فتح فرایند پلیمرها در یک بازنگری جامع [دوره 1، شماره 2، 1367]
 • الله فرهادی، فتح فرایند پلیمرها در یک بازنگری جامع [دوره 2، شماره 1، 1368]
 • الله فرهادی، فتح الیاف کربن (1) [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • الله فرهادی، فتح (2) الیاف کربن [دوره 2، شماره 4، 1368]
 • الله گلپاشا، رحمت از گاز طبیعی تا پلیمر، تهیه اتیلن و اتیلن اکسید [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • الماسی، هادی تهیه و بررسی خواص فیزیکی فیلم کامپوزیتی زیست تخریب پذیر نشاسته –CMC حاوی نانوذرات مونت موریلونیت [دوره 22، شماره 3، 1388، صفحه 225-232]
 • الماسی، هادی خواص فیلم نانوکامپوزیت پلی(لاکتیک اسید) حاوی نانوالیاف سلولوز اصلاح شده [دوره 26، شماره 6، 1392، صفحه 497-485]
 • الماسی، هادی اثر اصلاح سطحی با اولئیک اسید بر خواص فیزیکی نانوالیاف سلولوز [دوره 26، شماره 4، 1392، صفحه 302-291]
 • اله باقری، روح کوپلیمر شدن امولسیونی متیل متاکریلات و بوتیل آکریلات: مطالعه اثر عوامل موثر بر تشکیل رزین و خواص فیزیکی آن [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • اله فرجی، سیف تهیه فیلمهای سد نفوذ اکسیژن بر پایه پلی اتیلن سبک و سبک خطی [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • اله‌یارزاده، ویدا اصلاح سطحی پلی‌استر با نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید در محیط قلیایی و بررسی اثر هم‌افزایی آنها روی پارچه [دوره 26، شماره 5، 1392، صفحه 437-450]
 • اله‌یاری زاده، قاسم بررسی اثر نانوذرات سیلیکون کربید بر خواص مکانیکی و گرمایی رزین اپوکسی آرالدایت با روش دینامیک مولکولی [دوره 32، شماره 3، 1398، صفحه 211-224]
 • الیاسی، علی مروری بر روشهای تجربی و کاربرد آنها در اندازه گیری خواص ترمودینامیکی محلولهای پلیمری [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • امام جمعه، زهرا فیلم‌های بر پایه زیست‌پلیمر پلی‌(لاکتیک اسید): اثر نانوذرات خاک‌رس و سلولوز بر خواص فیزیکی، مکانیکی و ساختاری [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 127-136]
 • امامی، مهرسا کوپلیمر شدن آزئوتروپ استیرن - آکریلونیتریل (SAN) به روش پلیمر شدن تعلیقی در فشار اتمسفری [دوره 15، شماره 6، 1381]
 • امامی، مهرسا بررسی پارامترهای مؤثر بر طراحی راکتور حلقوی در پلیمر شدن توده پروپیلن با کاتالیزور زیگلر- ناتا [دوره 22، شماره 4، 1388، صفحه 309-321]
 • امامی، مهرسا تهیه بسترهای سیلیکاتی مزومتخلخل MCM-۴۱ کروی و میله ای با استفاده از CTMABr به عنوان هدایت کننده ساختار [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 243-250]
 • امامی، مهرسا سنتز پلی پروپیلن بسیار تک نظم و با جریان پذیری زیاد در پروپیلن مایع [دوره 20، شماره 3، 1386، صفحه 221-226]
 • امانی، سروش اثر مونومرهای دوعاملی در مقاومت سایشی دندانهای مصنوعی آکریلی [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • امانی، سعید مطالعه اثر سیلان و مقدار پرکننده بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیتهای دندانی [دوره 11، شماره 3، 1377]
 • امانی تهرانی، محمد اثر تحریک الکتریکی بر رشد و تکثیر سلول‌های عصبی با استفاده از داربست‌های نانولیفی رسانا [دوره 31، شماره 5، 1397، صفحه 427-434]
 • امجدی، مهدی مطالعه اثر عوامل واکنش بر شسته شدن ذرات SiO۲ دوپه شده از غشای پلیمری نفیان برای کاربرد در پیل های سوختی PEM دما بالا [دوره 23، شماره 2، 1389، صفحه 111-120]
 • امیدخواه، محمد رضا غشای ماتریس ترکیبی پلی‌(4-متیل-1-پنتین) پرشده با ذرات MIL 53 و کاربرد آن در جداسازی مخلوط کربن دی‌اکسید و نیتروژن [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 127-138]
 • امیدخواه، محمدرضا مطالعه اثر کاتالیزور، زمان رشد و ماده فعال در سطح روی مشخصات پلیمر معدنی سیلیکا [دوره 20، شماره 2، 1386، صفحه 147-153]
 • امیدخواه، محمدرضا سامانه پلیمری پلی‌وینیل الکل ـ گلوتارآلدهید آغشته شده به دی‌اتیلن آمین به عنوان غشاهای جداسازی CO2 -CH4 [دوره 25، شماره 6، 1391، صفحه 477-489]
 • امیدخواه، محمدرضا جداسازی CO2/CH4 با استفاده از غشای ماتریس ترکیبی پلی متیل پنتین ذرات MIL-53 [دوره 27، شماره 4، 1393، صفحه 351-337]
 • امیدخواه، محمدرضا اثر چارچوب های فلزی-آلیMIL-53 عامل دارشده با آمین بر عملکرد غشای پلی(4- متیل- 1- پنتین) در جداسازی مخلوط گازهای CH4 و CO2 [دوره 28، شماره 2، 1394، صفحه 147-131]
 • امیدخواه، محمدرضا اثر پارامترهای ساخت غشای نامتقارن ماتریس ترکیبی ماتریمیدMIL-53/ PMHS بر جداسازی CO2 از CH4 [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 63-73]
 • امیدوار، اصغر بررسی اثر نوع، مقدار و اندازه ذرات کاه بر خواص مکانیکی کامپوزیتهای پلی اتیلن سنگین - کاه غلات [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • امیدیان، حسین الاستومرهای خاص در تایر [دوره 2، شماره 1، 1368]
 • امیدیان، حسین پلیمرهای هادی جریان برق [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • امیدیان، حسین لاستیک استیرن بوتادی ان [دوره 3، شماره 1، 1369]
 • امیدیان، حسین لانه زنبوری [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • امیدیان، حسین پارامترهای موثر در انتخاب چسب مصرفی در صفحات ساندویچی و لانه زنبوری [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • امیدیان، حسین ساخت و بهینه سازی چسبهای ساختاری نیتریل - فنولی [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • امیرشاهی، سیدحسین روشی جدید برای تعیین ضریب حفاظتی منسوجات در برابر نور خورشید [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • امیرشاهی، سیدحسین کاربرد کیتوسان به عنوان جاذب سطحی برای رنگزدایی فاضلاب صنایع نساجی [دوره 12، شماره 4، 1378]
 • امیرعابدی، پریا بررسی رفتار ترشدگی غشای الیاف ‌توخالی پلی‌پروپیلنی نانوکامپوزیتی به‌عنوان تماس‌دهنده غشایی برای حذف کربن دی‌اکسید [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 331-344]
 • امیری، افسانه بررسی بارگذاری و رهایش داروی فلووکسامین در هیدروژل ساخته شده با فراصوت دهی [دوره 28، شماره 3، 1394، صفحه 232-225]
 • امیری، داود اثر کلردار کردن سطح بر کاهش اصطکاک تیغه های برف پاک کن لاستیکی [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • امیری، داوود بررسی خواص مکانیکی آلیاژ پلی اتیلن سنگین و پلی اتیلن خطی سبک [دوره 10، شماره 4، 1376]
 • امیری، فرزانه تبدیل زیست توده لیگنوسلولوزی باگاس به هیدروژل [دوره 29، شماره 5، 1395، صفحه 455-467]
 • امیری امرایی، ایرج مطالعه خواص و عملکرد عایق کامپوزیتی بر پایه رزین اپوکسی- الیاف پنبه [دوره 23، شماره 3، 1389، صفحه 203-211]
 • امیری امرایی، ایرج ارتباط پارامترهای فرایندی و مقدار رزین در پیش‌آغشته‌های اپوکسی- شیشه تولید شده به روش غوطه‌وری [دوره 27، شماره 6، 1393، صفحه 402-391]
 • امیری امرایی، ایرج بهینه سازی استحکام کششی آمیزه فنولی- شیشه استفاده شده در فرایند قالب گیری فشاری [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 26-19]
 • امیری امرایی، ایرج سنتز رزین بنزوکسازین و بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های اپوکسی-بنزوکسازین-سیلیکا [دوره 32، شماره 5، 1398، صفحه 439-448]
 • امیری امرائی، ایرج بهبود چقرمگی شکست نانوکامپوزیت اپوکسی با استفاده هم‌زمان از نانوذرات سیلیکا با اندازه‌های مختلف [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 3-17]
 • امین زاده، امالله کاربرد طیف نمایی رامان لیزری در مطالعه و شناسایی الیاف نساجی [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • امینی، حیدر ساخت یک پروتز چشمی پلیمری برای درمان بیماری آب سیاه [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • امینی، گلچهر اثر قطر الیاف بر تراوایی بخار آب و خواص ضدآب و ضدباد غشای الکتروریسی‌شده پلی(‌وینیلیدن ‌فلوئورید) [دوره 32، شماره 6، 1398، صفحه 485-495]
 • انتظام، مهدی اثر جای‌گیری نانوخاک‌رس بر رفتار رئولوژیکی و شکل‌شناسی آمیخته پلی‌پروپیلن- پلی(‌اتیلن‌ترفتالات) (PP/PET) [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 57-72]
 • انتظام، مهدی خواص فیزیکی-مکانیکی، رفتار رهایش و تکثیر سلولی هیدروژل پلی(وینیل الکل)-پلی(اتیلن گلیکول)-آگار دارای آلوئه‌ورا [دوره 34، شماره 1، 1400، صفحه 71-82]
 • انتظامی، علی اکبر مقایسه خواص کششی، نفوذپذیری و رنگی زیست نانوکامپوزیت های بر پایه نشاسته حاوی دو نوع پرکننده: سدیم مونت موریلونیت و نانوبلور سلولوز [دوره 24، شماره 5، 1390، صفحه 391-402]
 • انتظامی، علی اکبر تهیه نانوکامپوزیت پلی استیرن پرشاخه با پلیمرشدن رادیکالی زنده و روش بین لایه ای شدن در محلول و شناسایی آن [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 433-443]
 • انتظامی، علی اکبر اثر مونت موریلونیت و نانوبلورسلولوز بر خواص فیزیکی فیلم های آمیخته کربوکسی متیل سلولوز- پلی وینیل الکل [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 455-466]
 • انتظامی، علی اکبر سنتز پلی پارا آمینواستیرن از همو پلیمر و کو پلیمر ۴- کلرومتیل استیرن- استیرن [دوره 23، شماره 6، 1389، صفحه 455-465]
 • انتظامی، علی اکبر تهیه و بررسی خواص فیزیکی فیلم کامپوزیتی زیست تخریب پذیر نشاسته –CMC حاوی نانوذرات مونت موریلونیت [دوره 22، شماره 3، 1388، صفحه 225-232]
 • انتظامی، علی اکبر بررسی خواص الکترو فعالی، رسانایی و انحلال پذیری هموپلیمر ۲- آنیلینواتانول و کوپلیمرهای (۲- آنیلینواتانول– آنیلین) تهیه شده از راه الکتروشیمیایی و اکسایش شیمیایی [دوره 22، شماره 6، 1388، صفحه 447-455]
 • انتظامی، علی اکبر مقایسه رسانندگی الکتریکی الیاف پوشش دهی شده با پلی آنیلین و پلی پیرول [دوره 18، شماره 5، 1384، صفحه 291-301]
 • انتظامی، علی اکبر زیست نانوکامپوزیت بر پایه نشاسته نرم‌شده شامل نانوتاربلورسلولوز و نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید: مطالعه ساختار و نفوذپذیری بخار آب [دوره 27، شماره 3، 1393، صفحه 192-179]
 • انتظامی، علی‌اکبر الیاف رسانای الکتریسیته از آمیخته پلی‌آنیلین و پلی‌آکریلونیتریل [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • انجمنی، رسول اثر شرایط پخت و سفیدگری همزمان ( ناپیوسته) بر استحکام پارچه صد در صد پنبه ای خام [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • انحصاری، مرتضی بررسی کامپوزیت‌های حاصل از مشتقات سلولوز و نانوذرات باریم استرانسیم تیتانات [دوره 22، شماره 5، 1388، صفحه 381-388]
 • انصاری، ناهید شیوه انتقال آب در نخ [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • انصاری، ناهید روشهای اندازه گیری قابلیت تر شدن الیاف نساجی و مشکلات آن [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • اوتادی، مریم هیدروژل ابرجاذب پلی‌آکریل آمید سولفون‌دار-آلومینیم نیترات: خواص تورمی، مکانیکی، گرمایی و ساختاری [دوره 30، شماره 5، 1396، صفحه 419-433]
 • اوجی، جلیل تهیه پلی اتیلن گلیکول با مقدار خاکستر کم [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • اوحدی همدانی، عبدالرضا بررسی عددی و تجربی رفتار صفحه‌های ساندویچی با هسته گرانروکشسان در برابر ضربه سرعت‌کم [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 55-72]
 • اودوان، لیدا نورتابی شیمیایی پلی امید 6 [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • اودوان، لیدا نورتابی شیمیایی پلی آمیدها: 2- مکانیسم و سینتیک اکسایش [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • اورنگ، فریبا اثر محیط فیزیکی بر سلولهای کندروسیت کاشته شده روی داربست زیست تخریب پذیر پلی یورتان قابل استفاده در مهندسی بافت غضروفی [دوره 18، شماره 6، 1384، صفحه 383-390]
 • ایرانمنش، مهدی بررسی کارایی پوشش اپوکسی قطران روی فولاد ST۳۷ در ناحیه غوطه وری خلیج فارس [دوره 20، شماره 4، 1386، صفحه 349-359]
 • ایزدی، محسن ایجاد پلی‏ یورتان گرماسخت متخلخل با استفاده از کربن دی‏ اکسید ابر‏بحرانی به عنوان ضدحلال [دوره 28، شماره 2، 1394، صفحه 109-101]
 • ایزدی وصفی، حسین اثر نانوذرات گرافن اکسید بر خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم‌های بر پایه کیتوسان، ژلاتین و پلی‌وینیل الکل [دوره 33، شماره 1، 1399، صفحه 75-87]
 • ایکانی، محمدحسن مطالعه اثر عوامل واکنش بر شسته شدن ذرات SiO۲ دوپه شده از غشای پلیمری نفیان برای کاربرد در پیل های سوختی PEM دما بالا [دوره 23، شماره 2، 1389، صفحه 111-120]
 • ایگل، فرانتس اثرعوامل مختلف بر پیشرفت مغزی به درون لایه بیرونی پلی پیروپیلن در دستگاههای تزریق دو جزئی [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • ایمانی، محمد خواص نانومکانیکی چسب های زیستی سیانوآکریلاتی نورپخت شبکه ای شده با TMPTMA یا نانوساختارهای POSS [دوره 25، شماره 1، 1391، صفحه 53-64]
 • ایمانی، محمد تعیین شرایط بهینه تهیه نانوذرات از پلیمر طبیعی کیتوسان [دوره 20، شماره 5، 1386، صفحه 457-464]
 • ایمانی، محمد اثر نمک بر رفتار ژل‌شدن داربست نانوکامپوزیتی تزریق‌پذیر بر پایه هیدروکسی‌پروپیل‌ متیل‌سلولوز و نانوذرات هیدروکسی آپاتیت- تری کلسیم‌ فسفات [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 109-99]
 • ایمانی، محمد رئولوژی آمیزه‌های نیمه‌پخت لاستیک سیلیکون [دوره 27، شماره 3، 1393، صفحه 259-251]
 • ایمانی، محمد اثر برهم‌کنش ترپلیمر کاتیونی در الگوی محلول غلیظ با آب‌دانه‌های آنیونی: تغییرات شکل‌شناسی و اندازه ذرات آب‌دانه‌‌ای [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 3-14]
 • ایمانی، محمد هیدروژل‌­های پاسخگو به دما: مواد، سازوکارها و کاربردهای زیستی [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 211-237]
 • ایواناگا، یاسوهیرو پوشش دهی سطح سلول های جزایر لانگرهانس با پلی اتیلن گلیکول فعال شده [دوره 20، شماره 6، 1386، صفحه 529-538]

ب

 • بابااحمدی، مسعود خواص مکانیکی و حافظه‌شکلی آمیخته‌های پلی‌(وینیل استات)-پلی(لاکتیک اسید) [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 57-68]
 • بابامحمدی، محسن اثر ترکیب درصد و نوع رزین فنولی بر خواص مکانیکی و شکل شناسی نانوکامپوزیت‌های رزین فنولی [دوره 22، شماره 6، 1388، صفحه 421-428]
 • بابان‌زاده، سامال سنتز، شناسایی و خواص پلی‌آمیدهای آروماتیک نوین جاذب UV [دوره 32، شماره 4، 1398، صفحه 327-337]
 • بابانعلبندی، احمد مطالعه و بررسی سینتیک پلیمر شدن پلی یورتان با روش DSC [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • بابانعلبندی، احمد مطالعه سینتیک واکنش پلی یورتان با طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR) [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • بابایی، امیر اثر اصلاح‌کننده نانوخاک‌رس و سازگارکننده بر توسعه شکل‌شناسی و سینتیک بلوری‌شدن سرد نانوکامپوزیت‌های پلی‌لاکتید-پلی‌اتیلن-مونت‌موریلونیت [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 251-264]
 • بابایی، امیر مدل امولسیونی اصلاح‌شده جدید برای آمیخته‌های پلیمری دوتایی امتزاج‌ناپذیر دارای نانوذرات توزیع‌شده در قطره‌ها [دوره 34، شماره 1، 1400، صفحه 83-94]
 • باریکانی، مجید مروری بر اثر بازدارنده‌های اشتعال در بهبود مقاومت شعله‌وری و تجزیه گرمایی اسفنج‌های پلی‌یورتان [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 3-31]
 • باریکانی، مهدی پلی یورتانها [دوره 1، شماره 1، 1367]
 • باریکانی، مهدی پلی یورتانها(2) [دوره 1، شماره 2، 1367]
 • باریکانی، مهدی پایداری حرارتی الاستومرهای پلی یورتان (1) [دوره 2، شماره 1، 1368]
 • باریکانی، مهدی پایداری حرارتی الاستومرهای پلی یورتان (2) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • باریکانی، مهدی پایداری حرارتی الاستومرهای پلی یورتان (3) [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • باریکانی، مهدی لانه زنبوری [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • باریکانی، مهدی مطالعه و بررسی سینتیک پلیمر شدن پلی یورتان با روش DSC [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • باریکانی، مهدی پارامترهای موثر در انتخاب چسب مصرفی در صفحات ساندویچی و لانه زنبوری [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • باریکانی، مهدی ساخت و بهینه سازی چسبهای ساختاری نیتریل - فنولی [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • باریکانی، مهدی مطالعه سینتیک واکنش پلی یورتان با طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR) [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • باریکانی، مهدی سنتز و شناسایی پلی ایمیدهای آروماتیک [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • باریکانی، مهدی سنتز الاستومرهای گرمانرم پلی یورتان و بررسی پارامترهای ساختاری موثر بر خواص آنها [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • باریکانی، مهدی تهیه و شناسایی نوارهای شکسته بندی بر پایه پلی یورتان [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • باریکانی، مهدی سنتز پلی ( پارافنیلن ترفتالامید ) جهت تهیه ابر الیاف کولار [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • باریکانی، مهدی اثر ترکیب درصد استیرن و مالئیک انیدرید بر استحکام فشاری اسفنج شبکه ای سخت سلول بسته PVC اصلاح شده با TDI [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • باریکانی، مهدی بررسی نقش عوامل موثر بر سنتز آزمایشگاهی الیاف پلی پارافنیلن ترفتالامید [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • باریکانی، مهدی تهیه پلی تترامتیلن اترگلیکول با وزن مولکولی مشخص و توزیع باریک با استفاده از پلیمر شدن حلقه گشای کاتیونی THF و اسیدهای پروتون دار [دوره 12، شماره 4، 1378]
 • باریکانی، مهدی بررسی اثر متغیرهای فرمولبندی و فرایند در تهیه اسفنجهای پلی اتیلن [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • باریکانی، مهدی تهیه اسفنج نرم پلی یورتان سلول درشت [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • باریکانی، مهدی مطالعه و بررسی اثر جایگزینی SBR با PU در خواص آمیزه لاستیکی [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • باریکانی، مهدی سنتز و شناسایی رزول مناسب تهیه اسفنج فنولی [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • باریکانی، مهدی مطالعه رفتار همگرایی در محلولهای آبی غلظت دهنده های پلی یورتانی رشد یافته مرحله ای [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • باریکانی، مهدی بررسی پارامترهای مؤثر در تهیه آزمایشگاهی رزول مورد استفاده در اسفنج فنولی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • باریکانی، مهدی تهیه و مطالعه پلی‌اتیلن تخریب‌پذیر بر پایه نشاسته [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • باریکانی، مهدی مروری بر اثر بازدارنده‌های اشتعال در بهبود مقاومت شعله‌وری و تجزیه گرمایی اسفنج‌های پلی‌یورتان [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 3-31]
 • باریکانی، مهدی بررسی خواص چسبندگی آمیزه های چسب های تماسی آکریلیک- سیلیکون [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 97-105]
 • باریکانی، مهدی تهیه آمیزه NR/BR حاوی نانوذرات اکسید روی [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 117-124]
 • باریکانی، مهدی بررسی اثر وجود افزودنی پلیمری بر شکل شناسی و کارایی لایه های غشای نانوفیلتر کامپوزیتی بر پایه پلی اتر سولفون [دوره 23، شماره 3، 1389، صفحه 213-222]
 • باریکانی، مهدی رفتار اسفنج سخت پلی‌یورتان و دیواره های ساندویچی پلی‌یورتانی فلزپوش در برابر آتش و ارزیابی خطر مشارکت آنها در آتش‌سوزی [دوره 22، شماره 3، 1388، صفحه 183-195]
 • باریکانی، مهدی مقایسه خواص نانوکامپوزیت های پلی یورتانی تهیه شده به دو روش مختلف [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 471-476]
 • باریکانی، مهدی بررسی اختلاط، شکل شناسی و خواص مکانیکی آمیزه های پلی اتیلن - نشاسته - پلی کاپرولاکتون [دوره 18، شماره 3، 1384، صفحه 181-190]
 • باریکانی، مهدی اثر متغیرهای غلظت یون‌های کلسیم و آلژینات بر خواص نانوذرات کلسیم آلژینات [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 25-32]
 • باریکانی، مهدی ارزیابی پراکنش نانوخاک‌رس و اثر آن بر خواص پلی یورتان‌های پایه آبی [دوره 26، شماره 5، 1392، صفحه 401-393]
 • باریکانی، مهدی نانوکامپوزیت‌های پلی‌یورتانی بر پایه هیدروکسیدهای دوگانه لایه‌ای: مروری بر روش‌های سنتز و کاربردها [دوره 33، شماره 5، 1399، صفحه 369-384]
 • بازگیر، سعید اثر نوع و مقدار شتاب‌دهنده بر واکنش‌پذیری و رفتار پخت سامانه اپوکسی-دی‌سیان‌دی‌آمید-شتاب‌دهنده [دوره 33، شماره 4، 1399، صفحه 329-338]
 • باستانی، سعید اثر پلیمرهای پرشاخه بر رفتار پخت مرکب چاپ جوهرافشان فرابنفش پز [دوره 29، شماره 3، 1395، صفحه 276-285]
 • باصری، سمیه مطالعه ریزساختار الیاف پلی(اتیلن ترفتالات) با استفاده از کربن‌دی‌اکسید ابربحرانی [دوره 26، شماره 5، 1392، صفحه 379-365]
 • باصری، غلامرضا تخریب نور اکسایشی لاستیک EPDM [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • باغبان صالحی، مهسا هیدروژل ابرجاذب پلی‌آکریل آمید سولفون‌دار-آلومینیم نیترات: خواص تورمی، مکانیکی، گرمایی و ساختاری [دوره 30، شماره 5، 1396، صفحه 419-433]
 • باغبان کوچک، احسان استخراج نانولیفچه و میکرولیفچه از فیلم‌های آمیخته نایلون۶- پلی‌پروپیلن پیوندی با مالئیک انیدرید- پلی‌پروپیلن [دوره 23، شماره 2، 1389، صفحه 155-169]
 • باغی نی‌ریزی، الهه مطالعه زیست‌تخریب‌پذیری فیلم آمیخته پلی‌اتیلن پرچگالی و پرک ظروف یک‌بار مصرف پلی‌لاکتیک اسید [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 27-43]
 • بافکاری، رضا مروری بر روش‌های سنتز، عامل‌دارشدن و کاربرد مزومتخلخل‌های سیلیسی در دارورسانی [دوره 29، شماره 3، 1395، صفحه 201-229]
 • باقرزاده، ابراهیم از گاز طبیعی تا پلیمر، تهیه اتیلن و اتیلن اکسید [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • باقرصاد، رسول رفتار غیرخطی چندلایه‌ای‌های کامپوزیتی پایه پلیمری در اثر شوک گرمایی چرخه‌ای و آثار آن بر تنش‌های پسماند [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 133-140]
 • باقرصاد، سمیه پوشش‌دهی پارچه ابریشمی با استفاده از نانوالیاف پلی‌وینیل‌الکل-سیپروفلوکساسین‌ هیدروکلرید برای کاربردهای پزشکی [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 171-184]
 • باقری، رضا اثر هم‌افزایی در چقرمگی شکست آمیخته پایه اپوکسی دارای ذرات لاستیک بازیافتی [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • باقری، رضا بررسی اثر عوامل هسته زا بر تبلور غیرهمدما و خواص مکانیکی پلی پروپیلن [دوره 19، شماره 6، 1385]
 • باقری، رضا مطالعه رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت اپوکسی - خاک رس [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • باقری، رضا نقش‌های مختلف خاک‌رس آلی اصلاح شده در کنترل‌ سازوکار تغییرشکل ماتریس‌های پلیمری [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 14-3]
 • باقری، روح الله بررسی اثر سازگارکننده بر خواص نانو‌کامپوزیت اتیلن- پروپیلن دی‌ان مونومر تقویت‌شده با نانولوله کربنی چنددیواره [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 115-123]
 • باقری، روح اله پیش‌بینی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های پلی‌اتیلن سبک - نشاسته گرمانرم با استفاده از سامانه استنتاج فازی- عصبی تطبیقی [دوره 25، شماره 3، 1391، صفحه 171-180]
 • باقری، شاداب اثر پلاسما با بسامد رادیویی بر خواص سطح پلی استیرن [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • باقری، معصومه بررسی ساختار درشت مولکولها در محلول با روش طیف نمایی NMR [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • باقری، معصومه تهیه غشای پاسخگو به دما با استفاده از کلستریل پلی(L- لاکتیک اسید) بلور مایع گرماگرا برای بررسی نفوذپذیری دارو [دوره 25، شماره 5، 1391، صفحه 365-373]
 • باقری، مهناز مطالعه اثر سیلان و مقدار پرکننده بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیتهای دندانی [دوره 11، شماره 3، 1377]
 • باقری جاغرق، مجتبی نظریه اختتام رادیکال حدواسط در توضیح سینتیک پلیمرشدن RAFT و مقایسه با نتایج تجربی [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 503-513]
 • باقری خولنجانی، شاداب بررسی اثر کیتوسان و نانوهیدروکسی آپاتیت بر خواص فیزیکی و شیمیایی ریزگوی های نانوکامپوزیتی بر پایه ژلاتین- کیتوسان- نانوهیدروکسی آپاتیت [دوره 23، شماره 6، 1389، صفحه 487-498]
 • باقری خولنجانی، شاداب اثر پارامترهای فرایند ساخت روی اندازه ریزگوی های ژلاتین- نانوهیدروکسی آپاتیت [دوره 22، شماره 4، 1388، صفحه 285-294]
 • باقری خولنجانی، شاداب اثر عوامل شبکه‌ی کننده و خنثی‌کننده بر شکل‌شناسی داربست‌های الکتروریسی‌ شده کیتوسان [دوره 29، شماره 6، 1395، صفحه 519-529]
 • باقری مرندی، غلام نانوکامپوزیت های هیدروژل بر پایه آلژینات حاصل از نانولوله های کربن و کومونومرهای آکریل آمید- ایتاکونیک اسید [دوره 24، شماره 5، 1390، صفحه 413-423]
 • باقری مرندی، غلام سنتز نانوکامپوزیت های هیدروژل آکریل آمید و ایتاکونیک اسید با استفاده از خاک رس لاپونیت و مطالعه جذب رنگ دانه بلور بنفش [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 505-514]
 • باقری مرندی، غلام بررسی اثر نوع شبکه‌ساز در پلیمرشدن رسوبی آکریلیک‌اسید [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 75-84]
 • باقری مرندی، غلام تهیه الکوژل بر پایه ۲- آکریل آمیدو ۲- متیل پروپان سولفونیک اسید و بررسی اثر درجه خنثی سازی بر رفتار تورمی، گرمایی و مکانیکی آن [دوره 23، شماره 2، 1389، صفحه 145-153]
 • باقری مرندی، غلام سنتز نانوکامپوزیت‌های هیدروژلی بر پایه کلاژن با استفاده از مونت‌موریلونیت و مطالعه رفتار جذب سطحی کادمیم از محلول‌های آبی [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 73-82]
 • باقری مرندی، غلام مطالعه نانوکامپوزیت‌های هیدروژلی کاراگینان تهیه شده در مجاورت نانولوله‌های کربن و جذب رنگینه سبز درخشان [دوره 28، شماره 6، 1394، صفحه 528-517]
 • باقریان محمودآبادی، علیرضا خواص نانوکامپوزیت های لاستیک نیتریل-‌خاک‌رس تهیه شده به روش پلیمرشدن امولسیونی درجا بدون امولسیون کننده [دوره 28، شماره 3، 1394، صفحه 242-233]
 • باکری، غلامرضا اثر ابعاد تارساز بر ساختار و کارایی غشای الیاف توخالی پلی‌‌اترایمید در تماس‌دهنده غشایی [دوره 30، شماره 4، 1396، صفحه 275-286]
 • باکری، غلامرضا اصلاح و افزایش کارایی غشای فرافیلتری پلی‌(وینیل کلرید) با پیوندزنی پلی‌استیرن سولفون‌دارشده [دوره 33، شماره 3، 1399، صفحه 243-254]
 • باکری جعفرکلایی، غلامرضا بهبود عملکرد غشای نانوفیلتری لایه‌نازک پلی‌آمیدی با نانولوله‌های اصلاح‌شده تیتانیم اکسید [دوره 33، شماره 4، 1399، صفحه 291-304]
 • باکری جعفرکلائی، غلامرضا رطوبت‌زدایی از جریان گاز با استفاده از غشای نانوساختار الیاف توخالی پلی‌اتر ایمید در تماس‌دهنده غشایی [دوره 32، شماره 5، 1398، صفحه 373-384]
 • باکری جعفرکلائی، غلامرضا کاربرد غشاهای لایه‌نازک پلی‌آمیدی دارای نانولوله‌های اصلاح‌شده منگنز اکسید برای حذف یون‌های سدیم و مس [دوره 34، شماره 2، 1400، صفحه 156-173]
 • بالی اسلامی، علی ساخت و بررسی غشای کامپوزیتی فیلم نازک پلی‌آمینی بر پایه پلی‌(5،2-بنزیمیدازول) با پایداری شیمیایی زیاد [دوره 31، شماره 6، 1397، صفحه 551-561]
 • بایرامی حبشی، رامین شناسایی گروه‌های عاملی و ساختار لیگنین اولیه و عامل‌دارشده با تیترکردن، تجزیه عنصری و فنون رزونانس مغناطیسی هسته پروتون و زیرقرمز تبدیل فوریه [دوره 30، شماره 5، 1396، صفحه 405-418]
 • بت عیشو، رامسینا اثرحلال بر تخریب پرتوی و فعالیت ضدباکتری کیتوسان در برابر پکتوباکتریوم کارتووروم [دوره 23، شماره 4، 1389، صفحه 305-310]
 • بحرانی، ساجده بررسی خواص گرمایی، کدورت و عوامل مؤثر بر اندازه ذرات و رئولوژی نوسانی نانوکمپلکس‌های زیست‌پلیمری پکتین ـ کازئینات [دوره 25، شماره 6، 1391، صفحه 433-447]
 • بحری، امیرحسین قالبگیری تزریقی پیوسته اسفنج ساختاری گرمانرم [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • بحری لاله، نعیمه اثر روش‌های تهیه پایه منیزیم کلرید بر کارایی کاتالیزورهای زیگلر- ناتا در پلیمرشدن پروپیلن [دوره 26، شماره 3، 1392، صفحه 266-257]
 • بحری لاله، نعیمه استفاده از الکترون‌دهنده‌ها برای افزایش فضاویژگی در پلیمرشدن پروپیلن با استفاده از کاتالیزورهای زیگلر-ناتا [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 105-125]
 • بحری لاله، نعیمه تهیه و فرمول‌بندی رزین‌های نورپخت‌پذیر دارای پلی‌(اتیلن‌ گلیکول) و سیلسسکویی‌اکسان اولیگومری چندوجهی و تهیه نانوکامپوزیت‌های آن‌ها [دوره 33، شماره 5، 1399، صفحه 445-458]
 • بحرینی، ابراهیم اثر هم‌افزایی آمونیوم پلی‌فسفات‌ و مونت‌موریلونیت آلی اصلاح‌شده بر خواص تأخیراندازی شعله و اسفنجی‌شدن زیست‌کامپوزیت پلی‌اتیلن پرچگالی-پودر پوست گردو [دوره 30، شماره 4، 1396، صفحه 299-310]
 • بختیاری، پیمان اثر اختلاط رزین‌های هیدروکربنی و روزین استری بر خواص فیزیکی و مکانیکی رنگ‌های گرمانرم ترافیکی [دوره 22، شماره 6، 1388، صفحه 457-467]
 • بختیاری، سعید بررسی آلیاژهای پلی وینیل کلرید و لاستیک نیتریل [دوره 10، شماره 4، 1376]
 • بختیاری، سعید رفتار اسفنج سخت پلی‌یورتان و دیواره های ساندویچی پلی‌یورتانی فلزپوش در برابر آتش و ارزیابی خطر مشارکت آنها در آتش‌سوزی [دوره 22، شماره 3، 1388، صفحه 183-195]
 • بختیاری، سعید بررسی تجربی رفتار پلی‌استیرن انبساط‌ یافته در برابر آتش [دوره 20، شماره 3، 1386، صفحه 235-245]
 • بخشنده، غلامرضا مطالعاتی بر رفتار آسیابی آلیاژهای لاستیک [دوره 1، شماره 2، 1367]
 • بخشنده، غلامرضا لاستیک دینامیک در قطعات اتومبیل [دوره 2، شماره 4، 1368]
 • بخشنده، غلامرضا لاستیک استیرن بوتادی ان [دوره 3، شماره 1، 1369]
 • بخشنده، غلامرضا لاستیک کلروپرن [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • بخشنده، غلامرضا نفوذ حساس ببه اکسایش - کاهش از غشای یک کپسول پیوند شده با پلیمرهای ویولوژن دار [دوره 3، شماره 4، 1369]
 • بخشنده، غلامرضا مواد با جرم مولکولی بالا دارای استعداد ضد اکسندگی و ضد تابشی [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • بخشنده، غلامرضا شناسایی الاستومرها به وسیله گرماسنجی پویشی دیفرانسیلی [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • بخشنده، غلامرضا عایق الاستومری راکتها [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • بخشنده، غلامرضا نقش خردکردن مکانیکی در تولید لاستیک [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • بخشنده، غلامرضا لاستیک بازیافتی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • بخشنده، غلامرضا کاربرد پلیمرها در ساخت مغزه های سرامیکی [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • بخشنده، غلامرضا اثر میزان پرکننده سیلیسی بر مقاومت محصولات وولکانش NBR در برابر روغن داغ [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • بخشنده، غلامرضا بررسی عوامل موثر بر استحکام چسبندگی آمیزه گام بالشتک به سطح منجید مستعمل در تایر روکش شده [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • بخشنده، غلامرضا بررسی چسبندگی سیم به لاستیک در ناحیه بلت تایرهای رادیال سیمی سواری با نسبت منظر پایین [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • بخشنده، غلامرضا مطالعه و ولکانش پروکسیدی و خواص مکانیکی لاستیک EPDM پرشده با سیلیکای رسوبی با عامل جفت کننده TAC [دوره 15، شماره 6، 1381]
 • بخشنده، غلامرضا جایگزینی لاستیک بازیافتی در آمیزه و تهیه فرمولبندی بهینه کاربردی [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • بخشنده، غلامرضا ساخت و بررسی خواص مکانیکی و خون سازگاری واشر حلقه ای سیلیکونی بکار رفته در دیالیزگرهای خون [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • بخشنده، غلامرضا اثر دوده و کائوچوی مصنوعی آلیاژ شده بر کیفیت چسبندگی آمیزه گام بالشتک در تایرهای روکش شده [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • بخشنده، غلامرضا اثر عوامل جفت کننده مختلف بر خواص مکانیکی آمیزه های لاستیکی EPDM تقویت شده با پرکننده سیلیکا [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • بخشنده، غلامرضا تحلیل رفتار تنش - کرنش واشرهای حلقه ای لاستیکی در شرایط کارکرد به کمک تحلیل اجزای محدود [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • بخشنده، غلامرضا شبیه سازی عددی جریان آمیزه آج تایر در حدیده مویین و حدیده اکسترودر آزمایشگاهی [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • بخشنده، غلامرضا مطالعه اثر زمانمندی در روغن ترمز بر خواص فیزیکی _ مکانیکی و مقاومت گرمایی آمیزه‌های لاستیک EPDM دارای مقادیر مختلف DCP [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • بخشنده، غلامرضا اثر فرمولبندی بر خواص مکانیکی و مقاومت روغنی آمیزه‌های NBR [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • بخشنده، غلامرضا بررسی اثر روشها و شرایط اختلاط بر خواص مکانیکی و رئومتری آمیخته های NBR/PVC [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • بخشنده، غلامرضا بررسی بهبود خواص آمیخته لاستیک طبیعی و لاستیک بازیافتی با استفاده از عوامل جفت کننده [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • بخشنده، غلامرضا مطالعه اثر لاستیک بازیافتی بر خواص ویسکوالاستیک و رئولوژی لاستیک طبیعی [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • بخشنده، غلامرضا سنتز آلومینیم تری آکریلات به عنوان پرکننده واکنش پذیر در تقویت EPDM [دوره 24، شماره 3، 1390، صفحه 195-204]
 • بخشنده، غلامرضا نانوکامپوزیت های لاستیکی بر پایه نانوخاک رس- IIR-EPDM : ریزساختار و خواص مکانیکی [دوره 24، شماره 5، 1390، صفحه 343-353]
 • بخشنده، غلامرضا تهیه آمیزه NR/BR حاوی نانوذرات اکسید روی [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 117-124]
 • بخشنده، غلامرضا شبیه سازی رایانه ای فرایند پخت قطعه لاستیکی متقارن محوری تقویت شده با صفحات فلزی با استفاده از نرم افزار توسعه داده شده ABAQUS [دوره 23، شماره 2، 1389، صفحه 121-131]
 • بخشنده، غلامرضا خواص مکانیکی و شکل شناسی لاستیک آکریلونیتریل بوتادی ان تقویت شده با الیاف کوتاه نایلون [دوره 23، شماره 3، 1389، صفحه 255-264]
 • بخشنده، غلامرضا اثر شرایط اختلاط بر خواص فیزیکی و مکانیکی آمیزه‫های نانوکامپوزیتی بر پایه‫ NBR/PVC/Nanoclay [دوره 23، شماره 4، 1389، صفحه 293-304]
 • بخشنده، غلامرضا مطالعه خواص رئولوژی آمیزه های لاستیک - دوده در مرحله در هم فرورفتن مواد در مخلوط کنهای داخلی [دوره 18، شماره 3، 1384، صفحه 159-169]
 • بخشنده، غلامرضا خواص مکانیکی و ریزساختار نانوکامپوزیت‌های تهیه شده بر پایه لاستیک بوتادی‌ان، نانوخاک‌رس و هیبرید اپوکسی - پلی استر [دوره 26، شماره 3، 1392، صفحه 242-233]
 • بخشنده، غلامرضا اثر نانوذرات خاک‌رس بر خواص جریان و گرمایی آمیخته پلی‌پروپیلن- کوپلیمر (استیرن - اتیلن - بوتیلن – استیرن) پیوندخورده با مالئیک انیدرید [دوره 26، شماره 5، 1392، صفحه 412-403]
 • بد، کاظم بازیافت کائوچو [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • بدری پور، مرتضی مطالعه و بررسی اثر افزودن EPDM به آمیزه NR/BR با روش اختلاط واکنشی [دوره 22، شماره 5، 1388، صفحه 331-339]
 • بدل‌خانی، ام‌البنین تهیه و شناسایی پلیمرهای لاتکس رسانا با پلیمرشدن‌ آنیلین یا ‌آنیزیدین در مجاورت لاتکس: بررسی الکتروفعالیت و خواص ضدخوردگی آنها [دوره 26، شماره 4، 1392، صفحه 325-317]
 • بدوحی، سهیل تهیه نانوذرات هیالورونیک اسید- آلوئه‌ورا برای سامانه آهسته‌رهش داکسی سایکلین [دوره 31، شماره 6، 1397، صفحه 539-550]
 • بدوحی، سهیل تهیه و بررسی نانوالیاف کتیرا-ژلاتین در سامانه‌های دارورسانی ضدباکتریایی [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 145-155]
 • بدیعی، فوژان اثر ساختار مولکولی بر خواص گرمایی و جذب آب فیلم های نازک ژلاتین [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 27-34]
 • بدیعی، فوژان اثر امواج فراصوت بر خواص فیزیکوشیمیایی نشاسته گندم [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 23-15]
 • براتی، ابوالفضل اثر پلی الکترولیتهای پلی متا کریلیک اسید بر پایداری سامانه های تعلیقی آلومینایی [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • براتی، ابوالفضل حذف یون فلوئورید از محلول آبی با استفاده از نانو‌کامپوزیت هیدروژل بر پایه نشاسته - سدیم آکریلات - نانوآلومینیم‌ اکسید [دوره 26، شماره 5، 1392، صفحه 391-381]
 • براری، محمد سنتز و شناسایی کوپلیمر دوقطعه‌ای پلی(وینیل استات)-قطعه-پلی(دی متیل سیلوکسان) به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال ید [دوره 28، شماره 6، 1394، صفحه 463-455]
 • برتولی، لوکا شکل‌شناسی و خواص الکتروشیمیایی الکترولیت پلیمری ژل‌مانند بر پایه آمیخته PVDF-HFP/PEO [دوره 34، شماره 1، 1400، صفحه 55-69]
 • بردبار، محمدصالح بررسی پراکنش نانوذرات سیلیکای اصلاح‌شده با سیلسسکویی‌اکسان‌گلیسیدل اتردار اولیگومری چندوجهی در رزین اپوکسی [دوره 34، شماره 2، 1400، صفحه 132-143]
 • برزگری، محمدرضا اصلاح خواص قیر با استفاده از آمیخته PB/PS [دوره 16، شماره 5، 1382، صفحه 303-311]
 • برزین، جلال تهیه پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی سیلانی: بررسی اثر پیوندزنی و ایجاد پیوندهای عرضی بر خواص فیزیکی و مکانیکی [دوره 11، شماره 3، 1377]
 • برزین، جلال بررسی اثر وجود افزودنی پلیمری بر شکل شناسی و کارایی لایه های غشای نانوفیلتر کامپوزیتی بر پایه پلی اتر سولفون [دوره 23، شماره 3، 1389، صفحه 213-222]
 • برزین، جلال بررسی اثر غلظت پلیمر بر رهایش داروی داکسی سایکلین هیکلیت از سامانه تشکیل شونده درمحل بر پایه پلی (لاکتید-کو- گلیکولید) [دوره 22، شماره 6، 1388، صفحه 495-505]
 • برزین، جلال ساخت غشای متقارن برپایه پلی‌اتر‌سولفون با استفاده از اعمال مرحله توقف در انعقاد [دوره 28، شماره 5، 1394، صفحه 436-421]
 • برغمدی، محمد اثر نانوصفحه‌های گرافن بر خواص رئولوژی و کششی و رفتار پخت نانوکامپوزیت‌های برپایه آمیخته‌های NBR/PVC تهیه شده با روش اختلاط مذاب [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 289-301]
 • برفورد، رابرت اصلاح خواص سطحی الاستومر EPR برای بهبود سازگاری با سیستمهای حیاتی توسط پیوندزنی لیزری مونومرهای NVP,HEMA,AAm - مونومر آکریل آمید (AAm) [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • برفورد، رابرت اصلاح خواص سطحی الاستومر EPR برای بهبود سازگاری با سیستمهای حیاتی توسط پیوند زنی لیزری مونومرهای HEMA,AAM و NVP ؛ 2- مونومرهای HEMA و NVP [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • برقعی، مهدی بررسی تولید پلی هیدروکسی آلکانوات (PHAs) در راکتور لجن فعال [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 357-353]
 • برمر، محمد سنتز الاستومرهای گرمانرم پلی یورتان و بررسی پارامترهای ساختاری موثر بر خواص آنها [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • برمر، محمد تهیه اسفنج نرم پلی یورتان سلول درشت [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • برمر، محمد مطالعه رفتار همگرایی در محلولهای آبی غلظت دهنده های پلی یورتانی رشد یافته مرحله ای [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • برمر، محمد مروری بر اثر بازدارنده‌های اشتعال در بهبود مقاومت شعله‌وری و تجزیه گرمایی اسفنج‌های پلی‌یورتان [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 3-31]
 • برمر، محمد مقایسه خواص نانوکامپوزیت های پلی یورتانی تهیه شده به دو روش مختلف [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 471-476]
 • برمر، محمد اثر متغیرهای غلظت یون‌های کلسیم و آلژینات بر خواص نانوذرات کلسیم آلژینات [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 25-32]
 • برمر، محمد اثر عامل‌های فرایند بر تهیه الاستومرهای گرمانرم پلی‌یورتان با آمیخته‌سازی واکنشی مذاب [دوره 33، شماره 1، 1399، صفحه 41-49]
 • برهانی، جلال اثر گرمایش ریز موج بر ساختار ظریف رشته های پلی استر [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • برهانی، صدیقه نقدی بر ساختار ظریف الیافی پلی استر [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • برهانی، صدیقه آبکافت قلیایی پارچه های پلی استر در محلول سدیم هیدروکسید الکلی [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • برهانی، صدیقه اثر گرمایش ریز موج بر ساختار ظریف رشته های پلی استر [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • برهانی، صدیقه بررسی تغییرات بلورینگی الیاف پلی‌استر عمل‌آوری شده با آمین به روشهای پراش پرتو ایکس و طیف‌سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • برهانی، صدیقه ارزیابی زبری سطح نانو لایه های پلی آکریلونیتریل [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 61-69]
 • برهانی، صدیقه بررسی اثر پلاسمای سرد و کم فشار بر خواص رطوبتی پارچه پلی استر [دوره 20، شماره 2، 1386، صفحه 155-163]
 • بزاز، عبدالرحیم سنتز کوپلیمر غیریونی سه قطعه ای پلی (ریسینولئیک اسید- -bاتیلن گلیکول-b- ریسینولئیک اسید) و بررسی پایدارکنندگی آن در امولسیون آب در روغن [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 457-464]
 • بزاز، عبدالرحیم سنتز و خواص رئولوژی تغلیظ‌کننده پلی(نونادکانامید- کو- اتیلن‌ گلیکول) [دوره 25، شماره 6، 1391، صفحه 459-466]
 • بزرگ، مجتبی اثر ید مولکولی و بازدارنده‌ رادیکالی 4-ترشیوبوتیل کتکول بر پلیمرشدن رادیکالی استیرن [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 95-104]
 • بصیری، لاله نانوکامپوزیت های لاستیکی بر پایه نانوخاک رس- IIR-EPDM : ریزساختار و خواص مکانیکی [دوره 24، شماره 5، 1390، صفحه 343-353]
 • بصیری، مونا بررسی سینتیک پلیمرشدن رادیکالی استیرن با استفاده از مخلوط دو آغازگر تک عاملی [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 133-140]
 • بگدلی، پوریا تعیین ترکیب کوپلیمر وینیل استات- وینیل بنزوات با طیف سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه [دوره 27، شماره 6، 1393، صفحه 422-413]
 • بنده‌علی، سمانه ساخت و بررسی عملکرد جداسازی و خواص ضدگرفتگی غشای نانوفیلتری ماتریس ترکیبی بر پایه پلی‌اتر سولفون دارای نانوذرات کبالت فریت [دوره 33، شماره 5، 1399، صفحه 385-400]
 • بنی هاشمی، احمد پلی اتر، پلی سولفون و پلی کتونهای آروماتیک مختلف به عنوان رزینهای ورقه ای [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • بنی هاشمی، احمد سنتز و بررسی خواص مشتقات کوپلیمرهای تترافلوئورواتیلن - وینیل الکل [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • بنی هاشمی، احمد نگرشی نو به واکنشهای پلیمر شدن یونی [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • بنی هاشمی، احمد از پلیمر شدن زنده تا پلیمر شدن فناناپذیر [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • بنی هاشمی، احمد تهیه و شناسایی چند کوپلیمر جدید بنزایمیدازول - اوره [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • بهارلویی، مریم سنتز نانوکامپوزیت های هیدروژل آکریل آمید و ایتاکونیک اسید با استفاده از خاک رس لاپونیت و مطالعه جذب رنگ دانه بلور بنفش [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 505-514]
 • بهاروند، حسین روشی ساده و مؤثر برای بهبود خواص مکانیکی داربست های کلاژنی به کمک پرتودهی با فرابنفش [دوره 23، شماره 5، 1389، صفحه 371-378]
 • بهبودی، علی بررسی اثر دمای حمام انعقاد بر شکل‌شناسی سطح و عملکرد غشای پلی‌اتیلنی ساخته شده به روش TIPSدر فرایند خالص‌سازی پروتئین کلاژن [دوره 28، شماره 5، 1394، صفحه 407-395]
 • بهرامی، سیدهژیر تولید داربست های نانولیفی بر پایه پلی‌کاپرولاکتون- کیتوسان- پلی‌وینیل الکل برای مهندسی بافت پوست [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 159-170]
 • بهرامی پناه، نیلوفر اثر زمان فراصوت دهی بر سنتز و مقاومت به خوردگی پوشش نانوکامپوزیت اپوکسی-خاک رس [دوره 29، شماره 4، 1395، صفحه 335-346]
 • بهرامیان، احمد رضا ارزیابی خواص گرمایی کامپوزیت‌های مقاوم به دمای زیاد در شرایط شار گرمایی مختلف [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 160-151]
 • بهرامیان، احمد رضا خواص گرمایی و مکانیکی ایروژل های هیبریدی نووالاک - سیلیکای تهیه شده با پلیمرشدن سل - ژل در محیط اشباع از بخار حلال [دوره 28، شماره 2، 1394، صفحه 168-161]
 • بهرامیان، احمد رضا سنتز نانوآلومینای صفحه‌ای و اثر آن بر تراوایی گاز در کامپوزیت اپوکسی-الیاف کربن [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 43-51]
 • بهرامیان، احمدرضا مدلسازی فرایند تخریب کامپوزیتهای فداشونده [دوره 16، شماره 5، 1382، صفحه 313-318]
 • بهرامیان، احمدرضا فنر تخت کامپوزیتی پلیمری [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • بهرامیان، احمدرضا بررسی عملکرد حفاظت گرمایی مواد تغییردهنده فاز بر پایه پلی‌اتیلن گلیکول [دوره 25، شماره 3، 1391، صفحه 193-202]
 • بهرامیان، احمدرضا اثر نانوخاک‌رس بر خواص مکانیکی و رفتار فداشوندگی عایق گرمایی بر پایه لاستیک نیتریل [دوره 25، شماره 6، 1391، صفحه 449-458]
 • بهرامیان، احمدرضا پلیمرشدن فنول فرمالدهید در محیط اشباع از بخار حلال و مطالعه ریزساختار و خواص مکانیکی ایروژل‌های نووالاک [دوره 26، شماره 5، 1392، صفحه 435-427]
 • بهرامیان، احمدرضا کارایی حفاظت گرمایی ایروژل‌های کربنی پرشده با ماده تغییر فاز منیزیم کلرید هگزاهیدرات [دوره 26، شماره 6، 1392، صفحه 535-525]
 • بهرامیان، احمدرضا اثر نانوذرات گرافیت بر پایداری گرمایی و فداشوندگی نانوکامپوزیت‌های فنولی- الیاف کربن- گرافیت [دوره 27، شماره 3، 1393، صفحه 249-241]
 • بهرامیان، احمدرضا اثر نووالاک و چندبلور لایه ای گرافیت بر نفوذ استون و مقاومت گرمایی نانوکامپوزیت های برپایه لاستیک نیتریل [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 82-73]
 • بهرامیان، احمدرضا نطریه سینتیکی استحکام شکست در پیش بینی عمر خستگی کامپوزیت‌های اپوکسی - الیاف کربن [دوره 29، شماره 5، 1395، صفحه 429-441]
 • بهرامیان، احمدرضا تحلیل فرایند اکسایش گرمایی ایروژل‌های کربنی به روش سینتیکی غیرپارامتری [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 163-176]
 • بهرامیان، احمدرضا بهبود خواص گرمایی و فداشوندگی عایق‌های فراسبک کامپوزیتی سیلیکون-چوب‌پنبه با استفاده از ایروژل نووالاک [دوره 30، شماره 6، 1396، صفحه 517-529]
 • بهرامیان، احمدرضا ساختار و بلورینگی ایروژل‌های کربنی نانوکامپوزیتی تقویت‌شده با گرافیت انبساط‌یافته بر کارایی جداسازی گازهای سوختی پارافینی [دوره 32، شماره 5، 1398، صفحه 427-438]
 • بهروز، ربیع بررسی اثر درجه استخلاف نشاسته کاتیونی در تشکیل چندلایه‌‌های نشاسته کاتیونی و آنیونی روی الیاف بازیافتی [دوره 25، شماره 1، 1391، صفحه 11-18]
 • بهزادنسب، مرتضی مروری بر روش‌های تهیه هیدروژل‌های تزریق‌پذیر تشکیل‌شونده درجا و کاربردهای آن‌ها در مهندسی بافت [دوره 33، شماره 2، 1399، صفحه 95-113]
 • بهشتی، محمد حسین مطالعه مقایسه‌ای مقاومت گرمایی، اشتعال‌پذیری و خواص مکانیکی رزین‌های پلی‌استر غیراشباع و اپوکسی [دوره 28، شماره 5، 1394، صفحه 419-409]
 • بهشتی، محمدحسین علوم و تکنولوژی پیش آغشته ها [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • بهشتی، محمدحسین اسفنجهای ساختاری [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • بهشتی، محمدحسین مطالعه اثر عوامل جفت شونده سیلانی بر کامپوزیتهای فنولی تقویت شده با الیاف شیشه [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • بهشتی، محمدحسین تعیین محلهای تزریق و خروج هوای قالب قطعات لوله ای شکل در فرایند RTM به روش تجربی و شبیه سازی عددی [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • بهشتی، محمدحسین بررسی نظری و تجربی زمان پر شدن قالب در فرایند قالبگیری انتقالی رزین [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • بهشتی، محمدحسین بررسی اثر الیاف آلفا سلولوز بر خواص ترکیبات قالبگیری ملامین - فرمالدهید [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • بهشتی، محمدحسین بررسی اثر الیاف شیشه بر خواص ترکیبات قالبگیری ملامین - فرمالدهید [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • بهشتی، محمدحسین آمیزه سازی لاستیک فنولی - نیتریل: 1- اثر رزین فنولی [دوره 14، شماره 5، 1380]
 • بهشتی، محمدحسین آمیزه سازی آلیاژهای فنولی - نیتریل : 2- بررسی اثر نوع الاستومر نیتریل [دوره 14، شماره 5، 1380]
 • بهشتی، محمدحسین سینتیک تخریب گرمایی رزینهای فنولی بکار رفته در سپرهای گرمایی فدا شونده [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • بهشتی، محمدحسین بررسی اثر نخ هیبریدی مغزه - تاب شیشه و پلی استر بر خواص مکانیکی رزین پلی استر سیر نشده [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • بهشتی، محمدحسین بهینه‌سازی پخت رزین‌های فنولی تقویت‌شده با الیاف پنبه نسوز [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • بهشتی، محمدحسین اثر نانوخاک رس بر شکل‌شناسی، خواص مکانیکی و جذب آب نانوکامپوزیت‌های بر پایه رزین وینیل استر [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 83-92]
 • بهشتی، محمدحسین اثر چگالی لایه‌میانی اسفنج پلی‌یورتان سخت بر خواص خمشی و فشاری دیواره‌های ساندویچی با جداره‌های اپوکسی - شیشه [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 3-16]
 • بهشتی، محمدحسین اثر ترکیب درصد و نوع رزین فنولی بر خواص مکانیکی و شکل شناسی نانوکامپوزیت‌های رزین فنولی [دوره 22، شماره 6، 1388، صفحه 421-428]
 • بهشتی، محمدحسین اثر نوع آغازگر بر پخت گرمایی رزین های پلی استر سیرنشده [دوره 23، شماره 5، 1389، صفحه 415-422]
 • بهشتی، محمدحسین مطالعه پخت محیطی رزین فنولی و کامپوزیت تقویت شده آن با الیاف سیلیکا [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 149-155]
 • بهشتی، محمدحسین بررسی پخت محیطی رزین های فنولی و کامپوزیت های آن [دوره 20، شماره 4، 1386، صفحه 331-336]
 • بهشتی، محمدحسین اثر فرایندهای پخت همزمان و جداگانه بر خواص ساختارهای ساندویچی فنولی [دوره 18، شماره 3، 1384، صفحه 151-157]
 • بهشتی، محمدحسین مروری بر عوامل پخت تأخیری-گرمایی رزین اپوکسی [دوره 31، شماره 5، 1397، صفحه 409-426]
 • بهشتی، محمدحسین اثر نوع و مقدار شتاب‌دهنده بر واکنش‌پذیری و رفتار پخت سامانه اپوکسی-دی‌سیان‌دی‌آمید-شتاب‌دهنده [دوره 33، شماره 4، 1399، صفحه 329-338]
 • بهشتی، محمدحسین بررسی تجربی خواص خمشی چندلایه‌‌ای‌های آلومینیم-الیاف کنف [دوره 33، شماره 4، 1399، صفحه 351-362]
 • بهشتی، محمدحسین مروری بر ترکیبات بازدارنده شعله برای رزین‌های اپوکسی [دوره 34، شماره 1، 1400، صفحه 3-27]
 • بهمن نیا، غلامرضا ساخت یک قایق پلاستیکی [دوره 2، شماره 1، 1368]
 • بهنام قادر، علی اصغر بررسی اثر افزودن نانوذرات بوهمیت بر خواص چسب‌های دندانی [دوره 23، شماره 5، 1389، صفحه 423-433]
 • بوت، کالین تهیه الکترولیتهای پلیمری از نمکهای لیتیم - کوپلیمر ( اتیلن اکسید - پروپیلن اکسید) [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • بوسمینا، مستو تغییرات برخط شکل‌شناسی آمیخته‌های پلیمری امتزاج‌ناپذیر در مجاورت اصلاح‌کننده بین‌سطحی [دوره 29، شماره 6، 1395، صفحه 571-582]
 • بوهندی، حسین بررسی اثر نوع شبکه‌ساز در پلیمرشدن رسوبی آکریلیک‌اسید [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 75-84]
 • بوهندی، حسین تهیه الکوژل بر پایه ۲- آکریل آمیدو ۲- متیل پروپان سولفونیک اسید و بررسی اثر درجه خنثی سازی بر رفتار تورمی، گرمایی و مکانیکی آن [دوره 23، شماره 2، 1389، صفحه 145-153]
 • بوهندی، حسین اثر شبکه‌سازهای دوگانه بر غلیظ‌ کننده‌های پلی‌آکریلاتی جدید سنتز شده به روش پلیمرشدن رسوبی [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 150-143]
 • بوهندی، حسین تبدیل زیست توده لیگنوسلولوزی باگاس به هیدروژل [دوره 29، شماره 5، 1395، صفحه 455-467]
 • بوهندی، حسین اصلاح شلتوک برنج با لاتکس میکروژل شبکه‌ای‌شده گلیسیدیل برای تهیه هیدروژل هیبریدی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 129-141]
 • بوهندی، حسین جذب الکل و محلول نمکی کربوپل پیوندخورده با مونومر۲-آکریل آمیدو-۲-متیل پروپان سولفونیک اسید تهیه‌شده با روش فراصوت‌دهی [دوره 32، شماره 3، 1398، صفحه 255-266]
 • بوهندی، حسین مطالعه سینتیک فرایند آمین‌کافت پلی‌(اتیلن ترفتالات) بدون استفاده از کاتالیزگر [دوره 33، شماره 5، 1399، صفحه 435-443]
 • بوهندی، حسین سنتز میکروژل ضدباکتریایی: اصلاح‌ صوت‌شیمیایی کربوپل برای کاربردهای بهداشتی [دوره 33، شماره 6، 1399، صفحه 525-535]
 • بوهندی، حسین سنتز و عامل‌دارکردن کوپلیمرهای شانه‌ای آلفااولفین (6 و 10 کربنی)-مالئیک انیدرید و کاربرد آن‌ها در نانوهیبرید سیلیکا و هیدروژل [دوره 33، شماره 6، 1399، صفحه 537-551]
 • بیات، محمد بهینه‌سازی عامل‌های مؤثر بر تهیه کوپلیمر سه‌قطعه‌ای پلی‌پروپیلن گلیکول-پلی‌گلیسیدیل نیترات-پلی‌پروپیلن گلیکول و بررسی خواص گرمایی آن [دوره 33، شماره 1، 1399، صفحه 63-73]
 • بیات، یداله بهینه‌سازی عامل‌های مؤثر بر تهیه کوپلیمر سه‌قطعه‌ای پلی‌پروپیلن گلیکول-پلی‌گلیسیدیل نیترات-پلی‌پروپیلن گلیکول و بررسی خواص گرمایی آن [دوره 33، شماره 1، 1399، صفحه 63-73]
 • بیرجندی، باقر پلیمرهای رسانای جریان الکتریسیته [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • بیگ زاده، ارسلان سنتز و شناسایی مشتقات دی آمینو دی سولفیدی و به کارگیری آنها به عنوان شتاب دهنده در فرایند پخت آمیزه های لاستیکی [دوره 20، شماره 2، 1386، صفحه 179-186]
 • بیگلری، مهرداد مطالعه تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی بطری‌های PET طی مدت ماندگاری نوشابه‌های گازدار و اثر آن روی نفوذ گاز کربن دیوکسید [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 343-339]
 • بیگم مختاری حسینی، زهرا افزایش تولید پلی هیدروکسی بوتیرات از متانول به وسیله متیلوباکتریوم اکستروکوئنس و سوبسترای مخلوط [دوره 23، شماره 5، 1389، صفحه 397-404]
 • بیگی بروجنی، سعید سنتز و شناسایی ریزبالن‌های با چگالی کم بر پایه پلی‌متیل متاکریلات [دوره 25، شماره 6، 1391، صفحه 467-475]

پ

 • پازکی فرد، شهلا اثر پوششهای دریایی مختلف بر نیروی مقاومت اصطکاکی وارد بر بدنه شناور [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • پازکی فرد، شهلا اثر مقدار بنزوئیل پراکسید بر خواص فیزیکی و مکانیکی پوشش ترافیکی دوجزئی برپایه رزین پلی‌متیل‌متاکریلات [دوره 30، شماره 6، 1396، صفحه 547-555]
 • پازوکی، معصومه میرایی امواج مکانیکی با لاستیک استیرن- بوتادی ان پر شده با ذرات پلی استیرن: اثر اندازه ذرات و بسامد موج [دوره 20، شماره 3، 1386، صفحه 227-234]
 • پازوکی فرد، شهلا تهیه رزین پلی استر کربوکسیل دار بر پایه 1، 6 - هگزان دی ال برای استفاده در پوشش های پودری گرماسخت [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • پازوکی فرد، شهلا اصلاح سطح نانوذرات سیلیکا با تیتانیم تترا ایزوپروپوکسید و بررسی خواص نورکاتالیزوری آنها [دوره 25، شماره 3، 1391، صفحه 221-230]
 • پازوکی فرد، شهلا کاربرد ترکیبات سیلانی برای بهبود چسبندگی پوشش الاستومر سیلیکونی روی آستر اپوکسی [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 33-41]
 • پاک سرشت، مریم تهیه نانو کامپوزیت های رسانای جدید از پلی آنیلین و سیلیکا در شرایط حالت جامد [دوره 29، شماره 4، 1395، صفحه 387-398]
 • پاک‌زاد، موسی اصلاح سلولوز با پیوندزدن پلی‌آکریلونیتریل به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم [دوره 28، شماره 4، 1394، صفحه 332-323]
 • پاکیزه، مجید مطالعه اثر کاتالیزور، زمان رشد و ماده فعال در سطح روی مشخصات پلیمر معدنی سیلیکا [دوره 20، شماره 2، 1386، صفحه 147-153]
 • پروازی نیا، محمود کنترل دمای راکتورهای پلیمر شدن ناپیوسته [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • پروازی نیا، محمود بررسی تجربی عوامل مؤثر بر توزیع اندازه ذرات در پلیمر شدن تعلیقی [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • پروازی نیا، محمود اثر نوع و ترکیب رقیق کننده و مقدار عامل شبکه ای کننده بر شکل شناسی توده و سطح کوپلیمر استیرن - دی وینیل بنزن درشت منفذ [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • پروین، علی ساخت و بررسی خواص مکانیکی و خون سازگاری واشر حلقه ای سیلیکونی بکار رفته در دیالیزگرهای خون [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • پروین، علی تهیه آمیزه NR/BR حاوی نانوذرات اکسید روی [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 117-124]
 • پروین زاده گشتی، مازیار اثر نوع نانوسیلیس بر خواص نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن ترفتالات- سیلیس [دوره 25، شماره 3، 1391، صفحه 203-219]
 • پزشکی مدرس، محمد مروری بر روش‌های تهیه هیدروژل‌های تزریق‌پذیر تشکیل‌شونده درجا و کاربردهای آن‌ها در مهندسی بافت [دوره 33، شماره 2، 1399، صفحه 95-113]
 • پلاشی، مریم سنتز پلی (L- لاکتید) به روش پلیمر شدن حلقه گشا در توده مذاب [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • پورافشار چنار، مهدی ساخت غشای الیاف توخالی پلی سولفون و اثر حلال و فاصله هوایی بر شکل شناسی آن [دوره 19، شماره 6، 1385]
 • پورجوادی، علی سنتز و شناسایی پلی استرهای غیر اشباع آلیفانیک خطی بر پایه سیس - 2 - بوتن - 1، 4- دیول [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • پورجوادی، علی سنتز رزین اپوکسی با بازمانده آنتراسن: 1، 4- دی هیدروکسی تریپتیسن به جای بیس فنول A [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • پورجوادی، علی تهیه فسفینو پلی آکریلیک اسید و بررسی کاربرد آن به عنوان بازدارنده رسوب [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • پورجوادی، علی سنتز کوپلیمر غیریونی سه قطعه ای پلی (ریسینولئیک اسید- -bاتیلن گلیکول-b- ریسینولئیک اسید) و بررسی پایدارکنندگی آن در امولسیون آب در روغن [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 457-464]
 • پورجوادی، علی سنتز و خواص رئولوژی تغلیظ‌کننده پلی(نونادکانامید- کو- اتیلن‌ گلیکول) [دوره 25، شماره 6، 1391، صفحه 459-466]
 • پورجوادی، علی آبکافت سلولوز با نانوکاتالیزگر مغناطیسی مایع یونی پلیمری بر پایه پلی (وینیل ایمیدازولیوم سولفونیک اسید) [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 307-318]
 • پورجوزی، محمد تفاوتهای مهم برخی خواص تخته گچ مسلح با دو نوع الیاف طبیعی (باگاس و چوب) [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • پورجوزی، محمد تهیه آلفا سلولز از خاک اره صنوبر [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • پورجوزی، محمد کاربرد طراحی مرکب مرکزی در پژوهشهای صنایع سلولوزی: خمیرسازی باگاس با دی متیل فرمامید [دوره 18، شماره 6، 1384، صفحه 345-358]
 • پورحسن، بهرام اثر نانوسیلیکا بر خواص استحکام خمشی و پایداری گرمایی نانوکامپوزیت های الیاف شیشه-رزین فنولی [دوره 29، شماره 4، 1395، صفحه 377-386]
 • پورحسن، بهرام بررسی مقاومت گرمایی نانوکامپوزیت‌های رزین فنولی-الیاف شیشه- نانوسیلیکا [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 359-371]
 • پورحسینی، محمدرضا نانو کامپوزیت لاستیک استیرن- بوتادی‌ان و سیلیکای آذرین اصلاح شده به روش پیوندزنی رزین پلی بوتادی ان هیدروکسیل دارشده [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 103-112]
 • پورحسینی، محمدرضا آمیخته پلی وینیل الکل-پلی‌اترسولفون سولفون‌دار شده برای کاربرد در غشای تبادل پروتون [دوره 29، شماره 5، 1395، صفحه 405-414]
 • پورحسینی، محمدرضا ارزیابی سازوکار طول فاصله‌انداز سیلان بر رفتار دینامیکی و تریبولوژی کامپوزیت لاستیکی استیرن بوتادی‌ان ـ سیلیکای اصلاح‌شده [دوره 30، شماره 6، 1396، صفحه 489-500]
 • پورحسینی، محمدرضا اثر افزودنی پلی(‌تترافلوئورواتیلن) پرتودهی‌شده بر خواص مکانیکی و تریبولوژیکی در کامپوزیت‌های لاستیک نیتریل [دوره 32، شماره 4، 1398، صفحه 339-348]
 • پورحسینی، محمدرضا اثر شکل‌شناسی سلول بر جذب انرژی اسفنج لاستیک نیتریل [دوره 33، شماره 6، 1399، صفحه 497-507]
 • پورخلیل، علی بررسی اثر غلظت پلیمر بر رهایش داروی داکسی سایکلین هیکلیت از سامانه تشکیل شونده درمحل بر پایه پلی (لاکتید-کو- گلیکولید) [دوره 22، شماره 6، 1388، صفحه 495-505]
 • پوررشیدی، عباس بررسی اثر پرتو الکترونی بر چند مخلوط پلی اتیلن [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • پورسرخ آبی، ویدا تهیه پلی اتیلن ایمید از پلی اتیلن سنگین و بررسی خواص فیزیکی آن [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 35-44]
 • پورسنگ، فاطمه تهیه نانوکامپوزیت های پلی یورتان - خاک رس: بررسی پراکنش خاک رس اصلاح شده در پلی‌تترا متیلن اتر گلیکول [دوره 20، شماره 3، 1386، صفحه 247-255]
 • پورعباس، بهزاد سولیتون، پلارون وبی پلارون در پلیمرهای رسانا [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • پورعباس، بهزاد مطالعه رفتار گرفتگی غشاهای ماتریس ترکیبی پلی اتیلنی حاوی نانوذرات سیلیکای سنتز شده طی فیلترکردن محلول هیومیک اسید [دوره 29، شماره 4، 1395، صفحه 347-363]
 • پورعباس خیرالدین، بهزاد الکتروپلیمر شدن تیوفن و برخی مشتقات آن [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • پورعبداله، مهدی خواص دینامیکی-مکانیکی و رسانندگی گرمایی رزین پلی‌استر دارای ذرات گرافن اکسید اصلاح‌شده [دوره 34، شماره 3، 1400، صفحه 281-297]
 • پورعلی، زری تهیه پلی‌اکسی متیلن با استفاده از فرمالدهید و تری‌اکسان [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • پورمقدسی، سهیلا بررسی اثر استیک اسید و پلی اتیلن گلیکول بر شکل شناسی و عملکرد غشای پلی وینیل الکل [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • پورمهدی، مریم سنتز و شناسایی کوپلیمرهای برپایه لیگنین بومی و آکریل آمید به روش پلیمرشدن رادیکالی پیوندی [دوره 30، شماره 6، 1396، صفحه 501-516]
 • پورمهدیان، سعید شروع تخریب در پلیمرها و پیشگیری از آن [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • پورمهدیان، سعید نقش مقاومهای پلیمری درمیکرولیتوگرافی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • پورمهدیان، سعید مطالعه اثر دما، زمان و نحوه پیش پلیمر شدن بر شکل شناسی ذرات در پلیمر شدن دوغابی پروپیلن با کاتالیزورهای ناهمگن زیگلر- ناتا [دوره 20، شماره 5، 1386، صفحه 417-428]
 • پورموسی، شادمان سنتز و بررسی خواص پلی‌آکریل‌آمید گلی‌اکسال‌دار شده به‌‌عنوان عامل مقاومت‌دهی تر و خشک در کاغذ [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 129-121]
 • پیامی، آرش جایگزینی پلی بوتادی ان پر سیس به جای انواع کم سیس در ساخت پلی استیرنهای مقاوم در برابر ضربه [دوره 14، شماره 5، 1380]
 • پیامی، آرش بهبود کربن‌دهی رزین فنولی به منظور استفاده در ساخت کامپوزیت‌های کربن ـ کربن [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 127-132]
 • پیرچراغی، غلامرضا مطالعه اثر دما، زمان و نحوه پیش پلیمر شدن بر شکل شناسی ذرات در پلیمر شدن دوغابی پروپیلن با کاتالیزورهای ناهمگن زیگلر- ناتا [دوره 20، شماره 5، 1386، صفحه 417-428]
 • پیرچراغی، غلامرضا خواص رئولوژی پراکنه ‌آبی نانوکامپوزیت برپایه‌ ‌پلی‌(آکریل‌آمید-کو-آکریلیک‌اسید) و نانولوله‌کربن [دوره 30، شماره 3، 1396، صفحه 207-219]
 • پیرچراغی، غلامرضا ساخت و شناسایی فیلترهای تف‌جوش میکرومتخلخل پلیمری [دوره 30، شماره 4، 1396، صفحه 311-323]
 • پیروزفر، حمید رنگهای مقاوم در برابر حکاکی برای تابلوهای مدار چاپی [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • پیروزفر، حمید بررسی خواص روکشهای لحیم مقاوم برای تابلوهای مدار چاپی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • پیروی، مجید ساخت و بررسی غشای کامپوزیتی فیلم نازک پلی‌آمینی بر پایه پلی‌(5،2-بنزیمیدازول) با پایداری شیمیایی زیاد [دوره 31، شماره 6، 1397، صفحه 551-561]
 • پیروی، مجید اصلاح ساختاری غشای پلیمری پلی‌اتر سولفون با نانوذرات SiO2/ZIF-8 برای فرایند اسمز مستقیم [دوره 34، شماره 1، 1400، صفحه 29-41]
 • پیشداد، عاطفه بررسی پراکنش، برهم‌کنش و ایجاد ابرساختار در نانوکامپوزیت‏های PTMEG/MWCNT [دوره 25، شماره 4، 1391، صفحه 289-300]
 • پیغمبردوست، سید جمال‌الدین تهیه چسب کامپوزیتی برپایه اپوکسی دارای پودر مس پوشش‌یافته با نقره و ارزیابی خواص الکتریکی آن [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 53-61]
 • پیغمبردوست، سید جمال‌الدین خواص فیزیکی، مکانیکی و ضدباکتری فیلم‌های نانوزیست‌کامپوزیت برپایه کربوکسی‌متیل سلولوز-نانوخاک‌رس [دوره 30، شماره 6، 1396، صفحه 557-572]
 • پیوند کرمانی، زهره سنتز نانوکامپوزیت‌های هیدروژلی بر پایه کلاژن با استفاده از مونت‌موریلونیت و مطالعه رفتار جذب سطحی کادمیم از محلول‌های آبی [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 73-82]

ت

 • تاجبخش، محمود بررسی تغییر شکل برخی از ضد اکسنده های فنولی گوگرددار به هنگام واکنش بازدارندگی اکسایشی [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • تاجداری، مهدی بررسی خواص کششی چندلایه ای های آلومینیم- الیاف شیشه [دوره 22، شماره 1، 1388، صفحه 31-39]
 • تاری، مالک کاربرد ترکیبات سیلانی برای بهبود چسبندگی پوشش الاستومر سیلیکونی روی آستر اپوکسی [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 33-41]
 • تامپسون، جرج اثر آماده سازی سطح بر استحکام چسبندگی و مقاومت در برابر خوردگی آلومینیم با پوشش پودری [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • تائبی، امیر کاربرد کیتوسان به عنوان جاذب سطحی برای رنگزدایی فاضلاب صنایع نساجی [دوره 12، شماره 4، 1378]
 • تجلی، حبیب نورشکست در پلیمرها [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • تجویدی، مهدی خواص گرمایی کامپوزیت های چوب- پلاستیک پس از حذف همی سلولوز از آرد چوب [دوره 22، شماره 3، 1388، صفحه 171-181]
 • تجویدی، مهدی اثر مقدار پرکننده و جذب آب بر رفتار خزشی کامپوزیت های ساخته شده از ضایعات پلی اتیلن سنگین و آرد MDF [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 53-59]
 • تجویدی، مهدی اثر روش اختلاط بر خواص مکانیکی کامپوزیت های چوب - پلاستیک [دوره 20، شماره 4، 1386، صفحه 361-367]
 • تحقیقات مهندسی جهاد سازندگی، مرکز کروماتوگرافی ژل تراوایی [دوره 3، شماره 2، 1369]
 • تحقیقات و توسعه علوم و تکنولوژی پلیمر، مرکز جرم مخصوص پلیمرها و روشهای اندازه گیری آن [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • تحقیقات و توسعه علوم و تکنولوژی مواد پلیمری، مرکز کاربردهایی از میکروسکوپهای نوری در شکل شناسی و بررسی خواص پلیمرها [دوره 2، شماره 4، 1368]
 • ترابی، علیرضا بررسی شکست در مواد پلیمری ترد دارای شیار V شکل در بارگذاری برشی خالص [دوره 22، شماره 1، 1388، صفحه 63-73]
 • ترابی انگجی، محمود سنتز، شناسایی و بررسی سینتیک واکنش آلکیل دار شدن ملامین فرمالدهید با متانول [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • ترکمن، جواد اصلاح چسبندگی تخته ساخته شده با پوسته برنج و سدیم سیلیکات با استفاده از دی ایزوسیانات [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 3-8]
 • ترکمن، جواد بررسی خواص تخته خرده ساخته شده با پوسته برنج و رزین اوره ـ فرمالدهید با استفاده از دی ایزوسیانات [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 95-105]
 • ترکمن، جواد اثر سولفون دار شدن بر واکنش پذیری مواد استخراجی از پوست درخت [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 53-58]
 • ترول، فرانسیس مطالعه مقدماتی انتقال انرژی در کوپلیمر فتالوسیانین - مزوپروفیرین - استیرن [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • تسوجی، محمد بررسی خواص تخته خرده حاصل از روغن سویای اپوکسی دار شده آکریلیکی _ کاه گندم [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 29-39]
 • تقدیر، الهام اثر آمیخته پلیمری SBS و HVS بر اصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی عایق های امولسیونی پایه قیری [دوره 23، شماره 4، 1389، صفحه 335-344]
 • تقوایی، سعید بررسی اثر استفاده از پرکننده سیلیکا همراه با دوده بر مقاومت در برابر خستگی آمیزه رویه تایرهای سواری [دوره 24، شماره 4، 1390، صفحه 329-337]
 • تقوایی گنجعلی، سعید سنتز و شناسایی مشتقات دی آمینو دی سولفیدی و به کارگیری آنها به عنوان شتاب دهنده در فرایند پخت آمیزه های لاستیکی [دوره 20، شماره 2، 1386، صفحه 179-186]
 • تقوایی گنجعلی، سعید تعیین مقدار ژل (اتصالات عرضی C-C) در لاستیک پلی‌بوتادی‌ان به روش گرماسنجی پویشی تفاضلی [دوره 27، شماره 3، 1393، صفحه 211-203]
 • تقی اکبری، لیلا رفتار اسفنج سخت پلی‌یورتان و دیواره های ساندویچی پلی‌یورتانی فلزپوش در برابر آتش و ارزیابی خطر مشارکت آنها در آتش‌سوزی [دوره 22، شماره 3، 1388، صفحه 183-195]
 • تقی اکبری، لیلا بررسی تجربی رفتار پلی‌استیرن انبساط‌ یافته در برابر آتش [دوره 20، شماره 3، 1386، صفحه 235-245]
 • تقی خراسانی، محمد مواد با جرم مولکولی بالا دارای استعداد ضد اکسندگی و ضد تابشی [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • تقی خراسانی، محمد اصلاح خواص سطحی الاستومر EPR برای بهبود سازگاری با سیستمهای حیاتی توسط پیوند زنی لیزری مونومرهای HEMA,AAM و NVP ؛ 2- مونومرهای HEMA و NVP [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • تقی زاده، تقی بررسی سینتیک پلیمر شدن آکریل آمید در محیط آبی با سیستم اکسایشی - کاهشی پتاسیم فرات گلیسین [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • تقی زاده، سید مجتبی بررسی اثر عاملیت در فرمول‌بندی‌های چسب آکریلیکی حساس به فشار بر خواص چسبندگی و رهایش مواد انرژی زا از سامانه تراپوستی دارو در چسب [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 493-503]
 • تقی زاده، سید مجتبی بررسی اثر عوامل دینامیکی بر تولید نانوذرات کیتوسان به روش تلفیق برای استفاده در سامانه های نوین دارورسانی [دوره 23، شماره 2، 1389، صفحه 103-110]
 • تقی زاده، سید مجتبی بررسی خواص چسبندگی آمیزه های چسب های تماسی آکریلیک- سیلیکون [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 97-105]
 • تقی زاده، سید مجتبی اثر عاملیت چسب حساس بر رفتار برون تنی رهایش دارو از سامانه ترا پوستی دارو در چسب فنتانیل [دوره 22، شماره 6، 1388، صفحه 429-437]
 • تقی زاده، سید مجتبی بررسی خواص مخاط چسبی کیتوسان [دوره 20، شماره 6، 1386، صفحه 515-519]
 • تقی زاده، سیدمجتبی روشهای نوین آزادسازی کنترل شده دارو توسط مواد پلیمری [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • تقی زاده، سیدمجتبی سنتز و شناسایی مونومر وینیلی استامینوفن و بررسی آزاد سازی دارو از آن [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • تقی زاده، سیدمجتبی اثر پوششهای دریایی مختلف بر نیروی مقاومت اصطکاکی وارد بر بدنه شناور [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • تقی زاده، سیدمجتبی رهایش پروژسترون از لاستیک سیلیکون شبکه ای شده با پرتو الکترونی و بررسی خواص مکانیکی آن [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 209-216]
 • تقی زاده، صمد پیش بینی ابعاد قطعه های قالب گیری تزریقی با استفاده از پروفیل فشار مذاب در قالب و شبکه عصبی [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 191-199]
 • تقی زاده، محمدتقی کوپلیمر شدن 2vp-MMA با سیستم آغازگر BPO-V(acac)3در حلال 2- بوتانون و محاسبه نسبتهای واکنش پذیری مونومرها [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • تقی زاده، محمدتقی بررسی سینتیک و مکانیسم پلیمر شدن پیوندی ناهمگن آکریلیک اسید بر سلولوز با آغازگر سریک آمونیوم نیترات [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • تقی گنجی، مسعود سنتز و مطالعه پلی ( 4 و'4 - اکسی بیس فنیلن پیروملیتیمید) و چند مونومر آن [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • تقی‌زاده، احمدرضا مروری بر خواص و تهیه پلیمرهای سلولی پیزوالکتریک [دوره 33، شماره 1، 1399، صفحه 3-24]
 • تقی‌زاده، سید مجتبی اثر افزاینده‌های نفوذ برسامانه‌های دارورسانی تراپوستی ضددرد به روش طراحی آزمون پاسخ رویه [دوره 26، شماره 6، 1392، صفحه 473-459]
 • تقی‌زاده، سید مجتبی تهیه و بهینه‌سازی نانوذرات نشان‌دار کیتوسان و بررسی رهایش آن از سامانه تراپوستی [دوره 28، شماره 4، 1394، صفحه 344-333]
 • تقی‌زاده، سید مجتبی تهیه چسب حساس به فشار آکریلی و بررسی عوامل مؤثر بر خواص چسبندگی آن [دوره 28، شماره 6، 1394، صفحه 476-465]
 • تقی‌زاده، سیدمجتبی تهیه کیتوسان با درجه استیل زدایی متفاوت و مقایسه روش‌ های مختلف شناسایی آن [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • تک روستا، میترا تهیه کیتوسان با درجه استیل زدایی متفاوت و مقایسه روش‌ های مختلف شناسایی آن [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • تکدستان، افشین ویژگی های فیزیکوشیمیایی زیست پلیمر کیتوسان استخراجی از پوسته میگو [دوره 27، شماره 6، 1393، صفحه 380-371]
 • تکیه معروف، باهره اثر هم‌افزایی در چقرمگی شکست آمیخته پایه اپوکسی دارای ذرات لاستیک بازیافتی [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • تکیه معروف، باهره مطالعه رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت اپوکسی - خاک رس [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • تمری، ظاهر بررسی ورقه های ریزمتخلخل PVC و PVC/NBR و کاربرد آنها در تولید کاغذ مصنوعی [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • توانایی، حسین اثر شرایط پخت و سفیدگری همزمان بر درجه سفیدی و آهار باقیمانده در پارچه های صددرصد پنبه ای [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • توانایی، حسین بررسی اثر شیرشکری ( موج موضعی) بر پارچه های پنبه ای [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • توانایی، حسین بررسی رفتار رنگینه های پراکنده در محیطهای قلیایی، کاهشی و قلیایی - کاهشی در ارتباط با رنگرزی و چاپ کالای پلی استر [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • توانایی، حسین اثر شرایط پخت و سفیدگری همزمان ( ناپیوسته) بر استحکام پارچه صد در صد پنبه ای خام [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • توانایی، محمدعلی اثر تعدادی از متغیرهای فرایندکشش بر برخی خواص نخ چند رشته ای یکسره نایلون 6 [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • توانایی، محمدعلی مروری بر شکل شناسی و ساختار ماتریس ـ لیفچه الیاف چند آمیخته ای در فرایند مذاب ریسی [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 367-388]
 • توانایی، محمدعلی مطالعه زیست‌تخریب‌پذیری فیلم آمیخته پلی‌اتیلن پرچگالی و پرک ظروف یک‌بار مصرف پلی‌لاکتیک اسید [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 27-43]
 • توزنده جانی، حسین بررسی آثار سطح مقطع و جهت‌گیری الیاف در جذب انرژی لوله‌های کامپوزیتی زیر بار محوری [دوره 20، شماره 3، 1386، صفحه 289-296]
 • توکلی، احمد سنتز و شناسایی رزول مناسب تهیه اسفنج فنولی [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • توکلی، احمد بررسی پارامترهای مؤثر در تهیه آزمایشگاهی رزول مورد استفاده در اسفنج فنولی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • توکلی، اکرم شکل‌شناسی، ریزساختار و خواص فیزیکی- مکانیکی قیر پاسارگاد اصلاح شده با کوپلیمر اتیلن-وینیل استات (EVA) و نانوخاک‌رس [دوره 28، شماره 4، 1394، صفحه 299-289]
 • توکلی، اکرم بررسی اثر افزودنی لیتیم کلرید و دمای حمام انعقاد بر ساختار و عملکرد غشاهای PVDF [دوره 28، شماره 4، 1394، صفحه 311-301]
 • توکلی، تورج بررسی عوامل موثر بر کوپلیمر شدن دوغابی آکریلونیتریل - وینیل استات برای تهیه الیاف آکریلیک [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • توکلی، محمد تهیه پلی اتیلن ایمید از پلی اتیلن سنگین و بررسی خواص فیزیکی آن [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 35-44]
 • توکلی، میترا بررسی اثر نوع سازگارکننده بر خواص نانوکامپوزیت‌های پایه الاستومر SBR - نانورس اصلاح شده [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 65-74]
 • توکلی، میترا اثر نانوخاک‌رس اصلاح شده بر اکسایش نوری فیلم‌های کشاورزی پلی‌اتیلن کم‌چگالی (LDPE)-اتیلن وینیل استات (EVA) حاوی کلسیم استئارات به‌عنوان کمک‌اکسنده [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 45-54]
 • توکلی، میترا مطالعه خواص آمیخته SBR/ENR50 دارای پرکننده دوتایی نانوخاک‌رس و دوده پخت شده با پرتو الکترونی [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 127-137]
 • توکلی، میترا رسانندگی الکتریکی آمیخته پلی‌اتیلن پرچگالی-پلی‌آمید 6 القایی با نانولوله کربن چنددیواره [دوره 33، شماره 2، 1399، صفحه 125-136]
 • تیت، پیتر مطالعه اثر غلظت تری اتیل آلومینیم و دما بر سرعت پلیمر شدن پروپیلن: شاخص تک آرایشی و Mv [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • تیموری، محمدباقر کوپلیمرشدن اتیلن و پروپیلن با استفاده از کاتالیزور نسل چهارم زیگلر- ناتا : بررسی اثر کمک کاتالیزور، الکترون دهنده خارجی و هیدروژن [دوره 20، شماره 3، 1386، صفحه 281-287]

ث

 • ثابت، سیدعلیرضا ساخت میلگردهای کامپوزیتی و بررسی اتصال آنها به بتن [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • ثابت زاده، مریم پیش‌بینی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های پلی‌اتیلن سبک - نشاسته گرمانرم با استفاده از سامانه استنتاج فازی- عصبی تطبیقی [دوره 25، شماره 3، 1391، صفحه 171-180]
 • ثابت‌زاده، مریم اثر نانوذرات خاک‌رس بر خواص جریان و گرمایی آمیخته پلی‌پروپیلن- کوپلیمر (استیرن - اتیلن - بوتیلن – استیرن) پیوندخورده با مالئیک انیدرید [دوره 26، شماره 5، 1392، صفحه 412-403]

ج

 • جان‌قمصری، یوسف ساخت و ارزیابی جاذب‌های ایروژلی پلیمری بر پایه الیاف پلی‌آکریلونیتریل برای حذف آلاینده‌های نفتی از آب دریا [دوره 34، شماره 3، 1400، صفحه 299-311]
 • جاودانی بافکر، جلیل پلی(استیرن-alt-مالئیک انیدرید) مزدوج با اسپرمین: سنتز، فعالیت ضدباکتری و حساسیت آنتی‌بیوتیکی [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 15-26]
 • جایمند، مهدی تهیه نانوکامپوزیت پلی استیرن پرشاخه با پلیمرشدن رادیکالی زنده و روش بین لایه ای شدن در محلول و شناسایی آن [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 433-443]
 • جای‌مند، مهدی سنتز و شناسایی کوپلیمر پلی(‌پروپیلن-‌استیرن) پیوندخورده به نانولوله کربن چنددیواره با پلیمرشدن رادیکالی زنده واسطه نیتروکسیدی و روش میان‌لایه‌ای‌شدن در محلول [دوره 33، شماره 5، 1399، صفحه 401-417]
 • جباری، اسماعیل بررسی اثر مقدار هیدروژل بر خواص کامپوزیت ساخته شده بر پایه ماتریس لاستیک سیلیکون RTV و فاز گسسته پلی (آکریلیک اسید) شبکه ای شده [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • جباری، اسماعیل طراحی و ساخت داربست‌های هیبریدی متخلخل زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه کیتوسان-ژلاتین-تری‌فسفات کلسیم برای مهندسی بافت [دوره 20، شماره 3، 1386، صفحه 297-308]
 • جعفرزاده، یونس ساخت غشاهای پلی اتیلنی دارای زئولیت ZSM-5 به روش جدایی فاز با القای گرمایی [دوره 27، شماره 5، 1393، صفحه 371-359]
 • جعفرزاده، یونس بررسی اثر افزودنی لیتیم کلرید و دمای حمام انعقاد بر ساختار و عملکرد غشاهای PVDF [دوره 28، شماره 4، 1394، صفحه 311-301]
 • جعفرزاده، یونس آثار نانوذرات TiO2 و ZnO بر ساختار و رفتار گرفتگی غشاهای پلی‌اتیلنی [دوره 28، شماره 6، 1394، صفحه 493-477]
 • جعفرزاده، یونس ساخت، شناسایی و بررسی سازوکارهای گرفتگی غشاهای PVDF محتوی نانوذرات تیتانیم دی اکسید [دوره 29، شماره 6، 1395، صفحه 543-558]
 • جعفرزاده، یونس اثر غلظت سیال نافذ و دمای حمام انعقاد بر ساختار و عملکرد غشاهای الیاف نازک توخالی پلی‌سولفون در جداسازی کلاژن [دوره 29، شماره 6، 1395، صفحه 559-570]
 • جعفرزاده حقیقی فرد، نعمت الله ویژگی های فیزیکوشیمیایی زیست پلیمر کیتوسان استخراجی از پوسته میگو [دوره 27، شماره 6، 1393، صفحه 380-371]
 • جعفری، سید حسن ارزیابی رفتار رئولوژیکی مذاب آمیخته های پلی تری متیلن ترفتالات- پلی اتیلن و پلی تری متیلن ترفتالات- پلی آمید ۱۲ با مدل های امولسیونی و میکرومکانیکی [دوره 22، شماره 5، 1388، صفحه 399-407]
 • جعفری، سید حسن مطالعه رئولوژِی دینامیکی آمیخته های پلی اتیلن سبک و سنگین با کوپلیمر اتیلن - وینیل استات در حالت مذاب [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 229-234]
 • جعفری، سید حسن بررسی اثر سازگار کننده واکنش پذیر بر خواص گرمایی، گرمامکانیکی، شکل شناسی و رئولوژی آمیخته های پلی تری متیلن ترفتالات و متالوسن پلی اتیلن سبک خطی [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 151-161]
 • جعفری، سیدحسن توسعه شکل‌شناسی به‌هم ‌پیوسته در طول اکسترودر دومارپیچی همسوگرد و اثر آن بر خواص استحکام ضربه‌ای آمیخته سازگار شده PA۶/ABS [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 41-52]
 • جعفری، سیدحسن بررسی اثر سامانه هیبرید بازدارنده اشتعال تری فنیل فسفات- نانوخاک رس بر اشتعال پذیری و خواص مکانیکی آمیزه PC/ABS [دوره 23، شماره 6، 1389، صفحه 475-485]
 • جعفری، سیدحسن شکل شناسی و خواس ویسکوالاستیک خطی آمیخته های HDPE/EVA و LDPE/EVA در حالت مذاب [دوره 18، شماره 5، 1384، صفحه 319-324]
 • جعفری، سیدحسن مطالعه مقایسه ای اثر نانوآلومینا و نانولوله های کربنی بر پایداری گرمایی، استحکام چسبندگی و شکل شناسی چسب های اپوکسی [دوره 27، شماره 6، 1393، صفحه 369-361]
 • جعفری، فرید اثر افزودنی پلی(‌تترافلوئورواتیلن) پرتودهی‌شده بر خواص مکانیکی و تریبولوژیکی در کامپوزیت‌های لاستیک نیتریل [دوره 32، شماره 4، 1398، صفحه 339-348]
 • جعفری، محمدرضا ساخت یک پروتز چشمی پلیمری برای درمان بیماری آب سیاه [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • جعفری، مصطفی اصلاح سطح نانوذرات ایندیم قلع اکسید برای بهبود توزیع آن در ماتریس پلیمری اپوکسی- سیلیکا [دوره 27، شماره 4، 1393، صفحه 289-281]
 • جعفری عنصررودی، هاجر مدل سازی رهایش دارو از سامانه نوین پلیمری پاسخگو به دما [دوره 20، شماره 3، 1386، صفحه 257-269]
 • جعفریان، آرش ارزیابی آرایش یافتگی الیاف در لوله های تولیدی با استفاده از سامانه حدیده چرخان [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • جعفری‌فرد، سمانه اثر پلیمرهای پرشاخه بر رفتار پخت مرکب چاپ جوهرافشان فرابنفش پز [دوره 29، شماره 3، 1395، صفحه 276-285]
 • جغتائی، محمدتقی تولید داربست های نانولیفی بر پایه پلی‌کاپرولاکتون- کیتوسان- پلی‌وینیل الکل برای مهندسی بافت پوست [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 159-170]
 • جلال، راضیه پلی(استیرن-alt-مالئیک انیدرید) مزدوج با اسپرمین: سنتز، فعالیت ضدباکتری و حساسیت آنتی‌بیوتیکی [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 15-26]
 • جلال برزین، تهیه پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی سیلانی: بررسی عوامل موثر بر فرایند پیوندزنی و ایجاد پیوندهای عرضی [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • جلال ظهوریان مهر، محمد مواد جاذب مایعات هیدروکربنی، قسمت دوم: سنتز بهینه کوپلیمر پیوندی باگاس - شبکه پلی استیرن [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • جلالی، خشایار سنتز لاکهای ارگانوسول PVC برای پوششهای درون قوطیهای مواد غذایی [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • جلالی آرانی، اعظم روش وولکانش پیوسته برای آمیزه های اکسترودری [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • جلالی آرانی، اعظم نفوذ مولکولی تولوئن در کامپوزیت‌‍‌های لاستیک طبیعی پرشده با کربنات کلسیم [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 137-150]
 • جلالی آرانی، اعظم بررسی اثر افزودن الیاف چرم بر مشخصه های وولکانش و خواص فیزیکی - مکانیکی آمیزه های الاستومری [دوره 20، شماره 4، 1386، صفحه 391-397]
 • جلالی ترشیزی، حسین خالص سازی، شناسایی و کاربرد پلی ساکاریدهای صمغ باریجه به عنوان پلیمر طبیعی افزاینده مقاومت خشک کاغذ بازیافتی از کارتن های کنگره ای کهنه [دوره 23، شماره 4، 1389، صفحه 345-353]
 • جلایر، پرتو مهندسی ما کرومولکولها به روشهای پلیمر شدن آنیونی [دوره 3، شماره 1، 1369]
 • جلایر، پرتو گاز کروماتوگرافی پیزولیزی پلیمرها [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • جلیل‌نژاد، الهام کاربرد هیدروژل‌ها در حذف آلاینده‌های آبی با روش جذب ‌سطحی [دوره 31، شماره 6، 1397، صفحه 499-518]
 • جلیلی، روح اله الکتروریسی نانوالیاف پلی آکریلونیتریل تک محوری موازی و آرایش یافته به وسیله جمع کننده های فاصله دار [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 241-248]
 • جلیلی، روح اله بررسی عوامل موثر بر مقدار تولید نانوالیاف پلی آکریلونیتریل الکتروریسی شده [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 121-130]
 • جلیلی، کیومرث اثر میکروتوپوگرافی سطحی بر ترشوندگی فیلم پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان: ابرآب‌گریزی [دوره 33، شماره 1، 1399، صفحه 51-62]
 • جلیلی مقدم، مینا تاثیر شرایط فراورش بر روی جهتگیری وخواص فیلم دمیده شده پلی اتیلن [دوره 2، شماره 4، 1368]
 • جلیلی مقدم، مینا بررسی و بهبود خواص ضایعات پلی اتیلنی [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • جلیلیان، سید مهرداد اثر فرمول‌بندی‌های مختلف بر واکنش ‌پلیمرشدن امولسیونی وینیل‌کلرید [دوره 24، شماره 3، 1390، صفحه 205-214]
 • جلیلیان، سید مهرداد بررسی ریزساختار پلی وینیل کلرید به وسیله روش های رزونانس مغناطیسی هسته یک و دو بعدی [دوره 23، شماره 4، 1389، صفحه 311-321]
 • جلیلیان، سید مهرداد تعیین نسبت‌های واکنش‌پذیری مونومرها درکوپلیمرشدن اتیل آکریلات-متاکریلیک اسید با استفاده از روش‌های برون خطی 1H NMR [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 31-42]
 • جلیلیان، سید مهرداد بررسی پارامترهای پلیمرشدن استرهای متاکریلیک اسید به‌عنوان بهبوددهنده شاخص گرانروی در روانسازها [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 123-134]
 • جلیلیان، سیدمهرداد مکانیسم انتقال در پلیمرهای شبکه ای [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • جلیلیان، سیدمهرداد اثر حلال‌های قطبی مختلف و غلظت پایدارکننده و کمک‌پایدارکننده بر پلیمرشدن پراکنشی استیرن [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 171-181]
 • جلیلیان، مهرداد سینتیک پلیمرشدن توده گرمایی دمازیاد متیل‌ استیرن [دوره 32، شماره 3، 1398، صفحه 225-238]
 • جم جاه، رقیه راکتورهای شیمیایی [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • جم جاه، رقیه بررسی پلیمر شدن اتیلن با استفاده از کاتالیزور فعال زیگلر - ناتا بر اساس تیتانیم تترا کلرید نگهداری شده روی منیزیم اتوکسید [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • جم جاه، رقیه پلیمر شدن دوغابی پروپیلن با استفاده از کاتالیزور ناهمگن فعال زیگلر - ناتاMgCl2[Mg(OEt)2]/TiCl4/DNBP/TEA/DMDCHS [دوره 11، شماره 4، 1377]
 • جم جاه، رقیه مطالعه تغییرات ترکیب شیمیایی الاستومر EPDM سنتز شده با کاتالیزور زیگلر - ناتا بر پایه وانادیم طی واکنش ترپلیمر شدن [دوره 16، شماره 5، 1382]
 • جمال امیدی، مجید مروری بر مقاومت ضربه ای کامپوزیت‌های پلیمری تقویت شده با الیاف [دوره 24، شماره 4، 1390، صفحه 255-277]
 • جمال امیدی، مجید بررسی آثار سطح مقطع و جهت‌گیری الیاف در جذب انرژی لوله‌های کامپوزیتی زیر بار محوری [دوره 20، شماره 3، 1386، صفحه 289-296]
 • جمالی فیروزآبادی، وحیده هیدروژل نانوکامپوزیتی پلی(وینیل‌الکل)-کیتوسان-نانوخاک‌رس-نانونقره پاسخگو به محرک سه‌گانه [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 3-14]
 • جمشیدبیگی، شهره هیدروژل‌های نانومغناطیسی بر پایه کربوکسی‌متیل‌سلولوز-خاک دیاتومه پیوندخورده با آکریل‌آمید برای جذب رنگینه کاتیونی بنفش بلوری [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 171-185]
 • جمشیدی، احمد تعیین مقدار گلوکوز به روش آمپرسنجی با استفاده از الکترود اصلاح شده پلی‌آنیلین – گلوتارآلدهید- گلوکوز اکسیداز [دوره 25، شماره 6، 1391، صفحه 421-431]
 • جمشیدی، هاجر تهیه پلی الکترولیت آنیونی بر پایه آکریل آمید به عنوان تثبیت کننده خاک [دوره 24، شماره 4، 1390، صفحه 291-300]
 • جمشیدی، هاجر تهیه ‌و شناسایی نانوکامپوزیت هیبریدی پلی‌آکریل‌آمید - نانوذرات سیلیکا [دوره 25، شماره 5، 1391، صفحه 405-414]
 • جمشیدی، هاجر نقش پلیمرها در توسعه مواد تغییر فاز برای ذخیره انرژی: مروری بر روش‌های کپسول‌دارشدن و کاربردهای آن‌ها [دوره 33، شماره 3، 1399، صفحه 179-212]
 • جمشیدی، هاجر مروری بر اسیدهای زیست‌پایه در تولید هیدروژل‌های پلیمر اَبَرجاذب هیبریدی [دوره 34، شماره 3، 1400، صفحه 207-231]
 • جمشیدی کلجاهی، نسرین زیست نانوکامپوزیت بر پایه نشاسته نرم‌شده شامل نانوتاربلورسلولوز و نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید: مطالعه ساختار و نفوذپذیری بخار آب [دوره 27، شماره 3، 1393، صفحه 192-179]
 • جنانی، حامد تولید اسفنج میکروسلولی سلول‌باز در فرایند ناپیوسته از پلی‌استیرن به‌ وسیله سیال ابربحرانی دیوکسید کربن [دوره 23، شماره 3، 1389، صفحه 223-234]
 • جهان بیگلری، مریم رفتار رنگی پارچه پلی‌استر پوششی یافته با نانوذرات پلی‌( ۳- متیل تیوفن) رسانا [دوره 25، شماره 4، 1391، صفحه 277-287]
 • جهان زاد، فاطمه بررسی سینتیک پلیمر شدن جرمی متیل متاکریلات [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • جهان لتیباری، احمد اثر عامل براق کننده بر خواص نوری و نور پایداری خمیر کاغذ CMP رنگبری شده با هیدروژن پروکسید و سدیم بوروهیدرید [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • جهانزاد، فاطمه ارائه مدل ریاضی برای تعیین رفتار سینتیکی پلیمر شدن استیرن [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • جهانشاهی، محسن ساخت و بررسی غشای کامپوزیتی فیلم نازک پلی‌آمینی بر پایه پلی‌(5،2-بنزیمیدازول) با پایداری شیمیایی زیاد [دوره 31، شماره 6، 1397، صفحه 551-561]
 • جهانگرد، محمدجواد اصلاح سطح غشای الیاف توخالی PVDF-CTFE با درشت‌مولکول‌های اصلاح‌کننده سطح برای جذب و حذف کربن دی‌اکسید [دوره 33، شماره 3، 1399، صفحه 213-227]
 • جهانی، مهران اثر ساختار عامل پخت آمینی آروماتیک بر فشردگی مولکولی و خواص مکانیکی رزین اپوکسی پخت‌شده [دوره 32، شماره 3، 1398، صفحه 267-276]
 • جهانی، یوسف مواد آبلیتیو یا عایقهای فدا شونده [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • جهانی، یوسف بررسی سینتیک پخت و تخریب پلیمرها به کمک تجزیه گرمایی [دوره 3، شماره 4، 1369]
 • جهانی، یوسف بررسی سینتیک پخت رزینهای فنولی - نووالاک [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • جهانی، یوسف بررسی اثر سامانه هیبرید بازدارنده اشتعال تری فنیل فسفات- نانوخاک رس بر اشتعال پذیری و خواص مکانیکی آمیزه PC/ABS [دوره 23، شماره 6، 1389، صفحه 475-485]
 • جهانی، یوسف اثر غلظت عامل هسته‌زا بر سینتیک بلورش مذاب ناهم‌دمای کوپلیمر ضربه‌ای پلی‌پروپیلن در هسته‌زایی بتا [دوره 34، شماره 2، 1400، صفحه 192-203]
 • جوادی، سید محمد شبیه سازی فرایند قالب گیری تزریقی شامل مراحل پرشدن قالب و پخت آمیزه [دوره 24، شماره 4، 1390، صفحه 317-327]
 • جوانبخت، سانازگلی خواص گرمامکانیکی نانوکامپوزیت‌های پلی‌اتیلن اکسید-‌‌نانوالیاف کیتین تهیه شد‌‌‌ه با روش مکانیکی [دوره 30، شماره 3، 1396، صفحه 247-254]
 • جودار، عفت اثر نانوخاک رس بر شکل‌شناسی، خواص مکانیکی و جذب آب نانوکامپوزیت‌های بر پایه رزین وینیل استر [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 83-92]
 • جورابلو، علیرضا بررسی اثر عاملیت در فرمول‌بندی‌های چسب آکریلیکی حساس به فشار بر خواص چسبندگی و رهایش مواد انرژی زا از سامانه تراپوستی دارو در چسب [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 493-503]
 • جوزق‌کار، محمدرضا اثر حلال‌های قطبی مختلف و غلظت پایدارکننده و کمک‌پایدارکننده بر پلیمرشدن پراکنشی استیرن [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 171-181]
 • جوزق‌کار، محمدرضا سینتیک پلیمرشدن توده گرمایی دمازیاد متیل‌ استیرن [دوره 32، شماره 3، 1398، صفحه 225-238]
 • جولایی، محمدمهدی اصلاح ساختار پارچه پلی استر سه بعدی دوجداره با بتاسیکلودکسترین و سیتریک اسید [دوره 21، شماره 4، 1387، صفحه 297-305]
 • جوهری، مجیدصفر توسعه روش قیطان بافی ـ پولتروژن و بررسی خواص مکانیکی میله‌های کامپوزیتی تولید شده با این روش [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 141-149]
 • جویباری، حمید فتاحی الکتروریسی الیاف نانومتخلخل سلولوز استات در جو مرطوب [دوره 28، شماره 6، 1394، صفحه 504-495]

چ

 • چاووشی، آرش بررسی اثر ذرات نانوخاک رس و عمل آوری گرمایی با ریزموج بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت گرد MDF - پلی پروپیلن [دوره 25، شماره 4، 1391، صفحه 323-331]
 • چرخچی، عباس نورتابی شیمیایی پلی امید 6 [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • چرخچی، عباس نورتابی شیمیایی پلی آمیدها: 2- مکانیسم و سینتیک اکسایش [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • چهارمحالی، مجید اثر مقدار پرکننده و جذب آب بر رفتار خزشی کامپوزیت های ساخته شده از ضایعات پلی اتیلن سنگین و آرد MDF [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 53-59]
 • چهارمحالی، مجید اثر روش اختلاط بر خواص مکانیکی کامپوزیت های چوب - پلاستیک [دوره 20، شماره 4، 1386، صفحه 361-367]

ح

 • حا جی ابراهیمی، محمد بررسی تجربی عوامل مؤثر بر توزیع اندازه ذرات در پلیمر شدن تعلیقی [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • حاتم زاده، مریم سنتز پلی پارا آمینواستیرن از همو پلیمر و کو پلیمر ۴- کلرومتیل استیرن- استیرن [دوره 23، شماره 6، 1389، صفحه 455-465]
 • حاتمی، لیلا سنتز و تعیین مشخصات لاتکس نانوکامپوزیت پلی(‌استیرن- کو- بوتیل‌آکریلات)- خاک رس به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم در جا در محیط ریز‌امولسیون: استفاده از فعال‌کننده تولید‌شده با انتقال الکترون [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 55-67]
 • حاتمی، لیلا سنتز نانوکامپوزیت پلی‌(استیرن‌ـ کوـ بوتیل‌ آکریلات) - خاک رس به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم درجا با استفاده از فعال‌کننده تولید شده با انتقال الکترون [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 101-112]
 • حاجی ابراهیمی، محمد اثر نوع و ترکیب رقیق کننده و مقدار عامل شبکه ای کننده بر شکل شناسی توده و سطح کوپلیمر استیرن - دی وینیل بنزن درشت منفذ [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • حاجی‌ باقریان، مهدی سنتز میکروژل ضدباکتریایی: اصلاح‌ صوت‌شیمیایی کربوپل برای کاربردهای بهداشتی [دوره 33، شماره 6، 1399، صفحه 525-535]
 • حاجی حسینی، مریم مطالعه خواص و عملکرد عایق کامپوزیتی بر پایه رزین اپوکسی- الیاف پنبه [دوره 23، شماره 3، 1389، صفحه 203-211]
 • حاجی حسینی، مریم بهبود کربن‌دهی رزین فنولی به منظور استفاده در ساخت کامپوزیت‌های کربن ـ کربن [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 127-132]
 • حاجی حیدری، داریوش سنتز پلیمرهای عامل دار [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • حاجی حیدری، داریوش کاربرد پلیمرهای عامل دار در شیمی و سنتز ترکیبات آلی [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • حاجی حیدری، داریوش رنگهای خوراکی پلیمری [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • حاجی حیدری، داریوش کاربرد رزینهای فنولی در فراورده های نسوز [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • حاجی شفیعی، نسیم تهیه میکروکپسولهای دارای اسانس پرتقال و بررسی برخی پارامترهای موثر بر کیفیت آنها [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • حاجی عبدالرسولی، مهدی اثر اصلاح‌کننده نانوخاک‌رس و سازگارکننده بر توسعه شکل‌شناسی و سینتیک بلوری‌شدن سرد نانوکامپوزیت‌های پلی‌لاکتید-پلی‌اتیلن-مونت‌موریلونیت [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 251-264]
 • حاجیان، مرتضی بررسی عوامل موثر بر کوپلیمر شدن دوغابی آکریلونیتریل - وینیل استات برای تهیه الیاف آکریلیک [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • حاجیان، مرتضی تهیه فیلم پلی‌وینیل‌بوتیرال و بررسی خواص مکانیکی و شفافیت نوری آن [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 125-131]
 • حاجی‌باقریان، مهدی ارتباط زیست‌تخریب‌پذیری با شکل‌شناسی و خواص مکانیکی آمیخته‌های پلی‌اولفین الاستومر-نشاسته [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 69-79]
 • حامدی سنگری، حسن مطالعه رفتار گرفتگی غشاهای ماتریس ترکیبی پلی اتیلنی حاوی نانوذرات سیلیکای سنتز شده طی فیلترکردن محلول هیومیک اسید [دوره 29، شماره 4، 1395، صفحه 347-363]
 • حبیب اله زرگر، محمدرضا مطالعه تخریب نور شیمیایی کالای پنبه ای رنگرزی شده با رنگهای خمی [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • حبیبی، علی مدلسازی دینامیکی حدیده های اکسترودر به روش اجزای حجمی محدود [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • حجازی، سحاب مطالعه ساختار شیمیایی لیگنین از راه انحلال چوب در حلال یونی ۱-بوتیل-۳-متیل ایمیدازولیوم کلرید [دوره 24، شماره 4، 1390، صفحه 279-289]
 • حجتی، سید محمودرضا ساخت و بررسی خواص کامپوزیت هیدروژل ابرجاذب آکریل آمید-آکریلیک اسید و زئولیت برای مصارف کشاورزی [دوره 30، شماره 5، 1396، صفحه 391-404]
 • حجتی، محمودرضا ساخت حسگر گازی برپایه نانوکامپوزیت پلیمر برای شناسایی کیفی هیدروژن سولفید [دوره 29، شماره 5، 1395، صفحه 443-454]
 • حجتی، مهدی سینتیک پخت، گرمای واکنش و گرانروی رزین آرالدیت 556- LY [دوره 11، شماره 3، 1377]
 • حجتی، مهدی نفوذپذیری پارچه های تقویت کننده مورد استفاده در روش RTM [دوره 11، شماره 4، 1377]
 • حجتی امامی، شهریار روشی ساده و مؤثر برای بهبود خواص مکانیکی داربست های کلاژنی به کمک پرتودهی با فرابنفش [دوره 23، شماره 5، 1389، صفحه 371-378]
 • حداد، رضا ساخت غشای نانوالیاف کامپوزیتی پلی‌آکریلونیتریل-پلی‌اکسومولیبدات به‌عنوان لایه محافظ در منسوجات محافظ با الکتروریسی [دوره 33، شماره 4، 1399، صفحه 305-314]
 • حدادی، امیر هوشنگ کاربرد طراحی آزمون، مدل سازی سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی در مطالعه سایش آمیزه لاستیکی [دوره 28، شماره 3، 1394، صفحه 209-197]
 • حدادی، سید آرش ساخت نانوکامپوزیت‌ پلی‌وینیل‌استات- نانوذرات سیلیکای کلوئیدی به روش پلیمرشدن امولسیونی و مطالعه‌ خواص مکانیکی، گرمایی و رئولوژی [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 151-161]
 • حدادی، وحید اثر آمیخته پلیمری SBS و HVS بر اصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی عایق های امولسیونی پایه قیری [دوره 23، شماره 4، 1389، صفحه 335-344]
 • حدادی، وحید خواص مکانیکی آمیخته پلی پروپیلن بازیافتی با قیرهای دمیده و نرم [دوره 20، شماره 6، 1386، صفحه 539-550]
 • حدادی، وحید خواص مکانیکی کامپوزیت های الیاف نبافته پلی استر و قیر پلیمری [دوره 20، شماره 5، 1386، صفحه 489-502]
 • حدادی، وحید اثر غلظت و اندازه پودر لاستیک بر خواص رئولوژیکی و انعطاف‌پذیری قیر [دوره 32، شماره 6، 1398، صفحه 475-483]
 • حدادی اصل، وحید ارزیابی کمی و دقیق ریزساختار کوپلیمرهای خطی دوتایی با روش شبیه سازی مونت کارلو [دوره 19، شماره 6، 1385]
 • حدادی اصل، وحید بررسی عوامل موثر بر سینتیک پلیمر شدن پلی اتیلن سنگین [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • حدادی اصل، وحید سنتز و تعیین مشخصات لاتکس نانوکامپوزیت پلی(‌استیرن- کو- بوتیل‌آکریلات)- خاک رس به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم در جا در محیط ریز‌امولسیون: استفاده از فعال‌کننده تولید‌شده با انتقال الکترون [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 55-67]
 • حدادی اصل، وحید سنتز نانوکامپوزیت پلی‌(استیرن‌ـ کوـ بوتیل‌ آکریلات) - خاک رس به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم درجا با استفاده از فعال‌کننده تولید شده با انتقال الکترون [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 101-112]
 • حدادی اصل، وحید اثر هیدروژن و کومونومر بر سینتیک پلیمرشدن دوغابی اتیلن و خواص پلی‌اتیلن تولیدشده با کاتالیزور TiCl۴/MgCl۲/AlEt۳ [دوره 22، شماره 1، 1388، صفحه 3-10]
 • حدادی اصل، وحید بررسی اثر تغییرات غلظت واکنش‌دهنده‌ها بر سینتیک تهیه پلی‌آکریلونیتریل به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 53-64]
 • حدادی اصل، وحید مقایسه پلیمرشدن رادیکال آزاد و پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم استیرن با استفاده از روش مونت‌کارلو با در نظر گرفتن اثر تحرک زنجیر [دوره 23، شماره 5، 1389، صفحه 387-395]
 • حدادی اصل، وحید مطالعه پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم استیرن با در نظر گرفتن اثر ژل به روش شبیه سازی مونت‌کارلو [دوره 22، شماره 1، 1388، صفحه 11-19]
 • حدادی اصل، وحید نظریه اختتام رادیکال حدواسط در توضیح سینتیک پلیمرشدن RAFT و مقایسه با نتایج تجربی [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 503-513]
 • حدادی اصل، وحید مدل‌سازی با استفاده از معادلات ممان‌ها برای بررسی نقش تنوع مراکز فعال در سینتیک هموپلیمرشدن اتیلن [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 431-444]
 • حدادی اصل، وحید بررسی واکنش پلیمرشدن دوغابی اتیلن با استفاده از کاتالیزورهای زیگلر- ناتا: ارائه مدل سینتیکی و به دست آوردن معادله سرعت مصرف کلی مونومر [دوره 20، شماره 6، 1386، صفحه 521-527]
 • حدادی اصل، وحید بررسی اثر پارامترهای سینتیکی مختلف بر سنتز پلی‌اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 141-148]
 • حدادی اصل، وحید پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم استیرن در مجاورت نانوذرات میان‌متخلخل سیلیکا: کاربرد فنون آغاز معکوس، معکوس و نرمال هم‌زمان [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 90-79]
 • حدادی اصل، وحید سنتز نانوکامپوزیت‌های پلی‌استیرن/‌MCM–41 به روش‌های AGET ATRP و ARGET ATRP [دوره 28، شماره 3، 1394، صفحه 255-243]
 • حدادی اصل، وحید اثر افزودن پلورونیک به بستر پلی‌کاپرولاکتون برای افزایش آبدوستی آمیخته با روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 29، شماره 3، 1395، صفحه 286-300]
 • حدادی اصل*، وحید تهیه نانوکامپوزیت پلی‌استیرن به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم درجا: بررسی سینتیک واکنش در مجاورت خاک رس [دوره 22، شماره 4، 1388، صفحه 261-272]
 • حسن آجیلی، شادی بررسی و بهینه سازی خواص مکانیکی و شکل شناسی آمیخته سه جزئی PP/PU/EVA بر اساس طراحی آزمایش با روش تاگوچی [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 91-99]
 • حسن آجیلی، شادی ساخت حسگر گازی برپایه نانوکامپوزیت پلیمر برای شناسایی کیفی هیدروژن سولفید [دوره 29، شماره 5، 1395، صفحه 443-454]
 • حسن آجیلی، شادی اثر افزودن پلی‌یورتان و نانوذرات سیلیکا بر خواص رسانندگی غشای پلی‌اتر سولفون سولفون‌دارشده [دوره 32، شماره 4، 1398، صفحه 349-365]
 • حسن پور، سرور پخت تابشی رزین پلی استر سیرنشده و اپوکسی [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • حسن پور، سرور بررسی اثر دی بوتیل فتالات بر نور پایدارسازی پلی متیل متاکریلات [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • حسن پور، سرور بررسی تخریب نوری - زیستی فیلمهای پلی اتیلنی پرشده با نشاسته در شرایط جوی تهران [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • حسن جعفری، سید مطالعه رفتار رئولوژیکی دینامیکی پلی اتیلن پرشده با دوده [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • حسن نژاد، مهدی بررسی خواص الیاف تولیدی از پلی پروپیلن اصلاح شده با پلی اتیلن ترفتالات [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • حسن نژاد، مهدی رنگ پذیر کردن الیاف پلی پروپیلن با آمیزه سازی PP/PET [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • حسن نیا رودبنه، مصطفی سنتز کوپلیمر وینیل کلرید - وینیل استات به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • حسن‌پور، فاطمه اثر میکروتوپوگرافی سطحی بر ترشوندگی فیلم پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان: ابرآب‌گریزی [دوره 33، شماره 1، 1399، صفحه 51-62]
 • حسنی، فروغ هیدروژل‌های نانوکامپوزیتی دکستران-شیشه زیست‌فعال: اثر وزن مولکولی و مقدار دکستران بر رفتار تورمی و مشخصه‌های ساختاری [دوره 34، شماره 3، 1400، صفحه 249-265]
 • حسنی مقدم، سید حمید هیدروژل‌های پلیمری بر‌پایه آکریلیک اسید و آکریل‌آمید برای حذف رنگینه کاتیونی قرمز 46 بازی (BR 46) از محلول‌های آبی [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 27-41]
 • حسین امیرشاهی، سید اصلاح شیمیایی سلولوز برای بهبود چاپ پذیری انتقالی آن [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • حسین بهشتی، محمد اثر وزن مولکولی پلی وینیل استات بر جمع شدگی حجمی رزین پلی استر سیرنشده [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • حسین بهشتی، محمد بررسی استحکام فشاری و شکل شناسی اسفنجهای سخت پلی یورتانی [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • حسین پور رجبی، فرزانه بررسی اثر گرما و رطوبت بر ریز کپسولهای پلی اوره و ژلاتینی [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • حسین پورنقی آذر، محمد الکترودهای انتخابگر غشایی و حسگرهای الکتروشیمیایی [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • حسین خانلی، همایون فرایند تولید فیلم پلی اتیلن خطی سبک [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • حسین خانلی، همایون فرایند شکل دهی پلی اتیلن خطی سبک با استفاده از فلوئور و الاستومرها [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • حسین خانلی، همایون بررسی خواص مکانیکی آلیاژ پلی اتیلن سنگین و پلی اتیلن خطی سبک [دوره 10، شماره 4، 1376]
 • حسین خانلی، همایون اثر کلردار کردن سطح بر کاهش اصطکاک تیغه های برف پاک کن لاستیکی [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • حسین خانلی، همایون طراحی حدیده تولید اسفنج پلی اتیلن به روش اکستروژن با عامل پف زای آزو دی کربن آمید [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • حسین لو، علی تولید اسفنج پلی‌اتیلن شبکه‌ای نشده با استفاده از عوامل پف‌زای شیمیایی [دوره 20، شماره 2، 1386، صفحه 119-124]
 • حسین نوید فامیلی، محمد بررسی پارامترهای مؤثر بر جوش الکتریکی اتصالات پلی اتیلنی [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • حسین نیا، آذرمیدخت مطالعه شکل شناسی پلی پیرول تهیه شده به روش الکتروشیمیایی و شیمیایی و کامپوزیت پلی پیرول - پلی آکریلیک اسید [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • حسین نیا، آذرمیدخت سنتز پلی استر بازدارنده زنگ زدگی با استفاده از 2- دودسین - 1- ئیل - سوکسنیک اسید برای روغن توربین [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • حسینایی، امید خواص گرمایی کامپوزیت های چوب- پلاستیک پس از حذف همی سلولوز از آرد چوب [دوره 22، شماره 3، 1388، صفحه 171-181]
 • حسین‌پور، حمزه ساخت و بررسی غشای کامپوزیتی فیلم نازک پلی‌آمینی بر پایه پلی‌(5،2-بنزیمیدازول) با پایداری شیمیایی زیاد [دوره 31، شماره 6، 1397، صفحه 551-561]
 • حسین‌زاده، حسین سنتز هیدروژل نانوکامپوزیتی بر پایه سدیم آلژینات برای حذف مؤثر آبی متیلن از محلول‌های آبی و کاربردهای ضدباکتری [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 186-202]
 • حسینی، سید انور خواص گرمامکانیکی رسن‌ تایر هیبریدی نایلون 6،6- پلی‌استر: اثر مقدار تاب و نسبت چنبرش [دوره 33، شماره 2، 1399، صفحه 115-123]
 • حسینی، سید حسن آبکافت سلولوز با نانوکاتالیزگر مغناطیسی مایع یونی پلیمری بر پایه پلی (وینیل ایمیدازولیوم سولفونیک اسید) [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 307-318]
 • حسینی، سید سعید رفتار خمشی ساختارهای ساندویچی با هسته کامپوزیتی موج دار و هندسه های متفاوت [دوره 28، شماره 3، 1394، صفحه 187-175]
 • حسینی، سید سعید اهمیت و اثر خواص رئولوژی محلول‌های پلیمری در فرایند جدایی فاز و شکل‌شناسی غشاهای پلیمری [دوره 28، شماره 5، 1394، صفحه 371-351]
 • حسینی، سید ضیاءالدین اثر سن درخت بر ترکیبات شیمیایی و درجه پلیمرشدن سلولوز [دوره 20، شماره 5، 1386، صفحه 481-488]
 • حسینی، سید عبدالکریم بررسی امکان تولید نانوالیاف از سدیم آلژینات به روش الکتروریسی و اثر کمک حلال های مختلف بر افزایش قابلیت الکتروریسی آن [دوره 20، شماره 5، 1386، صفحه 437-447]
 • حسینی، سید عبدالکریم الکتروریسی نانوالیاف پلی آکریلونیتریل تک محوری موازی و آرایش یافته به وسیله جمع کننده های فاصله دار [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 241-248]
 • حسینی، سید عبدالکریم بررسی عوامل موثر بر مقدار تولید نانوالیاف پلی آکریلونیتریل الکتروریسی شده [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 121-130]
 • حسینی، سید کاظم اصلاح خواص مکانیکی کامپوزیتهای الیاف سلولوزی - پلیمر گرمانرم [دوره 18، شماره 3، 1384، صفحه 143-150]
 • حسینی، سید محسن ساخت و بررسی عملکرد جداسازی و خواص ضدگرفتگی غشای نانوفیلتری ماتریس ترکیبی بر پایه پلی‌اتر سولفون دارای نانوذرات کبالت فریت [دوره 33، شماره 5، 1399، صفحه 385-400]
 • حسینی، سید مصطفی اثر افزودنی پلی(‌تترافلوئورواتیلن) پرتودهی‌شده بر خواص مکانیکی و تریبولوژیکی در کامپوزیت‌های لاستیک نیتریل [دوره 32، شماره 4، 1398، صفحه 339-348]
 • حسینی، سیدمحسن اصلاح سطح غشاهای تبادل کاتیون با لایه نانوکامپوزیتی کیتوسان و گرافن اکسید اصلاح‌شده با پلی‌آنیلین [دوره 31، شماره 5، 1397، صفحه 435-446]
 • حسینی، سیدمصطفی سازوکار اثرهای فیزیکی پرکننده‌های تقویت‌کننده بر سینتیک ولکانش لاستیک استیرن-بوتادی‌ان [دوره 31، شماره 5، 1397، صفحه 447-460]
 • حسینی، فرشته اثر نانوذرات روی اکسید بر خواص مکانیکی، گرمایی و زیست‌تخریب‌پذیری فیلم‌های زیست‌کامپوزیتی بر پایه ژلاتین [دوره 32، شماره 5، 1398، صفحه 411-426]
 • حسینی، محمد یار بررسی خواص گرمایی، کدورت و عوامل مؤثر بر اندازه ذرات و رئولوژی نوسانی نانوکمپلکس‌های زیست‌پلیمری پکتین ـ کازئینات [دوره 25، شماره 6، 1391، صفحه 433-447]
 • حسینی، محمدیار نانولیپوزوم‌های حامل گاما اوریزانول تولید شده به روش گرمایی اصلاح یافته: خواص گرمایی، بازده کپسولی‌شدن و رئومتری نوسانی [دوره 26، شماره 5، 1392، صفحه 425-413]
 • حسینی، محمدیار نانوکمپلکس‌های زیست‌پلیمری کاراگینان- سدیم‌ کازئینات به عنوان حامل ویتامین D: بررسی تشکیل کمپلکس، اندازه ذرات و بازده کپسولی‌شدن [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 49-37]
 • حسینی، هادی الکتروریسی عمودی الیاف نانوکامپوزیتی UHMWPE/ZnO در دمای زیاد [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 141-131]
 • حسینی آب‌بندانک، سید نوید اثرهای اصلاح سطحی گرافن بر رفتار مکانیکی کامپوزیت‌های اپوکسی-الیاف بازالت [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 155-170]
 • حسینی بیان، سیدمصطفی بررسی پلیمر شدن اتیلن با استفاده از کاتالیزور فعال زیگلر - ناتا بر اساس تیتانیم تترا کلرید نگهداری شده روی منیزیم اتوکسید [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • حسینی راوندی، سید عبدالکریم بررسی خواص ریزساختاری نانوالیاف موازی پلی آکریلونیتریل جمع آوری شده با استفاده از جریان هوای گرم در روش الکتروریسی [دوره 23، شماره 4، 1389، صفحه 271-281]
 • حسینی راوندی، سید عبدالکریم تولید لایه های حجیم نانوالیاف با اعمال تغییراتی در روش الکتروریسی و بررسی برخی از مشخصه های آنها [دوره 21، شماره 4، 1387، صفحه 307-313]
 • حسینی راوندی، سید عبدالکریم ارزیابی زبری سطح نانو لایه های پلی آکریلونیتریل [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 61-69]
 • حسینی سیادتی، سید محمد اثرهای اصلاح سطحی گرافن بر رفتار مکانیکی کامپوزیت‌های اپوکسی-الیاف بازالت [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 155-170]
 • حسینی شیراز، سید صابر کوپلیمرشدن اتیلن و پروپیلن با استفاده از کاتالیزور نسل چهارم زیگلر- ناتا : بررسی اثر کمک کاتالیزور، الکترون دهنده خارجی و هیدروژن [دوره 20، شماره 3، 1386، صفحه 281-287]
 • حق طلب، علی پیش بینی خواص ویسکوالاستیک کامپوزیت اپوکسی تقویت شده با الیاف تک جهتی شیشه [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • حق طلب، علی مطالعه رئولوژی آمیزه های پلی اتیلن و پلی پروپیلن [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • حقایق، مینا اثر اختلاط رزین‌های هیدروکربنی و روزین استری بر خواص فیزیکی و مکانیکی رنگ‌های گرمانرم ترافیکی [دوره 22، شماره 6، 1388، صفحه 457-467]
 • حق‌شناس، مسلم تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت‌های الاستومر پلی‌یورتان مغناطیسی تقویت شده با نانوذرات آهن اکسید اصلاح شده با دی‌پدال سیلان [دوره 28، شماره 6، 1394، صفحه 453-443]
 • حقگو، مجید میرایی امواج مکانیکی با لاستیک استیرن- بوتادی ان پر شده با ذرات پلی استیرن: اثر اندازه ذرات و بسامد موج [دوره 20، شماره 3، 1386، صفحه 227-234]
 • حقیت کیش، محمد نقدی بر ساختار ظریف الیافی پلی استر [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • حقیرمددی، مجید بهبود خواص گرمایی و فداشوندگی عایق‌های فراسبک کامپوزیتی سیلیکون-چوب‌پنبه با استفاده از ایروژل نووالاک [دوره 30، شماره 6، 1396، صفحه 517-529]
 • حقیقت کیش، محمد پیشرفتهایی در صنعت تولید الیاف بشر ساخته [دوره 3، شماره 4، 1369]
 • حقیقت کیش، محمد تارتنی و خواص تارهای عنکبوت [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • حقیقت کیش، محمد ضریب شکست مضاعف الیاف [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • حقیقت کیش، محمد مروری بر حلالهای سلولز برای تولید الیاف بشر ساخته [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • حقیقت کیش، محمد شیوه انتقال آب در نخ [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • حقیقت کیش، محمد مروری کوتاه بر آبکافت قلیایی الیاف پلی استر [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • حقیقت کیش، محمد زیست تراش آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز تری کودرما بر خواص پارچه پنبه ای [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • حقیقت کیش، محمد زیست پرداخت آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز نور سپوراکراسا بر خواص پارچه پنبه ای [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • حقیقت کیش، محمد پوشش دهی برخی الیاف مصنوعی با پلی آنیلین برای بهبود رسانایی الکتریکی [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • حقیقت کیش، محمد اثر نسبت اجزا و سازگار کننده بر خواص رئولوژیکی، شکل شناسی و گرمایی آلیاژ پلی پروپیلن - نایلون 6 [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • حقیقت کیش، محمد روشهای اندازه گیری قابلیت تر شدن الیاف نساجی و مشکلات آن [دوره 15، شماره 1، 1381]
 • حقیقت کیش، محمد برخی از ویژگیهای الیاف تولید شده از پلی آمید 6 به روش ریسندگی تر [دوره 15، شماره 2، 1381]
 • حقیقت کیش، محمد اثر تنش بر پایداری نوری نخهای چند رشته ای یکسره پلی پروپیلن [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • حقیقت کیش، محمد اثر تعدادی از متغیرهای فرایندکشش بر برخی خواص نخ چند رشته ای یکسره نایلون 6 [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • حقیقت کیش، محمد الیاف رسانای الکتریسیته از آمیخته پلی‌آنیلین و پلی‌آکریلونیتریل [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • حقیقت کیش، محمد استخراج نانولیفچه و میکرولیفچه از فیلم‌های آمیخته نایلون۶- پلی‌پروپیلن پیوندی با مالئیک انیدرید- پلی‌پروپیلن [دوره 23، شماره 2، 1389، صفحه 155-169]
 • حقیقت کیش، محمد مقایسه تغییرات شیمیایی حاصل از نوراکسایش فیلم و رشته های پلی پروپیلن دارای رنگدانه فتالوسیانین [دوره 20، شماره 6، 1386، صفحه 561-574]
 • حقیقت کیش، محمد اثر دکالین بر خواص رشته‌های مداوم پلی‌پروپیلن [دوره 20، شماره 5، 1386، صفحه 465-479]
 • حقیقت کیش، محمد مقایسه رسانندگی الکتریکی الیاف پوشش دهی شده با پلی آنیلین و پلی پیرول [دوره 18، شماره 5، 1384، صفحه 291-301]
 • حقیقت‌کیش، محمد مروری بر فرایند نوراکسایش الیاف پلی‌پروپیلن و عوامل مؤثر بر آن [دوره 26، شماره 3، 1392، صفحه 208-179]
 • حکیم، شکوفه مطالعه پلیمر شدن دوغابی اتیلن در مجاورت ضد جرم آمین چرب با کاتالیزور زیگلر - ناتا به روش طراحی آزمایش فاکتوریل کامل ۲۳ [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 219-227]
 • حکیم، شکوفه اثر روش‌های تهیه پایه منیزیم کلرید بر کارایی کاتالیزورهای زیگلر- ناتا در پلیمرشدن پروپیلن [دوره 26، شماره 3، 1392، صفحه 266-257]
 • حکیم*، شکوفه مطالعه هموپلیمرشدن اتیلن با کاتالیزور زیگلر- ناتا (TiCl۴/MgCl۲) به روش طراحی آزمایش فاکتوریل کامل [دوره 22، شماره 5، 1388، صفحه 353-362]
 • حکیم*، شکوفه مطالعه سینتیک پلیمرشدن اتیلن با کاتالیزور TiCl۴/Mg(OC۲H۵)۲ و تعیین غلظت مراکز فعال [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 515-522]
 • حکیمی، محسن آهنربای کامپوزیتی پلیمری دارای باریم فریت: خواص مغناطیسی و مکانیکی [دوره 34، شماره 2، 1400، صفحه 144-155]
 • حمزه، یحیی بررسی اثر درجه استخلاف نشاسته کاتیونی در تشکیل چندلایه‌‌های نشاسته کاتیونی و آنیونی روی الیاف بازیافتی [دوره 25، شماره 1، 1391، صفحه 11-18]
 • حمزه، یحیی خالص سازی، شناسایی و کاربرد پلی ساکاریدهای صمغ باریجه به عنوان پلیمر طبیعی افزاینده مقاومت خشک کاغذ بازیافتی از کارتن های کنگره ای کهنه [دوره 23، شماره 4، 1389، صفحه 345-353]
 • حنیفی، سعید خواص مکانیکی و زیست‌تخریب‌پذیری آمیخته‌های پلی‌پروپیلن- نشاسته تقویت‌شده با نانوخاک‌رس [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 139-148]
 • حنیفی، مهرک بررسی رفتار رنگینه های پراکنده در محیطهای قلیایی، کاهشی و قلیایی - کاهشی در ارتباط با رنگرزی و چاپ کالای پلی استر [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • حیدری، امین تثبیت کاتالیزگر متالوسن بر نانوسیلیکای دودی برای تهیه پلی‌اتیلن بدون گره‌خوردگی [دوره 32، شماره 4، 1398، صفحه 303-315]
 • حیدری، علی اصلاح خواص غشای پلی(اتر-b-آمید) با استفاده از گلیسرول برای جداسازی گاز CO2/N2 [دوره 31، شماره 5، 1397، صفحه 461-474]
 • حیدری، علیرضا علوم و تکنولوژی پیش آغشته ها [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • حیران اردکانی، حمیدرضا سینتیک پلیمرشدن توده گرمایی دمازیاد متیل‌ استیرن [دوره 32، شماره 3، 1398، صفحه 225-238]

خ

 • خادم‌زاده یگانه، جعفر کنترل سینتیک تجزیه اسپینودال در آمیخته‌های PS/PVME با رفتار LCST با استفاده از نانوذرات کروی [دوره 28، شماره 4، 1394، صفحه 288-277]
 • خادم‌زاده یگانه، جعفر اثر نانوسلولوز بر رفتار فازی آمیخته PS/PVME در نواحی دور از ترکیب درصد بحرانی [دوره 30، شماره 6، 1396، صفحه 531-545]
 • خادم‌زاده یگانه، جعفر اثر نانوذرات گرافن کاهش‌‌یافته گرمایی بر عملکرد حفاظت از تداخل الکترومغناطیسی، رفتار رئولوژی و پایداری گرمایی آمیخته PP/PET [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 319-330]
 • خادم‌زاده یگانه، جعفر آمیخته پلی‌(لاکتیک اسید)-اتیلن-co-وینیل استات بسیارچقرمه با افزودن هم‌زمان نانوذرات آب‌گریز و سازگارکننده [دوره 33، شماره 6، 1399، صفحه 509-524]
 • خادمه مولوی، فاطمه بررسی اثر سازگارکننده بر خواص نانو‌کامپوزیت اتیلن- پروپیلن دی‌ان مونومر تقویت‌شده با نانولوله کربنی چنددیواره [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 115-123]
 • خادمیان، محسن تهیه پلی پیرول و کامپوزیتهای آن در محلولهای گوناگون با استفاده از مواد افزودنی مختلف و مطالعه شکل شناسی و رسانندگی فیلم تهیه شده [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 131-136]
 • خادمیان، محسن تهیه کلوئیدی نانوکامپوزیت پلی آنیلین - پلی وینیل الکل- سیلیسیم دی اکسید و بررسی خواص ضدخوردگی آن [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 46-39]
 • خازینی، لیلا عوامل مؤثر بر تشکیل دانه‌های بر پایه زئولیت طبیعی در جذب رنگینه‌های کاتیونی از آب‌های آلوده [دوره 34، شماره 3، 1400، صفحه 267-279]
 • خاقانی‌پور، مریم چسب بر پایه پلیمر سیلانی اصلاح‌شده: اثر روش‌های عمل‌آوری زیرلایه آلومینیمی و ضخامت لایه چسب بر دوام و استحکام اتصال چسب [دوره 34، شماره 1، 1400، صفحه 43-54]
 • خاکزاد اسفهلان، فهیمه تهیه میکروکپسول‌های ملامین - فرمالدهید حاوی هگزادکان به عنوان ماده تغییر فاز: بررسی اثر مقدار و نوع مواد سطح‌فعال [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 33-44]
 • خاکستانی، ملیحه بررسی اثر عوامل هسته زا بر تبلور غیرهمدما و خواص مکانیکی پلی پروپیلن [دوره 19، شماره 6، 1385]
 • خاک‌وند، شایسته اثر میکروتوپوگرافی سطحی بر ترشوندگی فیلم پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان: ابرآب‌گریزی [دوره 33، شماره 1، 1399، صفحه 51-62]
 • خالقی سرنامی، منیژه اثر پلیمرهای طبیعی و منعقدکننده های شیمیایی بر آبگیری لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری [دوره 19، شماره 6، 1385]
 • خالقی سرنامی، منیژه اثر اسیدهای چرب فرار بر تولید پلی هیدروکسی آلکانوات ها با استفاده از لجن فعال [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 83-90]
 • خام فروش، مهرداد الکتروریسی نانوالیاف آرایش یافته و اندازه گیری سرعت الکتروریسی با استفاده از جت چرخان [دوره 22، شماره 3، 1388، صفحه 233-242]
 • خامفروش، مهرداد بهینه‌سازی و ارتقای غشای فرافیلترکردن PAN برای جداسازی لیگنین از پساب کارخانه کاغذسازی با روش سطح پاسخ [دوره 32، شماره 3، 1398، صفحه 239-254]
 • خامفروش، مهرداد سنتز نانوالیاف کامپوزیتی بر پایه تیتانیم دی‌‌اکسید دوپه‌شده با نانوذرات مس اکسید با الکتروریسی و کاربرد آن‌ها در تخریب نورکاتالیزی پساب‌های دارویی [دوره 33، شماره 6، 1399، صفحه 465-478]
 • خانلری، طیبه بهینه‌سازی عامل‌های مؤثر بر تهیه کوپلیمر سه‌قطعه‌ای پلی‌پروپیلن گلیکول-پلی‌گلیسیدیل نیترات-پلی‌پروپیلن گلیکول و بررسی خواص گرمایی آن [دوره 33، شماره 1، 1399، صفحه 63-73]
 • خانمحمدی خرمی، محمدرضا بررسی اثر گرما و رطوبت بر ریز کپسولهای پلی اوره و ژلاتینی [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • خاوران، بنفشه تهیه غشاهای رسانا با استفاده از پلی پیرول [دوره 15، شماره 6، 1381]
 • خبیری، محمد اثر شکل‌شناسی سلول بر جذب انرژی اسفنج لاستیک نیتریل [دوره 33، شماره 6، 1399، صفحه 497-507]
 • خجسته‌پور، مهدی پیرولیز زیست‌پلاستیک‌های بر پایه آمیخته‌های ژلاتین گاوی-آرد سیب‌زمینی و پروتئین آب پنیر-آرد سیب‌زمینی و تحلیل سینتیکی و ترمودینامیکی آن‌ها [دوره 31، شماره 6، 1397، صفحه 575-592]
 • خدابخشی، گودرز تحلیل رفتار تنش - کرنش واشرهای حلقه ای لاستیکی در شرایط کارکرد به کمک تحلیل اجزای محدود [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • خداپرست حقی، اکبر اثر تابش ریزموج بر رنگرزی الیاف پلی استر: بررسی اثر پیش عمل آوری الیاف در حلال آلی [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • خداپرست حقی، اکبر تعیین خواص شکل‌شناسی و ریزساختار نانوالیاف کامپوزیت پلی‌آکریلونیتریل- نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره [دوره 27، شماره 4، 1393، صفحه 279-267]
 • خدامی، اکبر اثر عوامل زمان، دما ، غلظت آنزیم و پرزهای سطحی بر کاهش وزن در زیست پرداخت پارچه های پنبه ای [دوره 10، شماره 4، 1376]
 • خدامی، اکبر اثر هیدرولیز آنزیمی بر کاهش وزن و میزان پرزدهی پارچه های پنبه ای و مخلوط پنبه - پلی استر [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • خدامی، اکبر زیست پرداخت پارچه های پنبه ای در مرحله آهارگیری آنزیمی [دوره 11، شماره 4، 1377]
 • خدامی، اکبر هیدرولیز آنزیمی پارچه های پلی استر بخش دوم: بررسی رفتار رنگرزی الیاف پلی استر هیدرولیز شده با لیپاز [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • خدامی، اکبر آبکافت آنزیمی پارچه پنبه - پلی استر با آنزیمهای لیپاز و سلولاز [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • خدامی، اکبر زبری نانومتری بر سطح الیاف پلی‌استر با عمل‌آوری فرابنفش-ازن [دوره 32، شماره 6، 1398، صفحه 457-473]
 • خراسانی، زینب اثر نشاسته کاتیونی و کیتوسان بر مقاومت خشک خمیرکاغذ رنگ‌بری شده حاصل از باگاس پیش‌استخراج شده و پیش‌استخراج نشده [دوره 25، شماره 5، 1391، صفحه 383-392]
 • خراسانی، محمد لاستیک دینامیک در قطعات اتومبیل [دوره 2، شماره 4، 1368]
 • خراسانی، محمدتقی اصلاح خواص سطحی الاستومر EPR برای بهبود سازگاری با سیستمهای حیاتی توسط پیوندزنی لیزری مونومرهای NVP,HEMA,AAm - مونومر آکریل آمید (AAm) [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • خراسانی، محمدتقی بهبود خواص سطحی الاستومر پلی دی متیل سیلوکسان با لیزر: فنی نو برای تهیه پلیمرهای خون سازگار - 1 [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • خراسانی، محمدتقی بررسی چگالی پیوندهای عرضی در پلی دی متیل سیلوکسان به روش گرماسنجی و مقایسه آن با روش تورم تعادلی [دوره 12، شماره 4، 1378]
 • خراسانی، محمدتقی بررسی عوامل مؤثر بر میزان ماندگاری سرما در ژلهای نگهدارنده سرما [دوره 15، شماره 6، 1381]
 • خراسانی، محمدتقی ساخت و بررسی خواص مکانیکی و خون سازگاری واشر حلقه ای سیلیکونی بکار رفته در دیالیزگرهای خون [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • خراسانی، محمدتقی اصلاح سطحی الاستومر سیلیکون به منظور افزایش آبگریزی آن [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • خراسانی، محمدتقی ساخت داربست های متخلخل از پلی(D،L ـ لاکتیک اسید) به روش جدایی فاز مایع – مایع [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 495-501]
 • خراسانی، محمدمهدی رفتار ویسکوالاستیک ژلهای سریش - بوراکس [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 3-11]
 • خراسانی، منوچهر روشی نو برای تهیه رزین آلکید آبکاه با پایداری آبکافتی زیاد [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • خراط، ریاض خواص رئولوژیکی ژلهای بکار رفته در مخازن نفتی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • خراط، ریاض بررسی کاربرد پلیمر DRISPAC برای تغییر رفتار رئولوژیکی گل حفاری [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • خرسند، حمید اثر نانوذرات آلومینا بر رفتار رئولوژیکی مخلوط های پودر آلومینیم و محمل پلیمری برای قالب‌گیری تزریقی [دوره 27، شماره 4، 1393، صفحه 324-313]
 • خزاعیان، ابوالقاسم بررسی خواص نانوکامپوزیت هیبرید پلی وینیل الکل- نانوالیاف سلولوز - هیدروکسی آپاتیت [دوره 28، شماره 2، 1394، صفحه 99-91]
 • خزایی، اردشیر مکانیسم انتقال در پلیمرهای شبکه ای [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • خزایی، اردشیر بررسی سینتیک پلیمرشدن رادیکالی استیرن با استفاده از مخلوط دو آغازگر تک عاملی [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 133-140]
 • خسروشاهی، علی خواص ساختاری و فیزیکی نخ رشته ای مذاب ریسی شده از آمیخته پلی پروپیلن و پلی اتیلن سبک قبل و بعد از بافت دهی [دوره 21، شماره 1، 1387، صفحه 9-18]
 • خسروشاهی، محمدعترتی مکانیسم کندن پلیمرهای آلی به وسیله لیزرهای فرابنفش و زیرقرمز [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • خسروشاهی اصل، اصغر ارزیابی کیفیت کیتین و کیتوسان استخراج شده از پوسته سیست آرتمیا اورمیانا و مقایسه آنها با دو نوع دیگر از پوسته میگو و خرچنگ [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • خسروی، علیرضا پلیمرهای خودرنگ [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • خسروی، مرتضی خواص مکانیکی آمیخته پلی پروپیلن بازیافتی با قیرهای دمیده و نرم [دوره 20، شماره 6، 1386، صفحه 539-550]
 • خسروی، مرتضی خواص مکانیکی کامپوزیت های الیاف نبافته پلی استر و قیر پلیمری [دوره 20، شماره 5، 1386، صفحه 489-502]
 • خسروی، یاسمین اثر افزودن پلی‌یورتان و نانوذرات سیلیکا بر خواص رسانندگی غشای پلی‌اتر سولفون سولفون‌دارشده [دوره 32، شماره 4، 1398، صفحه 349-365]
 • خضری، خضراله پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم استیرن در مجاورت نانوذرات میان‌متخلخل سیلیکا: کاربرد فنون آغاز معکوس، معکوس و نرمال هم‌زمان [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 90-79]
 • خضری، خضراله سنتز نانوکامپوزیت‌های پلی‌استیرن/‌MCM–41 به روش‌های AGET ATRP و ARGET ATRP [دوره 28، شماره 3، 1394، صفحه 255-243]
 • خطیب زاده، مرضیه سایش پذیری رزین پلی استر سیر نشده حاوی ذرات تیتانیم دیوکسید: نقش برهمکنش بین سطحی و پراکنش ذرات [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 211-217]
 • خطیبی، مرادعلی بررسی اثر الیاف آلفا سلولوز بر خواص ترکیبات قالبگیری ملامین - فرمالدهید [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • خطیبی، مرادعلی بررسی اثر الیاف شیشه بر خواص ترکیبات قالبگیری ملامین - فرمالدهید [دوره 14، شماره 4، 1380]
 • خطیبی، مرادعلی ساخت و بررسی خواص صفحات ساندویچی لانه زنبوری گرمانرم [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 351-345]
 • خلج، ابراهیم شبیه‌سازی عددی و بررسی تجربی اختلاط سیالات پلیمری در اکسترودر دوپیچی بر اساس امتزاج‌پذیری اجزای آمیخته [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 55-64]
 • خلخالی زاویه، طلعت اثر کلردار کردن سطح بر کاهش اصطکاک تیغه های برف پاک کن لاستیکی [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • خلخالی زاویه، طلعت طراحی حدیده تولید اسفنج پلی اتیلن به روش اکستروژن با عامل پف زای آزو دی کربن آمید [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • خلفی، حمیدرضا ارتباط پارامترهای فرایندی و مقدار رزین در پیش‌آغشته‌های اپوکسی- شیشه تولید شده به روش غوطه‌وری [دوره 27، شماره 6، 1393، صفحه 402-391]
 • خلیلی، هاله اثر تابش ریزموج بر رنگرزی الیاف پلی استر [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • خلیلی، هاله هیدرولیز آنزیمی پارچه های پلی استر بخش دوم: بررسی رفتار رنگرزی الیاف پلی استر هیدرولیز شده با لیپاز [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • خلیلی مغامیر، وحید مدل‌سازی رفتار تو رفتگی دیواره های ساندویچی لانه زنبوری گرمانرم [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 157-166]
 • خلیلی نجفی، گلچهره تجزیه کیفی و کمی موم مدلسازی و بررسی امکان ساخت آن [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • خلیلی‌نژاد، ایمان تهیه غشای ماتریس ترکیبی اتیلن وینیل استات-زئولیت 4A برای جداسازی گاز CO2/N2 [دوره 29، شماره 3، 1395، صفحه 231-247]
 • خنکدار، حسین علی توسعه شکل‌شناسی به‌هم ‌پیوسته در طول اکسترودر دومارپیچی همسوگرد و اثر آن بر خواص استحکام ضربه‌ای آمیخته سازگار شده PA۶/ABS [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 41-52]
 • خنکدار، حسین علی شکل شناسی و خواس ویسکوالاستیک خطی آمیخته های HDPE/EVA و LDPE/EVA در حالت مذاب [دوره 18، شماره 5، 1384، صفحه 319-324]
 • خنکدار، حسین علی مطالعه رئولوژِی دینامیکی آمیخته های پلی اتیلن سبک و سنگین با کوپلیمر اتیلن - وینیل استات در حالت مذاب [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 229-234]
 • خنکدار، حسین علی بررسی اثر سازگار کننده واکنش پذیر بر خواص گرمایی، گرمامکانیکی، شکل شناسی و رئولوژی آمیخته های پلی تری متیلن ترفتالات و متالوسن پلی اتیلن سبک خطی [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 151-161]
 • خنکدار، حسین علی مطالعه جامع رفتار گرمایی و دینامیکی - مکانیکی آمیخته‌های پلی(اتیلن‌ترفتالات)- پلی(اتیلن‌نفتالات) [دوره 26، شماره 4، 1392، صفحه 316-303]
 • خنکدار، حسین علی مطالعه مقایسه ای اثر نانوآلومینا و نانولوله های کربنی بر پایداری گرمایی، استحکام چسبندگی و شکل شناسی چسب های اپوکسی [دوره 27، شماره 6، 1393، صفحه 369-361]
 • خنکدار، حسین‌ علی اثر جای‌گیری نانوخاک‌رس بر رفتار رئولوژیکی و شکل‌شناسی آمیخته پلی‌پروپیلن- پلی(‌اتیلن‌ترفتالات) (PP/PET) [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 57-72]
 • خنکدار*، حسین علی ارزیابی رفتار رئولوژیکی مذاب آمیخته های پلی تری متیلن ترفتالات- پلی اتیلن و پلی تری متیلن ترفتالات- پلی آمید ۱۲ با مدل های امولسیونی و میکرومکانیکی [دوره 22، شماره 5، 1388، صفحه 399-407]
 • خواجه‌امیری، علیرضا ساخت الیاف الکتروریسی‌شده دارای مخلوط اسیدهای چرب سه‌تایی اوتکتیک به‌عنوان مواد تغییرفاز برای کاربرد در منسوجات [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 135-143]
 • خواجوی، رامین مروری بر روش‌های مختلف تغییر خواص پیزوالکتریک در پلی‌(وینیلیدن فلوئورید) [دوره 32، شماره 4، 1398، صفحه 283-301]
 • خوانین، علی اثر پلیمرهای ضایعاتی بازیافتی، قیر طبیعی و برش HVS بر خواص پس مانده تقطیر در خلاء [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 85-95]
 • خوش سیما، حبیب نورشکست در پلیمرها [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • خوش نیت، علیرضا بررسی رسانندگی الکتریکی لاستیک کلروپرن تقویت شده با دوده و الیاف کوتاه کربن [دوره 15، شماره 3، 1381]
 • خوش نیت، علیرضا مطالعه رفتار رئولوژیکی آمیخته سازگار شده پلی استیرن مقاوم در برابر ضربه و پلی اتیلن سنگین [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • خوش‌منظر، مریم نانوکمپلکس‌های زیست‌پلیمری کاراگینان- سدیم‌ کازئینات به عنوان حامل ویتامین D: بررسی تشکیل کمپلکس، اندازه ذرات و بازده کپسولی‌شدن [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 49-37]
 • خویلو، فرح اثر پرتو گاما به میزان سترون ساز بر مواد پلیمری موجود در لوازم پزشکی یک بار مصرف [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • خویلو، فرح بررسی تخریب نوری - زیستی فیلمهای پلی اتیلنی پرشده با نشاسته در شرایط جوی تهران [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • خویلو، فرح اثرحلال بر تخریب پرتوی و فعالیت ضدباکتری کیتوسان در برابر پکتوباکتریوم کارتووروم [دوره 23، شماره 4، 1389، صفحه 305-310]
 • خویی، سپیده مروری بر روش‌های سنتز، عامل‌دارشدن و کاربرد مزومتخلخل‌های سیلیسی در دارورسانی [دوره 29، شماره 3، 1395، صفحه 201-229]
 • خیاطان، فهیمه روشی ساده و مؤثر برای بهبود خواص مکانیکی داربست های کلاژنی به کمک پرتودهی با فرابنفش [دوره 23، شماره 5، 1389، صفحه 371-378]
 • خیراندیش، سعید بررسی اثر مقدار هیدروژل بر خواص کامپوزیت ساخته شده بر پایه ماتریس لاستیک سیلیکون RTV و فاز گسسته پلی (آکریلیک اسید) شبکه ای شده [دوره 15، شماره 1، 1381]

د

 • داداشی، پارسا مدل امولسیونی اصلاح‌شده جدید برای آمیخته‌های پلیمری دوتایی امتزاج‌ناپذیر دارای نانوذرات توزیع‌شده در قطره‌ها [دوره 34، شماره 1، 1400، صفحه 83-94]
 • داداشی، سعید فیلم‌های بر پایه زیست‌پلیمر پلی‌(لاکتیک اسید): اثر نانوذرات خاک‌رس و سلولوز بر خواص فیزیکی، مکانیکی و ساختاری [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 127-136]
 • داداشیان، فاطمه ضریب شکست مضاعف الیاف [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • دادبین، سوسن تهیه و مطالعه هیدروژلهای کوپلیمر هیدروکسی اتیل متاکریلات و N- وینیل پیرولیدون برای کاربرد در عدسیهای تماسی [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • دادبین، سوسن سنتز لاکهای ارگانوسول PVC برای پوششهای درون قوطیهای مواد غذایی [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • دادخواه، آرزو سنتز پلی پارافنیلن ترفتالامید و ساخت الیاف با طول کم: بررسی اثر نمک سدیم سولفات بر این الیاف [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 113-120]
 • دادرس مدنی، اکبر دوپه کردن پلیمرهای رسانای الکتریسیته [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • دادستان، ماهرخ بررسی اثر لیزرهای اکسایمر و کربن دیوکسید بر خواص سطحی پلی اتیلن ترفتالات - 1 [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • دارایی نژاد، زهره مروری بر داربست‌های نانولیفی رسانا برای کاربردهای مهندسی بافت [دوره 32، شماره 3، 1398، صفحه 189-210]
 • دارستانی فراهانی، طاهره سنتز پلی (L- لاکتید) به روش پلیمر شدن حلقه گشا در توده مذاب [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • دارستانی فراهانی، طاهره مطالعه اثر زمانمندی در روغن ترمز بر خواص فیزیکی _ مکانیکی و مقاومت گرمایی آمیزه‌های لاستیک EPDM دارای مقادیر مختلف DCP [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • دارستانی فراهانی، طاهره اثر فرمولبندی بر خواص مکانیکی و مقاومت روغنی آمیزه‌های NBR [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • دارستانی فراهانی، طاهره بررسی اثر روشها و شرایط اختلاط بر خواص مکانیکی و رئومتری آمیخته های NBR/PVC [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • دارستانی فراهانی، طاهره بررسی بهبود خواص آمیخته لاستیک طبیعی و لاستیک بازیافتی با استفاده از عوامل جفت کننده [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • دارستانی فراهانی، طاهره مطالعه اثر لاستیک بازیافتی بر خواص ویسکوالاستیک و رئولوژی لاستیک طبیعی [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • داره، مریم اثر نوع و مقدار شتاب‌دهنده بر واکنش‌پذیری و رفتار پخت سامانه اپوکسی-دی‌سیان‌دی‌آمید-شتاب‌دهنده [دوره 33، شماره 4، 1399، صفحه 329-338]
 • داریوشی، سهیل بررسی تجربی و تحلیلی ضربه کم سرعت بر صفحات چندلایه‌ای فلز - الیاف [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 69-78]
 • داریوشی، سهیل بررسی تجربی خواص خمشی تیرهای ساندویچی با رویه‌های از جنس چندلایه‌های فلز- الیاف [دوره 25، شماره 5، 1391، صفحه 375-382]
 • داریوشی، سهیل بررسی خواص کششی چندلایه ای های آلومینیم- الیاف شیشه [دوره 22، شماره 1، 1388، صفحه 31-39]
 • داریوشی، سهیل بررسی تجربی خواص ضربه ای چندلایه ای های فلز ـ الیاف [دوره 21، شماره 4، 1387، صفحه 315-327]
 • داریوشی، سهیل بررسی تحلیلی-تجربی رفتار نفوذ بر صفحه ساندویچی با هسته اسفنجی و ورق‌های رویه کامپوزیتی [دوره 30، شماره 3، 1396، صفحه 235-245]
 • داریوشی، سهیل بررسی تجربی خواص خمشی چندلایه‌‌ای‌های آلومینیم-الیاف کنف [دوره 33، شماره 4، 1399، صفحه 351-362]
 • دانایی، ایمان اثر زمان فراصوت دهی بر سنتز و مقاومت به خوردگی پوشش نانوکامپوزیت اپوکسی-خاک رس [دوره 29، شماره 4، 1395، صفحه 335-346]
 • دانایی، محسن تهیه اسفنج پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی با استفاده از تابش گاما [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • دانشگر، علی اثر رفتار غیرنیوتنی سیال بر عملکرد راکتور لوله ای و بررسی اثر متغییرهای مختلف بر درصد تبدیل [دوره 27، شماره 6، 1393، صفحه 436-423]
 • دانشگر، محمد اثر دما، آغازگر و پایدار‌کننده بر اندازه ذرات پلیمر در پلیمر‌شدن تعلیقی استیرن [دوره 23، شماره 6، 1389، صفحه 499-507]
 • دانشمند، حمید ارزیابی تغییر ترشدگی و جذب نانوذرات سیلیکای اصلاح‌شده با پلیمر برای ازدیاد برداشت نفت [دوره 33، شماره 3، 1399، صفحه 272-285]
 • دانشیان، حانیه خواص فیزیکی-مکانیکی، رفتار رهایش و تکثیر سلولی هیدروژل پلی(وینیل الکل)-پلی(اتیلن گلیکول)-آگار دارای آلوئه‌ورا [دوره 34، شماره 1، 1400، صفحه 71-82]
 • داور، فاطمه اصلاح خواص ساختاری غشاهای نانوکامپوزیتی برای بهبود جداسازی رنگینه از پساب‌های نساجی [دوره 31، شماره 5، 1397، صفحه 475-492]
 • داوران، سودابه کاربرد پلیمرها در سیستمهای دارورسانی نوین [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • داوری، گلناز تهیه کیتوسان با درجه استیل زدایی متفاوت و مقایسه روش‌ های مختلف شناسایی آن [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • داوری، گلناز بررسی خواص مخاط چسبی کیتوسان [دوره 20، شماره 6، 1386، صفحه 515-519]
 • دایر، پیتر مکانیسم کندن پلیمرهای آلی به وسیله لیزرهای فرابنفش و زیرقرمز [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • دائمی، حامد اثر متغیرهای غلظت یون‌های کلسیم و آلژینات بر خواص نانوذرات کلسیم آلژینات [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 25-32]
 • دباغی، آلاله مروری بر اسیدهای زیست‌پایه در تولید هیدروژل‌های پلیمر اَبَرجاذب هیبریدی [دوره 34، شماره 3، 1400، صفحه 207-231]
 • دبیر، بهرام مدلسازی دینامیکی حدیده های اکسترودر به روش اجزای حجمی محدود [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • دبیر، بهرام اثر تعداد نقاط انتخابی در مدلسازی واکنش پلیمر شدن به روش مونت کارلو: بررسی واکنش آغاز [دوره 15، شماره 5، 1381]
 • دبیر اصفهانی، حسن شبیه سازی و بهینه سازی واحد استیرن [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • دبیران، فریده رابطه بین اتصالات عرضی و استحکام درازمدت در لوله های پلی اتیلن [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • دبیری اصفهانی، حسن استیرن [دوره 1، شماره 1، 1367]
 • دبیری اصفهانی، حسن استیرن (2) [دوره 1، شماره 2، 1367]
 • دبیری اصفهانی، حسن استیرن [دوره 2، شماره 1، 1368]
 • دبیری اصفهانی، حسن استیرن (4) [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • دبیری اصفهانی، حسن استفاده از الیاف چوب به عنوان پرکننده در پلی اتیلن [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • دبیری اصفهانی، حسن حفاظت لوله های زیرزمینی در برابر خوردگی [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • دبیری اصفهانی، حسن روش تازه برای تهیه رزینهای فنولی [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • دبیری اصفهانی، حسن کاربرد پلاستیکها در زمین [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • دبیری اصفهانی، حسن پلی کربناتها: روشهای سنتز و کاربردها [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • دبیریان، فرزاد تولید نانوالیاف موازی به روش تغییریافته غلتک چرخان و بررسی عوامل مؤثر بر مقدار موازی‌بودن الیاف با پردازش تصویر [دوره 25، شماره 5، 1391، صفحه 339-350]
 • دبیریان، فرزاد بررسی خواص ریزساختاری نانوالیاف موازی پلی آکریلونیتریل جمع آوری شده با استفاده از جریان هوای گرم در روش الکتروریسی [دوره 23، شماره 4، 1389، صفحه 271-281]
 • دبیریان، فرزاد الکتروریسی نانوالیاف آرایش یافته و اندازه گیری سرعت الکتروریسی با استفاده از جت چرخان [دوره 22، شماره 3، 1388، صفحه 233-242]
 • دبیریان، فرزاد تولید لایه های حجیم نانوالیاف با اعمال تغییراتی در روش الکتروریسی و بررسی برخی از مشخصه های آنها [دوره 21، شماره 4، 1387، صفحه 307-313]
 • درستی، فاطره جداسازی CO2/CH4 با استفاده از غشای ماتریس ترکیبی پلی متیل پنتین ذرات MIL-53 [دوره 27، شماره 4، 1393، صفحه 351-337]
 • درستی، فاطره اثر چارچوب های فلزی-آلیMIL-53 عامل دارشده با آمین بر عملکرد غشای پلی(4- متیل- 1- پنتین) در جداسازی مخلوط گازهای CH4 و CO2 [دوره 28، شماره 2، 1394، صفحه 147-131]
 • درستی، فاطره اثر پارامترهای ساخت غشای نامتقارن ماتریس ترکیبی ماتریمیدMIL-53/ PMHS بر جداسازی CO2 از CH4 [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 63-73]
 • درگاهی، مریم هیدروژل‌های نانومغناطیسی بر پایه کربوکسی‌متیل‌سلولوز-خاک دیاتومه پیوندخورده با آکریل‌آمید برای جذب رنگینه کاتیونی بنفش بلوری [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 171-185]
 • دره، سپیده اختلاط در فرایندهای پلیمر شدن I [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • دره، سپیده اختلاط در فرایندهای پلیمر شدن II، پلیمر شدن همگن [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • درودیانی، سعید بررسی تاثیر افزایش ماده نرم کننده بر خواص امولسیونی پلی ( وینیل استات) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • درودیانی، سعید پایدارسازی پلی اولفینهای مصرفی در بسته بندی با پایدار کننده های آلی فسفیتی [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • درودیانی، سعید معیارهای انتخاب پلی اتیلن برای شبکه توزیع گاز طبیعی [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • درویشی، محمودرضایی تهیه و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ زیست سازگار بر پایه پلی دی متیل سیلوکسان و پلی 2- هیدروکسی اتیل متاکریلات (PDMS/PHEMA) [دوره 11، شماره 3، 1377]
 • دژم پناه، حمید کوپلیمر شدن 2vp-MMA با سیستم آغازگر BPO-V(acac)3در حلال 2- بوتانون و محاسبه نسبتهای واکنش پذیری مونومرها [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • دشتی، علی اثرپارامترهای مهم عملیاتی بر خواص محصول و شرایط کارکرد در راکتور دوغابی پلی اتیلن سنگین [دوره 20، شماره 3، 1386، صفحه 209-220]
 • دشتی، علی پلیمرشد‌‌‌ن 1-هگزن با استفاد‌‌‌ه از سامانه کاتالیزوری زیگلر- ناتا به روش سطح پاسخ [دوره 30، شماره 3، 1396، صفحه 197-206]
 • دشتی، علی پیرولیز زیست‌پلاستیک‌های بر پایه آمیخته‌های ژلاتین گاوی-آرد سیب‌زمینی و پروتئین آب پنیر-آرد سیب‌زمینی و تحلیل سینتیکی و ترمودینامیکی آن‌ها [دوره 31، شماره 6، 1397، صفحه 575-592]
 • دلبری، هادی بهینه‌سازی پخت رزین‌های فنولی تقویت‌شده با الیاف پنبه نسوز [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • دماوندی، سامان پلیمرشدن اتیلن با استفاده از کاتالیزور α- دی‌ایمین نیکل [دوره 26، شماره 4، 1392، صفحه 335-327]
 • دهش، عبدالمجید بازیابی و فرمولبندی ضایعات پلی وینیل کلرید در صنایع بسته بندی دارویی ایران [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • دهقان نیا، جلال اثر مونت موریلونیت و نانوبلورسلولوز بر خواص فیزیکی فیلم های آمیخته کربوکسی متیل سلولوز- پلی وینیل الکل [دوره 24، شماره 6، 1390، صفحه 455-466]
 • دهقان‌نیا، جلال زیست نانوکامپوزیت بر پایه نشاسته نرم‌شده شامل نانوتاربلورسلولوز و نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید: مطالعه ساختار و نفوذپذیری بخار آب [دوره 27، شماره 3، 1393، صفحه 192-179]
 • دهقان‌نیا، جلال نانوکامپوزیت‌های بر پایه نشاسته سیب‌زمینی- مونت‌موریلونیت (MMT): حساسیت به آب، خواص مکانیکی و گرمایی و الگوی پراش پرتو X [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 91-100]
 • دهقان‌نیا، جلال مدل‌سازی نفوذپذیری بخار آب و جذب رطوبت در فیلم‌های نانوکامپوزیت نشاسته- مونت‌موریلونیت (MMT) [دوره 26، شماره 3، 1392، صفحه 232-221]
 • دهقان‌نیا، جلال خواص فیلم نانوکامپوزیت پلی(لاکتیک اسید) حاوی نانوالیاف سلولوز اصلاح شده [دوره 26، شماره 6، 1392، صفحه 497-485]
 • دهقان‌نیا، جلال اثر اصلاح سطحی با اولئیک اسید بر خواص فیزیکی نانوالیاف سلولوز [دوره 26، شماره 4، 1392، صفحه 302-291]
 • دواچی، سیدمحمد بررسی پراکنش، برهم‌کنش و ایجاد ابرساختار در نانوکامپوزیت‏های PTMEG/MWCNT [دوره 25، شماره 4، 1391، صفحه 289-300]
 • دوستخواه، کاوه بررسی پخت محیطی رزین های فنولی و کامپوزیت های آن [دوره 20، شماره 4، 1386، صفحه 331-336]
 • دوستگانی، امیر تعیین شرایط بهینه تهیه نانوذرات از پلیمر طبیعی کیتوسان [دوره 20، شماره 5، 1386، صفحه 457-464]
 • دوستی، مهدی ساخت غشای نانوالیاف کامپوزیتی پلی‌آکریلونیتریل-پلی‌اکسومولیبدات به‌عنوان لایه محافظ در منسوجات محافظ با الکتروریسی [دوره 33، شماره 4، 1399، صفحه 305-314]
 • دولتشاهی، حمید اثر عوامل مختلف در فرایند ساخت کاتالیزور زیگلر- ناتا بر فعالیت و شکل‌شناسی ذرات کاتالیزور در پلیمرشدن پروپیلن [دوره 26، شماره 3، 1392، صفحه 219-209]
 • دیده‌بان، خدیجه هیدروژل‌های پلیمری بر‌پایه آکریلیک اسید و آکریل‌آمید برای حذف رنگینه کاتیونی قرمز 46 بازی (BR 46) از محلول‌های آبی [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 27-41]
 • دیلمقانی زاده، محمد کاربرد پلی یورتانها در پزشکی [دوره 1، شماره 1، 1367]

ذ

 • ذبیح پور، محمود ارزیابی و توسعه مدل ریز مکانیکی ماتریس واسطه با استفاده از آزمونهای مشخصه سازی خواص مکانیکی مواد کامپوزیتی [دوره 18، شماره 6، 1384، صفحه 369-376]
 • ذبیحی، عرفان ساختارهای لیفی ساخته‌شده از پلی(‌لاکتیک اسید) و نانولیفچه‌های کیتوسان-نانوذرات روی اکسید [دوره 34، شماره 2، 1400، صفحه 174-191]
 • ذره بینی اصفهانی، محمد اثر دمای خشک کردن چیپس پلی استر بر خواص نخ نیمه جهت یافته [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • ذوالنوریان، مینو زیست تخریب پلیمرهای پلی یورتان توسط قارچها [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • ذوقی، سپیده خواص مکانیکی و ریزساختار نانوکامپوزیت‌های تهیه شده بر پایه لاستیک بوتادی‌ان، نانوخاک‌رس و هیبرید اپوکسی - پلی استر [دوره 26، شماره 3، 1392، صفحه 242-233]

ر

 • راستگو، مهدی تهیه فیلم پلی‌وینیل‌بوتیرال و بررسی خواص مکانیکی و شفافیت نوری آن [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 125-131]
 • راشدی، رضا ارتباط ریزساختار و خواص رئولوژیکی پلی اتیلن های سنگین دارای توزیع وزن مولکولی پهن [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 38-27]
 • رافعی، مهدی شبیه سازی رایانه ای فرایند پخت قطعه لاستیکی متقارن محوری تقویت شده با صفحات فلزی با استفاده از نرم افزار توسعه داده شده ABAQUS [دوره 23، شماره 2، 1389، صفحه 121-131]
 • رافعی، مهدی بررسی تجربی و نظری رفتار مکانیکی کامپوزیت‌های الیاف بلند لاستیک-فولاد با استفاده از روش اجزای محدود و مدل‌های تحلیلی [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 139-155]
 • راهبری سی‌سخت، مسعود اصلاح سطح غشای الیاف توخالی PVDF-CTFE با درشت‌مولکول‌های اصلاح‌کننده سطح برای جذب و حذف کربن دی‌اکسید [دوره 33، شماره 3، 1399، صفحه 213-227]
 • راوری، فاطمه رفتار بلورینگی فیلم‌های پلی(L-لاکتید) در مجاورت منیزیم هیدروکسید و دیمر L-لاکتید [دوره 23، شماره 5، 1389، صفحه 405-413]
 • ربانی، عذرا پلیمرهای کربوهیدرات: موادی طبیعی با کارکردی عالی (1) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • ربانی، عذرا پلیمرهای کربوهیدرات: موادی طبیعی با کارکردی عالی (2) [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • ربیع، علی محمد بررسی اثر لکه پذیری پوشش پلی یورتان نوشتارناپذیر در برابر شرایط جوی تسریع شده [دوره 23، شماره 4، 1389، صفحه 283-291]
 • ربیعی، احمد بررسی مقایسه ای خواص گرمایی و مکانیکی رزینهای چسبناک کننده آروماتیک [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • ربیعی، احمد مطالعه تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی بطری‌های PET طی مدت ماندگاری نوشابه‌های گازدار و اثر آن روی نفوذ گاز کربن دیوکسید [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 343-339]
 • ربیعی، احمد بازیافت شیمیایی پلی‌اتیلن ترفتالات به ترفتالیک اسید به وسیله آبکافت با سولفوریک اسید [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • ربیعی، احمد تهیه پلی الکترولیت آنیونی بر پایه آکریل آمید به عنوان تثبیت کننده خاک [دوره 24، شماره 4، 1390، صفحه 291-300]
 • ربیعی، احمد تهیه ‌و شناسایی نانوکامپوزیت هیبریدی پلی‌آکریل‌آمید - نانوذرات سیلیکا [دوره 25، شماره 5، 1391، صفحه 405-414]
 • رجب‌زاده، حجت بهینه سازی استحکام کششی آمیزه فنولی- شیشه استفاده شده در فرایند قالب گیری فشاری [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 26-19]
 • رجبی، زینب جداسازی کربن دی اکسید- نیتروژن با استفاده از غشاهای نانوکامپوزیتی اتیلن پروپیلن دی ان مونومر- نانولوله های کربن چنددیواره [دوره 28، شماره 3، 1394، صفحه 224-211]
 • رجبی، سمانه اثر نانوخاک‌رس اصلاح شده بر اکسایش نوری فیلم‌های کشاورزی پلی‌اتیلن کم‌چگالی (LDPE)-اتیلن وینیل استات (EVA) حاوی کلسیم استئارات به‌عنوان کمک‌اکسنده [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 45-54]
 • رجبی، لاله خواص دینامیکی-مکانیکی و رسانندگی گرمایی رزین پلی‌استر دارای ذرات گرافن اکسید اصلاح‌شده [دوره 34، شماره 3، 1400، صفحه 281-297]
 • رجبی دهکی، ارجمند بررسی کیفیت پراکندگی رنگدانه در پیمانه های اصلی رنگی با استفاده از روش تجزیه تصویری [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • رجبی دهکی، حسن بررسی اثر شیرشکری ( موج موضعی) بر پارچه های پنبه ای [دوره 14، شماره 2، 1380]
 • رحمانی، رحمت الله رفتار خمشی ساختارهای ساندویچی با هسته کامپوزیتی موج دار و هندسه های متفاوت [دوره 28، شماره 3، 1394، صفحه 187-175]
 • رحمانی، فرهاد سنتز نانوالیاف کامپوزیتی بر پایه تیتانیم دی‌‌اکسید دوپه‌شده با نانوذرات مس اکسید با الکتروریسی و کاربرد آن‌ها در تخریب نورکاتالیزی پساب‌های دارویی [دوره 33، شماره 6، 1399، صفحه 465-478]
 • رحمت پور، علی مطالعه رفتار رئولوژیکی آمیخته سازگار شده پلی استیرن مقاوم در برابر ضربه و پلی اتیلن سنگین [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • رحمت پور لیاسی، علی سیستمهای پلیمری زنده: طراحی و کاربرد [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • رحمت پور لیاسی، علی کاربرد پلیمر شدن جابه جایی زنده در سنتز پلیمرهای مشخص [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • رحمت پور لیاسی، علی نگرشی نو به واکنشهای پلیمر شدن یونی [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • رحمت پور لیاسی، علی از پلیمر شدن زنده تا پلیمر شدن فناناپذیر [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • رحمت پورلیاسی، علی سیستمهای پلیمری زنده: طراحی و کاربرد ( بخش 2) [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • رحمتی‌نژاد، جلال زبری نانومتری بر سطح الیاف پلی‌استر با عمل‌آوری فرابنفش-ازن [دوره 32، شماره 6، 1398، صفحه 457-473]
 • رحیمی، اعظم افزودنیهای پلاستیکها با مقدار کمتر کارکرد بهتر (1) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • رحیمی، اعظم افزودنیهای پلاستیکها مقدار کمتر کارکرد بهتر (2) [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • رحیمی، اعظم پلی کربناتها: روشهای سنتز و کاربردها [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • رحیمی، اعظم تهیه و شناسایی بیس فنول A [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • رحیمی، اعظم پرتو ایکس و نقش آن در بهینه سازی عوامل موثر در فراورش پلیمرها [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • رحیمی، اعظم سنتز وشناسایی تترابرموبیس فنول A [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • رحیمی، اعظم تهیه و شناسایی رزین اپوکسی مایع دی گلیسیدیل اتر بیس فنول A [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • رحیمی، اعظم بهبود مقاومت خوردگی پوشش‌های هیبریدی آلی - معدنی بر پایه اپوکسی - سیلیس با استفاده از عامل پخت دیول آروماتیک [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 367-357]
 • رحیمی، اعظم تهیه و شناسایی پوششهای نانوکامپوزیتی هیبرید آلی - معدنی بر پایه تترامتوکسی سیلان و رزین اپوکسی به روش سل - ژل [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • رحیمی، اعظم بازیافت شیمیایی پلی‌اتیلن ترفتالات به ترفتالیک اسید به وسیله آبکافت با سولفوریک اسید [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • رحیمی، اعظم سنتز ۴ و ۴ - ایزو پروپیلیدن دی فنول با استفاده از کاتالیزور رزینی تبادلگر کاتیونی پلی استیرن - دی وینیل بنزن [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 143-149]
 • رحیمی، اعظم اصلاح سطح نانوذرات ایندیم قلع اکسید برای بهبود توزیع آن در ماتریس پلیمری اپوکسی- سیلیکا [دوره 27، شماره 4، 1393، صفحه 289-281]
 • رحیمی، حمید بررسی نظری و تجربی زمان پر شدن قالب در فرایند قالبگیری انتقالی رزین [دوره 14، شماره 1، 1380]
 • رحیمی، حمید ساخت و بررسی خواص صفحات ساندویچی لانه زنبوری گرمانرم [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 351-345]
 • رحیمی، حمید مدل‌سازی رفتار تو رفتگی دیواره های ساندویچی لانه زنبوری گرمانرم [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 157-166]
 • رحیمی، حمید اثر اتیلن وینیل استات روی خواص مکانیکی کامپوزیتهای پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف پارچه شیشه [دوره 18، شماره 5، 1384، صفحه 303-310]
 • رحیمی، غلامحسین رفتار خمشی ساختارهای ساندویچی با هسته کامپوزیتی موج دار و هندسه های متفاوت [دوره 28، شماره 3، 1394، صفحه 187-175]
 • رحیمی، محمدکریم سنتز نانوذرات نقره روی پارچه پنبه‌ای با استفاده از پلی‌وینیل پیرولیدون به عنوان عامل کاهنده و پایدارکننده [دوره 25، شماره 4، 1391، صفحه 265-275]
 • رحیمی، محمدکریم تکمیل هم زمان ضدمیکروب و ضدچروک شدن کالای پنبه ای سفید و کاتیونی شده با استفاده از نانوتیتانیم دیوکسید و بوتان تتراکربوکسیلیک اسید [دوره 22، شماره 1، 1388، صفحه 41-51]
 • رحیمی، نسترن اثر پرکننده ها بر مقاومت سایشی محصولات وولکانش بر اساس فلوئور و لاستیک 26- SKF ضمن اصطکاک بر روی یک سطح صاف [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • رحیمی بندرآبادی، سعید سازگاری، شکل شناسی، خواص مکانیکی و زیست تخریب پذیری آمیخته های پلی(استیرن-اتیلن-پروپیلن-استیرن)- نشاسته گرمانرم اصلاح شده [دوره 29، شماره 4، 1395، صفحه 311-321]
 • رحیمی تنها، نادیا نانوالیاف هسته-پوسته فیبروئین ابریشم-پلی‌وینیل الکل: ساختار و رفتار رهایش کنترل شده [دوره 30، شماره 6، 1396، صفحه 473-488]
 • رحیمیان، روشن سنتز و شناسایی مونومر وینیلی استامینوفن و بررسی آزاد سازی دارو از آن [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • ردائی، علیرضا آهنربای کامپوزیتی پلیمری دارای باریم فریت: خواص مغناطیسی و مکانیکی [دوره 34، شماره 2، 1400، صفحه 144-155]
 • رزاقی کاشانی، مهدی نانو کامپوزیت لاستیک استیرن- بوتادی‌ان و سیلیکای آذرین اصلاح شده به روش پیوندزنی رزین پلی بوتادی ان هیدروکسیل دارشده [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 103-112]
 • رزاقی کاشانی، مهدی طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه اندازه‌گیری ضریب اصطکاک لاستیک [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 153-164]
 • رزاقی کاشانی، مهدی ساخت کامپوزیت هیدروژل بر پایه پلی آکریل آمید و اثر کائولینیت بر خواص آن در شرایط مخزن [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 87-95]
 • رزاقی کاشانی، مهدی شبیه‌سازی اصطکاک لاستیک با استفاده از رفتار گرانروکشسانی آن و مشخصه‌های زبری سطوح [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 149-158]
 • رزاقی کاشانی، مهدی پلیمرشدن فنول فرمالدهید در محیط اشباع از بخار حلال و مطالعه ریزساختار و خواص مکانیکی ایروژل‌های نووالاک [دوره 26، شماره 5، 1392، صفحه 435-427]
 • رزاقی کاشانی، مهدی اثر نانوذرات گرافیت بر پایداری گرمایی و فداشوندگی نانوکامپوزیت‌های فنولی- الیاف کربن- گرافیت [دوره 27، شماره 3، 1393، صفحه 249-241]
 • رزاقی کاشانی، مهدی احیای زیستی لاستیک بازیافتی و اثر آن بر خواص مکانیکی لاستیک ولکانش شده نو [دوره 27، شماره 5، 1393، صفحه 407-395]
 • رزاقی کاشانی، مهدی سازوکار بهبود خواص تریبولوژیکی پلی آمید 6 با افزودن پودر پلی تترافلوئورواتیلن پرتودهی شده [دوره 27، شماره 6، 1393، صفحه 412-403]
 • رزاقی کاشانی، مهدی اثر نووالاک و چندبلور لایه ای گرافیت بر نفوذ استون و مقاومت گرمایی نانوکامپوزیت های برپایه لاستیک نیتریل [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 82-73]
 • رزاقی کاشانی، مهدی ارزیابی سازوکار طول فاصله‌انداز سیلان بر رفتار دینامیکی و تریبولوژی کامپوزیت لاستیکی استیرن بوتادی‌ان ـ سیلیکای اصلاح‌شده [دوره 30، شماره 6، 1396، صفحه 489-500]
 • رزاقی کاشانی، مهدی سازوکار اثرهای فیزیکی پرکننده‌های تقویت‌کننده بر سینتیک ولکانش لاستیک استیرن-بوتادی‌ان [دوره 31، شماره 5، 1397، صفحه 447-460]
 • رزاقی کاشانی، مهدی اثر افزودنی پلی(‌تترافلوئورواتیلن) پرتودهی‌شده بر خواص مکانیکی و تریبولوژیکی در کامپوزیت‌های لاستیک نیتریل [دوره 32، شماره 4، 1398، صفحه 339-348]
 • رزاقی کاشانی، مهدی ارزیابی مقاومت به رشد ترک خستگی کامپوزیت‌های لاستیکی دارای سیلیکا و تحلیل نقش برهم‌کنش پرکننده-پرکننده و اتصال در فصل مشترک [دوره 32، شماره 5، 1398، صفحه 397-409]
 • رزاقیان، فرهاد مروری بر روش‌های مختلف تغییر خواص پیزوالکتریک در پلی‌(وینیلیدن فلوئورید) [دوره 32، شماره 4، 1398، صفحه 283-301]
 • رزمجو، فائزه خواص مکانیکی و شکل‌شناسی نانوکامپوزیت‌های NR/SBR تقویت‌شده با الیاف کوتاه نایلون و نانولوله‌های کربن [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 345-357]
 • رسالتی، حسین خالص سازی، شناسایی و کاربرد پلی ساکاریدهای صمغ باریجه به عنوان پلیمر طبیعی افزاینده مقاومت خشک کاغذ بازیافتی از کارتن های کنگره ای کهنه [دوره 23، شماره 4، 1389، صفحه 345-353]
 • رسالتی، حسین کاربرد طراحی مرکب مرکزی در پژوهشهای صنایع سلولوزی: خمیرسازی باگاس با دی متیل فرمامید [دوره 18، شماره 6، 1384، صفحه 345-358]
 • رسایی، محمدجواد بررسی اصلاح سطح سلولهای قرمز خون با پوشش پلیمری [دوره 18، شماره 5، 1384، صفحه 311-317]
 • رستملو، مهسا اثر استفاده از نانوخاک رس در الکتروریسی پلی اتاکاپرولاکتون [دوره 24، شماره 3، 1390، صفحه 231-240]
 • رستمی، امیر مدل امولسیونی اصلاح‌شده جدید برای آمیخته‌های پلیمری دوتایی امتزاج‌ناپذیر دارای نانوذرات توزیع‌شده در قطره‌ها [دوره 34، شماره 1، 1400، صفحه 83-94]
 • رستمی، عباسعلی تاثیر شرایط الکتروپلیمر شدن بر رفتار الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • رستمی، عباسعلی تاثیر پایدارکننده ها بر فعالیت الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • رستمی، عباسعلی ارزیابی پارامترهای سینتیکی و فعالسازی پلیمر شدن الکتروشیمیایی ارتوآمینوفنول [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • رستمی، محمدتقی اثر رفتار غیرنیوتنی سیال بر عملکرد راکتور لوله ای و بررسی اثر متغییرهای مختلف بر درصد تبدیل [دوره 27، شماره 6، 1393، صفحه 436-423]
 • رستمی، محمدرضا سنتز کوپلیمر وینیل استات - اتیلن به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته: 1- بررسی اثر فشار [دوره 16، شماره 3، 1382]
 • رستمی، محمدرضا سنتز کوپلیمر وینیل استات - اتیلن به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته: 2- بررسی اثر بافر و غلظت امولسیون کننده [دوره 16، شماره 4، 1382]
 • رستمی درونکلا، احمدرضا سنتز و عامل‌دارکردن کوپلیمرهای شانه‌ای آلفااولفین (6 و 10 کربنی)-مالئیک انیدرید و کاربرد آن‌ها در نانوهیبرید سیلیکا و هیدروژل [دوره 33، شماره 6، 1399، صفحه 537-551]
 • رستمی درونکلا، محمدرضا سنتز کوپلیمر وینیل استات - اتیلن به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته: 3- بررسی اثر افزایش حجم راکتور و مقایسه گرمادهی واکنش [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • رستمی درونکلا، محمدرضا مطالعه سینتیکی پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم متیل آکریلات با درشت آغازگر پلی‌وینیل استات [دوره 24، شماره 3، 1390، صفحه 181-193]
 • رستمی درونکلا، محمدرضا ارتباط ساختار با دمای انتقال شیشه ای پلیمرهای سه گانه قطعه ای پلی وینیل استات– قطعه- (متیل آکریلات- کو- متیل متاکریلات) با روش های نظری و توپولوژیکی [دوره 23، شماره 2، 1389، صفحه 133-144]
 • رستمی درونکلا، محمدرضا خواص گرمایی و ریزساختارهای کوپلیمرها و ترپلیمرهای قطعه ای پلی(وینیل استات-قطعه-متیل آکریلات) و پلی وینیل استات – قطعه- پلی(متیل آکریلات-کو- متیل متاکریلات) [دوره 22، شماره 3، 1388، صفحه 197-207]
 • رستمی درونکلا، محمدرضا بررسی اثر نسبت فاز آلی به آبی و نوع آغازگر بر پلیمر شدن امولسیونی کوپلیمر وینیل استات - اتیلن [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 249-256]
 • رستمی درونکلا، محمدرضا سنتز و شناسایی پلیمرهای چهارتایی به‌عنوان ابرروان‌کنند‌‌‌ه و بررسی کارایی آن‌ها بر ذرات میکرونی‌شد‌‌‌ه سیمان [دوره 30، شماره 3، 1396، صفحه 221-233]
 • رستمی درونکلا، محمدرضا سنتز پلیمرهای شاخه‌دار و پراکنش نانوذرات سیلیکا و اثر برهم‌کنش آن‌ها بر شکل‌شناسی سیمان آبدار شده [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 239-250]
 • رسول زاده، یحیی اثر پلیمرهای ضایعاتی بازیافتی، قیر طبیعی و برش HVS بر خواص پس مانده تقطیر در خلاء [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 85-95]
 • رشیدی، ابوسعید اثر تخلیه هاله بر فیلم سلولوزی رنگرزی شده با رنگینه نیل [دوره 19، شماره 6، 1385]
 • رشیدی، ابوسعید اثر نوع نانوسیلیس بر خواص نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن ترفتالات- سیلیس [دوره 25، شماره 3، 1391، صفحه 203-219]
 • رشیدی، ابوسعید نانوالیاف کامپوزیتی تنظیم‌کننده گرمایی از پلی‌اتیلن‌گلیکول، پلی(وینیل‌الکل) و نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید [دوره 32، شماره 5، 1398، صفحه 385-396]
 • رشیدی، بهاره بررسی سازگاری و خواص آمیخته های پلی ( وینیل کلرید) - پلی یورتان پایه استری [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • رشیدی، بهاره مطالعة حافظة شکلی در آمیخته ‌های پلی‌(وینیل‌ کلرید)/پلی‌استر یورتان گرمانرم [دوره 20، شماره 2، 1386، صفحه 125-132]
 • رضا دوست، امیرمسعود مطالعه رفتار تغلیظ و خواص مکانیکی آمیزه های قالبگیری ورقه ای تهیه شده به روش تغلیظ قلیایی، ایزوسیاناتی و دوتایی [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • رضا رضایی، محمد بررسی عملکرد سوختن کف پوشها و مواد پلیمری به روش گرماسنجی مخروطی [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • رضا قریشی، میرحمید شبیه سازی سه بعدی و توسعه نرم افزار کامپیوتری برای فرایند پخت لاستیک به کمک روش جزء محدود [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • رضا گلکار نارنجی، محمد مدلسازی دینامیکی حدیده های اکسترودر به روش اجزای حجمی محدود [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • رضادوست، امیر مسعود بهینه سازی استحکام کششی آمیزه فنولی- شیشه استفاده شده در فرایند قالب گیری فشاری [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 26-19]
 • رضادوست، امیرمسعود ساخت میلگردهای کامپوزیتی و بررسی اتصال آنها به بتن [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • رضادوست، امیرمسعود مطالعه خواص و عملکرد عایق کامپوزیتی بر پایه رزین اپوکسی- الیاف پنبه [دوره 23، شماره 3، 1389، صفحه 203-211]
 • رضادوست، امیرمسعود بهبود کربن‌دهی رزین فنولی به منظور استفاده در ساخت کامپوزیت‌های کربن ـ کربن [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 127-132]
 • رضادوست، امیرمسعود مطالعه پخت محیطی رزین فنولی و کامپوزیت تقویت شده آن با الیاف سیلیکا [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 149-155]
 • رضادوست، امیرمسعود مدل‌سازی رفتار تو رفتگی دیواره های ساندویچی لانه زنبوری گرمانرم [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 157-166]
 • رضادوست، امیرمسعود بررسی اثر عامل رهاساز داخلی و پرکننده بر نیروی کشش در فرایند پولتروژن [دوره 20، شماره 3، 1386، صفحه 271-279]
 • رضادوست، امیرمسعود اثر ظرافت و فاصله نخ‌های اتصال عمودی بر استحکام خمشی کامپوزیت‌های سه‌بعدی کربن - فنولی [دوره 27، شماره 5، 1393، صفحه 448-441]
 • رضادوست، امیرمسعود بهینه‌سازی پارامترهای فراورش در چاپ سه‌بعدی پلی‌لاکتیک اسید به روش لایه‌گذاری هم‌جوش [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 115-126]
 • رضادوست، امیرمسعود اثر نانو‌لوله‌های کربن چنددیواره بر خواص کششی و کیفیت چاپ نانوکامپوزیت‌های آکریلونیتریل-بوتادی‌ان-استیرن چاپ‌شده سه‌بعدی [دوره 32، شماره 6، 1398، صفحه 497-507]
 • رضانژاد بردجی، قاسم سنتز و شناسایی هیدروژل نانوکامپوزیتی آهن برپایه کربوکسی متیل سلولوز اصلاح شده با آکریل آمید و آکریلیک اسید و بررسی خواص دارورسانی آن [دوره 29، شماره 3، 1395، صفحه 265-275]
 • رضایتی چرانی، پژمان کاربرد طراحی مرکب مرکزی در پژوهشهای صنایع سلولوزی: خمیرسازی باگاس با دی متیل فرمامید [دوره 18، شماره 6، 1384، صفحه 345-358]
 • رضایی، مسعود ‌آبگیری ماست با استفاده از غشای تراوا و هیدروژل ابرجاذب آکریلی [دوره 20، شماره 6، 1386، صفحه 551-559]
 • رضایی، مصطفی تثبیت کاتالیزگر متالوسن بر نانوسیلیکای دودی برای تهیه پلی‌اتیلن بدون گره‌خوردگی [دوره 32، شماره 4، 1398، صفحه 303-315]
 • رضایی، نیما ساخت، شناسایی و بررسی سازوکارهای گرفتگی غشاهای PVDF محتوی نانوذرات تیتانیم دی اکسید [دوره 29، شماره 6، 1395، صفحه 543-558]
 • رضایی بهبهانی، غلامرضا بررسی اثر گرما و رطوبت بر ریز کپسولهای پلی اوره و ژلاتینی [دوره 14، شماره 3، 1380]
 • رضایی حقیقت، حسن بررسی رفتار فداشوندگی کامپوزیت‌های فنولی تهیه‌شده با مقادیر متفاوت زیرکونیا و الیاف پنبه‌نسوز [دوره 25، شماره 3، 1391، صفحه 181-191]
 • رضایی حقیقت، حسن بررسی اثر کیسه خلاء تنها و سامانه پخت اتوکلاو بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت های فنولی [دوره 23، شماره 6، 1389، صفحه 509-518]
 • رضایی شیرین‌آبادی، عباس مطالعه مقایسه‌ای میسل‌های کرم‌مانند پاسخگو به CO2 تهیه شده با درشت‌مولکول‌ها و کوچک‌مولکول‌ها [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 265-274]
 • رضائی شیرین‌آبادی، عباس تهیه میکروکپسول‌های ملامین - فرمالدهید حاوی هگزادکان به عنوان ماده تغییر فاز: بررسی اثر مقدار و نوع مواد سطح‌فعال [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 33-44]
 • رضایی علم، داریوش بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی، رفتار گرمایی و شکل شناسی آلیاژ استال و الاستومر گرمانرم پلی یورتان [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • رضایی مکرم، رضا نانولیپوزوم‌های حامل گاما اوریزانول تولید شده به روش گرمایی اصلاح یافته: خواص گرمایی، بازده کپسولی‌شدن و رئومتری نوسانی [دوره 26، شماره 5، 1392، صفحه 425-413]
 • رضاییان، ایرج کاربرد پوششهای پلیمری و پلاستیکهای مقاوم در برابر خورندگی در صنایع شیمیایی( قسمت اول) [دوره 3، شماره 1، 1369]
 • رضاییان، ایرج کاربرد پوششهای پلیمری و پلاستیکهای مقاوم در برابر خورندگی در صنایع شیمیایی [دوره 3، شماره 2، 1369]
 • رضاییان، ایرج لیگنوسولفونات اصلاح شده به عنوان فرانرم کننده بتن [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • رضائیان، ایرج پلاستیکهای گرمانرم مهندسی حاصل از پلیمرهای آروماتیک [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • رضوانی، سینا ساخت و شناسایی یک بتن پلیمری و تخمین استحکام فشاری با استفاده از مدل میکرومکانیکی دوفازی [دوره 28، شماره 2، 1394، صفحه 120-111]
 • رضوانی، محمدهاشم بهبود دوشکستی القایی لیزری در پلیمرهای نوری بسیار دوپه شده [دوره 21، شماره 4، 1387، صفحه 179-284]
 • رضوانی، محمدهاشم بررسی فرایند ایجاد نظم با الکترودهای تماسی در لایه های نازک پلیمری دوپه شده با رنگینه Disperse Red ۱ [دوره 20، شماره 5، 1386، صفحه 449-455]
 • رضوی، بهاره اثر پلی‌سولفون و نانوصفحه‌های گرافن بر انعطاف‌پذیری پوشش‌های اپوکسی [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 105-114]
 • رضوی، جلیل سنتز لاکهای ارگانوسول PVC برای پوششهای درون قوطیهای مواد غذایی [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • رضوی، سیدرضا سنتز کاتالیزگرهای بر پایه کروم و بررسی حلال‌های مختلف بر شکل‌شناسی و عوامل ساختاری کاتالیزگر در پلیمرشدن اتیلن [دوره 34، شماره 3، 1400، صفحه 233-247]
 • رضوی، مرتضی اثر بار خمشی بر رسانندگی الکتریکی کامپوزیت‌های کربن-اپوکسی پرشده با نانوذرات [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 79-92]
 • رضوی آقجه، میرکریم شکل‌شناسی، ریزساختار و خواص فیزیکی- مکانیکی قیر پاسارگاد اصلاح شده با کوپلیمر اتیلن-وینیل استات (EVA) و نانوخاک‌رس [دوره 28، شماره 4، 1394، صفحه 299-289]
 • رضوی نوری، محمد مروری بر بتون آغشته به پلیمر [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • رضوی نوری، محمد بررسی وابستگی دمایی ابعاد زنجیر پلی(وینیلیدن فلوئورید) در حالت محلول و مذاب [دوره 25، شماره 1، 1391، صفحه 31-40]
 • رضوی نوری، محمد اثر نانولوله های کربنی تک جداره بر سینتیک تبلور نا هم دمای پلی پروپیلن: مقایسه روش های اوزاوا و کازه-¬چوا [دوره 22، شماره 1، 1388، صفحه 53-61]
 • رضوی نوری، محمد مدل سازی سه بعدی جریان سیالات پلیمری با گرانروی های مختلف در حدیده اکسترودر با استفاده از روش اجزای محدود ترکیبی و اجزای هرمی چهاروجهی [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 167-179]
 • رضوی نوری، محمد مطالعه اثر همزمان افزودنیهای پلی پروپیلن پیوند خورده با مالئیک انیدرید و MDBS بر دمای تبلور و شفافیت پلی پروپیلن با روش تاگوچی [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 13-21]
 • رضوی نوری، محمد بررسی اثر جریان کششی بر تشکیل فاز بلوری بتا در فیلمهای اکسترودر شده پلی وینیلیدن فلوئورید [دوره 19، شماره 1، 1385، صفحه 43-51]
 • رضوی نوری، محمد بهینه‌سازی پارامترهای فراورش در چاپ سه‌بعدی پلی‌لاکتیک اسید به روش لایه‌گذاری هم‌جوش [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 115-126]
 • رضوی نوری، محمد اثر نانو‌لوله‌های کربن چنددیواره بر خواص کششی و کیفیت چاپ نانوکامپوزیت‌های آکریلونیتریل-بوتادی‌ان-استیرن چاپ‌شده سه‌بعدی [دوره 32، شماره 6، 1398، صفحه 497-507]
 • رضوی‌زاده، مسعود اثر شکل‌شناسی سلول بر جذب انرژی اسفنج لاستیک نیتریل [دوره 33، شماره 6، 1399، صفحه 497-507]
 • رفیع پور، مجید ساخت کامپوزیت هیدروژل بر پایه پلی آکریل آمید و اثر کائولینیت بر خواص آن در شرایط مخزن [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 87-95]
 • رفیع زاده، مهدی روش جدید حل معادلات اندازه حرکت در شرایط همدما برای سیالات غیرنیوتنی در ناحیه سنجش اکسترودر [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • رفیع زاده، مهدی رهیافتی جدید در کنترل فازی چند متغیره راکتورهای پلیمر شدن: تعریف و تعقیب مسیرهای فازی [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • رفیع منزلت، فاطمه سنتز پوشش‌های پلی‌یورتانی پراکنه آبی نانواندازه خودرنگ با اندازه ذرات و رنگ تنظیم‌پذیر: آنیونومر دربرابر کاتیونومر [دوره 31، شماره 6، 1397، صفحه 519-538]
 • رفیعی، رضا کاربرد هیدروژل‌ها در حذف آلاینده‌های آبی با روش جذب ‌سطحی [دوره 31، شماره 6، 1397، صفحه 499-518]
 • رفیعی، رویا رزینهای فنولی تهیه شده از کوپلیمر شدن مخلوط نووالاک / رزول: سنتز و کارآروی فرادما [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • رفیعی، مریم اثر بلورینگی بر مهاجرت مواد سبک از پلی‌اتیلن سنگین به ماده غذایی چرب [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • رفیعی، نگار اصلاح سطح غشاهای تبادل کاتیون با لایه نانوکامپوزیتی کیتوسان و گرافن اکسید اصلاح‌شده با پلی‌آنیلین [دوره 31، شماره 5، 1397، صفحه 435-446]
 • رفیعی فنود، محمدحسین بازیافت بهینه نفت و پلی آکریل آمید [دوره 2، شماره 4، 1368]
 • رفیعی فنود، محمدحسین بازیابی و فرمولبندی ضایعات پلی وینیل کلرید در صنایع بسته بندی دارویی ایران [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • رفیعی فنود، محمدحسین تهیه کوپلیمرهای امولسیونی وینیل استات - وینیل کلرید [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • رفیعی فنود، محمدحسین تخریب و پایداری فیلمهای سینماتوگراف سلولز تری استات [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • رفیعی فنود، محمدحسین ابعاد مولکولی مختل نشده پلی آکریل آمید در آب و در محلول یک مولار سدیم کلرید [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • رفیعی فنود، محمدحسین تخریب نور اکسایشی لاستیک EPDM [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • رفیعی فنود، محمدحسین تهیه و شناسایی مواد حالت پذیر بر پایه آلژینات برای کاربردهای دندانپزشکی [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • رفیعی فنود، محمدحسین استخراج، تفکیک و تعیین وزن مولکولی آلژینیک اسید جلبکهای دریای جنوب [دوره 11، شماره 4، 1377]
 • رقت، مژده تبلور القاشده برشی نانوکامپوزیت پلی‌لاکتیک اسید-گرافن [دوره 29، شماره 5، 1395، صفحه 415-427]
 • رکابدار، فاطمه کنترل شکل شناسی درغشای سلولوز استات [دوره 11، شماره 4، 1377]
 • رکابدار، فاطمه سنتز ذرات پلی‌بوتادی‌ان به روش پلیمرشدن امولسیونی: اثر مقدار امولسیون‌کننده و آغازگر بر سینتیک واکنش و اندازه ذرات لاتکس [دوره 25، شماره 5، 1391، صفحه 351-364]
 • رکابدار، فاطمه سنتز و به کارگیری کوپلیمرهای پیوندی کربوکسی متیل سلولوز دوخصلتی در سیالات حفاری پایه آبی سازگار با محیط زیست به عنوان پایدارکننده شیل‌های حساس به آب [دوره 22، شماره 6، 1388، صفحه 483-493]
 • رمضانی، احمد تهیه رزینهای اپوکسی - نووالاک و تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی آنها [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • رمضانی، صغری بررسی اثر عمل آوری گرمایی بر ساختار و خواص فیزیکی رشته های تایر نایلون ۶۶ [دوره 20، شماره 2، 1386، صفحه 109-117]
 • رمضانی، علی اصلاح سلولوز با پیوندزدن پلی‌آکریلونیتریل به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم [دوره 28، شماره 4، 1394، صفحه 332-323]
 • رمضانی، علی مروری بر اسیدهای زیست‌پایه در تولید هیدروژل‌های پلیمر اَبَرجاذب هیبریدی [دوره 34، شماره 3، 1400، صفحه 207-231]
 • رمضانی داخل، هادی بررسی اثر افزودن الیاف چرم بر مشخصه های وولکانش و خواص فیزیکی - مکانیکی آمیزه های الاستومری [دوره 20، شماره 4، 1386، صفحه 391-397]
 • رمضانی سعادت آبادی، احمد بررسی یک مدل رئولوژیکی برای آمیخته های پلیمری امتزاج پذیر و ارزیابی آن با داده های تجربی [دوره 14، شماره 6، 1380]
 • رمضانی سعادت آبادی، احمد بررسی مدلهای رئولوژیکی صورتبندی برای مذابها و محلولهای غلیظ پلیمری [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • رمضانی سعادت آبادی، احمد اثرپارامترهای مهم عملیاتی بر خواص محصول و شرایط کارکرد در راکتور دوغابی پلی اتیلن سنگین [دوره 20، شماره 3، 1386، صفحه 209-220]
 • رمضانی سعادت آبادی، احمد بهینه سازی قیمت - کیفیت در تولید تسمه نقاله دارای کاربرد عمومی با استفاده از روش تاگوچی همراه با روش OEC [دوره 18، شماره 3، 1384، صفحه 135-142]
 • رمضانی سعادت آبادی، احمد ساخت نانوکامپوزیت‌ پلی‌وینیل‌استات- نانوذرات سیلیکای کلوئیدی به روش پلیمرشدن امولسیونی و مطالعه‌ خواص مکانیکی، گرمایی و رئولوژی [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 151-161]
 • رمضانیان، نوید اثر پلی‌سولفون و نانوصفحه‌های گرافن بر انعطاف‌پذیری پوشش‌های اپوکسی [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 105-114]
 • رمضانیان، نوید پلی(استیرن-alt-مالئیک انیدرید) مزدوج با اسپرمین: سنتز، فعالیت ضدباکتری و حساسیت آنتی‌بیوتیکی [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 15-26]
 • رنجبر، اعظم اثر نانوذرات خاک‌رس بر خواص جریان و گرمایی آمیخته پلی‌پروپیلن- کوپلیمر (استیرن - اتیلن - بوتیلن – استیرن) پیوندخورده با مالئیک انیدرید [دوره 26، شماره 5، 1392، صفحه 412-403]
 • رنجبر، حیدر سنتز ذرات پلی‌بوتادی‌ان به روش پلیمرشدن امولسیونی: اثر مقدار امولسیون‌کننده و آغازگر بر سینتیک واکنش و اندازه ذرات لاتکس [دوره 25، شماره 5، 1391، صفحه 351-364]
 • رنجبر، مصطفی اثر نانوذرات خاک‌رس بر خواص جریان و گرمایی آمیخته پلی‌پروپیلن- کوپلیمر (استیرن - اتیلن - بوتیلن – استیرن) پیوندخورده با مالئیک انیدرید [دوره 26، شماره 5، 1392، صفحه 412-403]
 • رنجبر محمدی، مرضیه ساخت داربست‌های هیبریدی نانولیفی از پلی‌لاکتیک اسید-گرافن و ژلاتین برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان [دوره 31، شماره 6، 1397، صفحه 563-574]
 • رنجبر محمدی، مرضیه ساختارهای لیفی ساخته‌شده از پلی(‌لاکتیک اسید) و نانولیفچه‌های کیتوسان-نانوذرات روی اکسید [دوره 34، شماره 2، 1400، صفحه 174-191]
 • رهبر شمس کار، کبری بررسی کارایی تری کلسیم فسفات حاوی سدیم هگزا متافسفات به عنوان پایدار کننده در پلیمرشدن تعلیقی [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 401-408]
 • رهبر شمس کار، کبری کنترل توزیع دانه های پلی استیرن در پلیمرشدن تعلیقی [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 409-415]
 • رهبری، امیرحسن بررسی کامپوزیت‌های حاصل از مشتقات سلولوز و نانوذرات باریم استرانسیم تیتانات [دوره 22، شماره 5، 1388، صفحه 381-388]
 • رواتی، سپهر مطالعه خواص رئولوژی آمیزه های لاستیک - دوده در مرحله در هم فرورفتن مواد در مخلوط کنهای داخلی [دوره 18، شماره 3، 1384، صفحه 159-169]
 • رودی، حمیدرضا بررسی اثر درجه استخلاف نشاسته کاتیونی در تشکیل چندلایه‌‌های نشاسته کاتیونی و آنیونی روی الیاف بازیافتی [دوره 25، شماره 1، 1391، صفحه 11-18]
 • روزرخ، کامل بهینه‌سازی و ارتقای غشای فرافیلترکردن PAN برای جداسازی لیگنین از پساب کارخانه کاغذسازی با روش سطح پاسخ [دوره 32، شماره 3، 1398، صفحه 239-254]
 • روستا آزاد، رضا مطالعه شکل شناسی و گاز تراوایی در غشای اتیلن - وینیل استات تهیه شده با فرایند وارونگی فاز گرمایی [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • روشن ضمیر، سوسن مطالعه اثر عوامل واکنش بر شسته شدن ذرات SiO۲ دوپه شده از غشای پلیمری نفیان برای کاربرد در پیل های سوختی PEM دما بالا [دوره 23، شماره 2، 1389، صفحه 111-120]
 • روغنی ممقانی، حسین سنتز و تعیین مشخصات لاتکس نانوکامپوزیت پلی(‌استیرن- کو- بوتیل‌آکریلات)- خاک رس به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم در جا در محیط ریز‌امولسیون: استفاده از فعال‌کننده تولید‌شده با انتقال الکترون [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 55-67]
 • روغنی ممقانی، حسین سنتز نانوکامپوزیت پلی‌(استیرن‌ـ کوـ بوتیل‌ آکریلات) - خاک رس به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم درجا با استفاده از فعال‌کننده تولید شده با انتقال الکترون [دوره 24، شماره 2، 1390، صفحه 101-112]
 • روغنی ممقانی، حسین بررسی اثر تغییرات غلظت واکنش‌دهنده‌ها بر سینتیک تهیه پلی‌آکریلونیتریل به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 53-64]
 • روغنی ممقانی، حسین مقایسه پلیمرشدن رادیکال آزاد و پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم استیرن با استفاده از روش مونت‌کارلو با در نظر گرفتن اثر تحرک زنجیر [دوره 23، شماره 5، 1389، صفحه 387-395]
 • روغنی ممقانی، حسین مطالعه پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم استیرن با در نظر گرفتن اثر ژل به روش شبیه سازی مونت‌کارلو [دوره 22، شماره 1، 1388، صفحه 11-19]
 • روغنی ممقانی، حسین تهیه نانوکامپوزیت پلی‌استیرن به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم درجا: بررسی سینتیک واکنش در مجاورت خاک رس [دوره 22، شماره 4، 1388، صفحه 261-272]
 • روغنی ممقانی، حسین پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم استیرن در مجاورت نانوذرات میان‌متخلخل سیلیکا: کاربرد فنون آغاز معکوس، معکوس و نرمال هم‌زمان [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 90-79]
 • روغنی ممقانی، حسین سنتز نانوکامپوزیت‌های پلی‌استیرن/‌MCM–41 به روش‌های AGET ATRP و ARGET ATRP [دوره 28، شماره 3، 1394، صفحه 255-243]
 • روغنی ممقانی، حسین پیوندزنی زنجیرهای پلی‌استیرن به لبه نانولایه‌های گرافن به روش پیوندزنی از میان با استفاده از پلیمرشدن انتقال زنجیر افزایشی- جدایشی بازگشت‌پذیر [دوره 30، شماره 4، 1396، صفحه 351-363]
 • روغنی ممقانی، حسین تهیه نانوهیبریدهای مقاوم گرمایی بر پایه رزین‌های نووالاک و اپوکسی و نانولوله‌های کربن اپوکسی‌دارشده [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 373-383]
 • روغنی ممقانی، حسین زنجیرهای پلی‌استیرن با چگالی‌های پیوندخوردگی متفاوت بر سطح گرافن اکسید با روش پیوندزنی از میان [دوره 33، شماره 3، 1399، صفحه 255-270]
 • ریاحی سامانی، مجید زدودن کروم از پساب صنایع آبکاری با استفاده از پلیمرهای رسانا [دوره 19، شماره 2، 1385، صفحه 137-141]
 • ریچلی، ژوزف نورتابی شیمیایی پلی آمیدها: 2- مکانیسم و سینتیک اکسایش [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • ریخته‌گر، حامد تهیه چسب کامپوزیتی برپایه اپوکسی دارای پودر مس پوشش‌یافته با نقره و ارزیابی خواص الکتریکی آن [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 53-61]
 • رئوف، جهانبخش مطالعه رفتار الکتروشیمیایی فیلم پلی ( آلفا - نفتیل آمین) رسانا - الکتروفعال درمحیط آبی [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • رئوف، جهانبخش الکترودهای اصلاح شده پلیمری و غیر پلیمری [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • رئوف ابراهیمی، محمد مطالعه رفتار تغلیظ و خواص مکانیکی آمیزه های قالبگیری ورقه ای تهیه شده به روش تغلیظ قلیایی، ایزوسیاناتی و دوتایی [دوره 16، شماره 6، 1382]
 • رئوف دهکردی، محمد بررسی سازگارسازی الیاف آمیزه ای PP/PET به وسیله سازگار کننده PP-g-MA [دوره 15، شماره 2، 1381]

ز

 • زاده، محمودمحراب تهیه پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی سیلانی: بررسی اثر پیوندزنی و ایجاد پیوندهای عرضی بر خواص فیزیکی و مکانیکی [دوره 11، شماره 3، 1377]
 • زادهوش، علی تاثیر فرمولبندی خمیر پوشش دهی بر خواص مکانیکی چرم مصنوعی [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • زادهوش، علی بررسی کیفیت پراکندگی رنگدانه در پیمانه های اصلی رنگی با استفاده از روش تجزیه تصویری [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • زادهوش، علی اهمیت و اثر خواص رئولوژی محلول‌های پلیمری در فرایند جدایی فاز و شکل‌شناسی غشاهای پلیمری [دوره 28، شماره 5، 1394، صفحه 371-351]
 • زارع، کریم استفاده از روشهای مختلف در تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر استیرن - آکریلونیتریل [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • زارع، مجتبی شبیه‌سازی رایانه‌ای و بررسی تجربی تغییرشکل در تایر رادیال سواری زیر بارهای ایستا به روش اجزای محدود [دوره 27، شماره 4، 1393، صفحه 336-325]
 • زارع مهرجردی، نرگس روشی ساده و مؤثر برای بهبود خواص مکانیکی داربست های کلاژنی به کمک پرتودهی با فرابنفش [دوره 23، شماره 5، 1389، صفحه 371-378]
 • زارعی، علی‌اکبر مروری بر خواص و تهیه پلیمرهای سلولی پیزوالکتریک [دوره 33، شماره 1، 1399، صفحه 3-24]
 • زارعی، فرهاد ساخت و بررسی عملکرد جداسازی و خواص ضدگرفتگی غشای نانوفیلتری ماتریس ترکیبی بر پایه پلی‌اتر سولفون دارای نانوذرات کبالت فریت [دوره 33، شماره 5، 1399، صفحه 385-400]
 • زارعی ابیانه، مصطفی هم زدن و همزنها [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • زارعی ابیانه، مصطفی راهنمایی برای طراحی همزنهای ویژه [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • زال‌نژاد، امیر خواص گرمامکانیکی نانوکامپوزیت‌های پلی‌اتیلن اکسید-‌‌نانوالیاف کیتین تهیه شد‌‌‌ه با روش مکانیکی [دوره 30، شماره 3، 1396، صفحه 247-254]
 • زاهد کرکج، سیروس خواص فیزیکی، مکانیکی و ضدباکتری فیلم‌های نانوزیست‌کامپوزیت برپایه کربوکسی‌متیل سلولوز-نانوخاک‌رس [دوره 30، شماره 6، 1396، صفحه 557-572]
 • زاهدی، مصطفی اندازه گیری ضریب جهتگیری مولکولی پلی اتیلن ترفتالات به روش رئواپتیکی طیف سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه با تابش قطبیده [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • زاهدی، مصطفی اندازه گیری ضریب جهتگیری مولکولی پلی اتیلن ترفتلات کشیده شده در جهت عرضی به روش رئواپتیکی FTIR با تابش قطبیده [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • زاهدی، مصطفی طیف سنجی زیر قرمز نزدیک تبدیل فوریه با تابش قطبیده و کاربرد آن در اندازه گیری جهت گیری مولکولی پلیمرها [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • زاهدی، مصطفی پلیمر شدن دوغابی پروپیلن با استفاده از کاتالیزور ناهمگن فعال زیگلر - ناتاMgCl2[Mg(OEt)2]/TiCl4/DNBP/TEA/DMDCHS [دوره 11، شماره 4، 1377]
 • زاهدی، مصطفی بررسی خواص الیاف نوری پلیمری و تعیین ناحیه مؤثر کاربرد آن در انتقال امواج الکترومغناطیسی و مقایسه آن با الیاف نوری شیشه ای [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • زبرجد، سید مجتبی نقش نانولوله های کربنی چند دیواره در ساز و کار شکست نانوکامپوزیت زمینه اپوکسی [دوره 21، شماره 5، 1387، صفحه 417-430]
 • زبرجد، سیدمجتبی اثر دما و نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص کششی پلی اتیلن با چگالی متوسط [دوره 21، شماره 2، 1387، صفحه 133-140]
 • زبرجد شیراز، نادر بهبود مقاومت الیاف سلولوزی مقوا در برابر آب [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • زجاجیان، افشین تولید نانوالیاف موازی به روش تغییریافته غلتک چرخان و بررسی عوامل مؤثر بر مقدار موازی‌بودن الیاف با پردازش تصویر [دوره 25، شماره 5، 1391، صفحه 339-350]
 • زحمتی، مجید اثر فرمولبندی بر خواص مکانیکی و مقاومت روغنی آمیزه‌های NBR [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • زراعتکار، وحید تهیه نانو کامپوزیت های رسانای جدید از پلی آنیلین و سیلیکا در شرایط حالت جامد [دوره 29، شماره 4، 1395، صفحه 387-398]
 • زرگران، مژده مطالعه اثر شرایط واکنش و نوع واکنشگر بر خواص مکانیکی الیاف آکریلی اصلاح شده با قابلیت جذب ترکیبات یونی [دوره 19، شماره 5، 1385]
 • زرگران، مژده ایجاد گروههای عاملی مناسب در ساختار الیاف آکریلیک به منظور جذب ترکیبات یونی فلزی [دوره 18، شماره 4، 1384، صفحه 235-240]
 • زرگریان، سید شهروز اثر افزودن پلورونیک به بستر پلی‌کاپرولاکتون برای افزایش آبدوستی آمیخته با روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 29، شماره 3، 1395، صفحه 286-300]
 • زرگوش، مجتبی وولاستونیت، جایگزین مناسبی برای الیاف شیشه در کامپوزیت‌های آکریلیونیتریل- بوتادی‌ا‌ن-استیرن [دوره 32، شماره 6، 1398، صفحه 509-519]
 • زرین قلم، عبدالصمد بررسی عملکرد سوختن کف پوشها و مواد پلیمری به روش گرماسنجی مخروطی [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • زرین قلم، عبدالصمد بررسی آلیاژهای پلی وینیل کلرید و لاستیک نیتریل [دوره 10، شماره 4، 1376]
 • زرین قلم، عبدالصمد مطالعه اثر کاتالیزور، زمان رشد و ماده فعال در سطح روی مشخصات پلیمر معدنی سیلیکا [دوره 20، شماره 2، 1386، صفحه 147-153]
 • زرین قلم مقدم، عبدالصمد استفاده از روش تجزیه گرمایی در مطالعه تخریب گرمایی پلی اتیلن و آثار منیزیم هیدروکسید بر آن به عنوان بازدارنده اشتعال [دوره 15، شماره 4، 1381]
 • زعفرانی، محمدتقی کاربرد پلیمرهای محلول در آب در زیست تکنولوژی [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • زعفرانی معطر، محمدتقی خواص پلیمرها و نظریه مقیاس بندی [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • زکایی آشتیانی، فرزین اثر قطر الیاف بر تراوایی بخار آب و خواص ضدآب و ضدباد غشای الکتروریسی‌شده پلی(‌وینیلیدن ‌فلوئورید) [دوره 32، شماره 6، 1398، صفحه 485-495]
 • زکیان، سید اسماعیل اثر مقدار و خواص سطح نانوذرات سیلیکا بر اسفنج پلی‌استیرن [دوره 25، شماره 5، 1391، صفحه 393-404]
 • زکیان، سید اسماعیل اثر نانوذرات و سرعت برش بر تولید اکستروژنی اسفنج پلی‌استیرن در مجاورت گاز نیتروژن [دوره 26، شماره 6، 1392، صفحه 511-499]
 • زکیان، سید اسماعیل پاسخ نانوکامپوزیت‌های پلی‌‌‌استیرن- نانولوله کربنی چنددیواره به امواج الکترومغناطیسی و اثر پراکنش نانولوله‌ها [دوره 27، شماره 3، 1393، صفحه 201-193]
 • زکیان، سیداسماعیل هسته‌گذاری ناهمگن در اسفنجی‌شدن ناپیوسته پلی‌استیرن با استفاده از نانوسیلیکا به عنوان عامل هسته‌زا [دوره 25، شماره 3، 1391، صفحه 231-240]
 • زکیان، سیداسماعیل کنترل ساختار اسفنج در سامانه پلی‌استیرن-نانوسیلیکا-کربن دی‌اکسید: اثر دما و نانوذرات [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 73-88]
 • زمانی، جمال اثر روش ساخت کامپوزیت‌های کربن- فنولی بر مقاومت فداشوندگی آنها [دوره 26، شماره 3، 1392، صفحه 256-243]
 • زمانی، فاطمه اثر تحریک الکتریکی بر رشد و تکثیر سلول‌های عصبی با استفاده از داربست‌های نانولیفی رسانا [دوره 31، شماره 5، 1397، صفحه 427-434]
 • زمانی پدرام، مونا سامانه پلیمری پلی‌وینیل الکل ـ گلوتارآلدهید آغشته شده به دی‌اتیلن آمین به عنوان غشاهای جداسازی CO2 -CH4 [دوره 25، شماره 6، 1391، صفحه 477-489]
 • زنجیریان، ابراهیم بررسی اثر کیسه خلاء تنها و سامانه پخت اتوکلاو بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت های فنولی [دوره 23، شماره 6، 1389، صفحه 509-518]
 • زندی، مژگان اثر کشش سطحی محلول پلیمر بر شکل شناسی الیاف الکتروریسی شده PLGA و ژلاتین [دوره 25، شماره 1، 1391، صفحه 3-10]
 • زندی، مژگان خواص نانومکانیکی چسب های زیستی سیانوآکریلاتی نورپخت شبکه ای شده با TMPTMA یا نانوساختارهای POSS [دوره 25، شماره 1، 1391، صفحه 53-64]
 • زندی، مژگان مروری بر روش‌های تهیه هیدروژل‌های تزریق‌پذیر تشکیل‌شونده درجا و کاربردهای آن‌ها در مهندسی بافت [دوره 33، شماره 2، 1399، صفحه 95-113]
 • زندی زند، روح‌انگیز بهبود مقاومت خوردگی پوشش‌های هیبریدی آلی - معدنی بر پایه اپوکسی - سیلیس با استفاده از عامل پخت دیول آروماتیک [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 367-357]
 • زهره، نسرین آبکافت سلولوز با نانوکاتالیزگر مغناطیسی مایع یونی پلیمری بر پایه پلی (وینیل ایمیدازولیوم سولفونیک اسید) [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 307-318]
 • زهزاد، سیروس تهیه کامپوزیت پلی آنیلین - سیلیکای رسانا [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • زیاری، حسن اثر پلیمر SBS بر خواص قیر و درجه کارایی آن [دوره 21، شماره 3، 1387، صفحه 201-208]
 • زیاری، حسین اثر پلیمر SBS بر خواص دینامیکی آسفالت [دوره 21، شماره 6، 1387، صفحه 465-470]
 • زیباسرشت، رامین ساخت الیاف الکتروریسی‌شده دارای مخلوط اسیدهای چرب سه‌تایی اوتکتیک به‌عنوان مواد تغییرفاز برای کاربرد در منسوجات [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 135-143]
 • زین‌الدینی، افشین روش جدید برای پیش‌بینی شیوه ترکیبی اول و دوم چقرمگی شکست در کامپوزیت‌های لایه‌ای [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 120-111]
 • زینالی، محمد ابراهیم عوامل مؤثر بر بلورینگی پلی‌(وینیل الکل)‌ تهیه شده در شرایط واکنش مختلف [دوره 27، شماره 4، 1393، صفحه 311-299]

ژ

س

 • ساجدی فردقلی بگلو، زینب بررسی دوپه شدن پلی آنیلین با اسیدهای آلی به وسیله طیف بینی ناحیه مرئی و فرابنفش [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • سادات تقرودی، میلاد اثر شکل‌شناسی سلول بر جذب انرژی اسفنج لاستیک نیتریل [دوره 33، شماره 6، 1399، صفحه 497-507]
 • سادات حسینی، زهرا آمیخته پلی‌(لاکتیک اسید)-اتیلن-co-وینیل استات بسیارچقرمه با افزودن هم‌زمان نانوذرات آب‌گریز و سازگارکننده [دوره 33، شماره 6، 1399، صفحه 509-524]
 • سادات حقایق، مهناز سنتز کامپوزیت های پلی یورتان- نانوخاک رس دارای حافظه شکلی و بررسی ساختار شیمیایی و برهم کنش های بین نانوذرات و پلیمر در آنها [دوره 25، شماره 1، 1391، صفحه 19-30]
 • سادات زاده، سحر تقویت اتصالات برشی دوگانه پیچ و مهره در سازه های چوبی با استفاده از صفحات GFRP [دوره 24، شماره 3، 1390، صفحه 171-179]
 • سادات شجاعی، مهدی کاربرد پلی استرهای آلیفاتیک زیست تخریب پذیر در مهندسی بافت [(مقالات آماده انتشار)]